Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Bình luận Thời sự

Trung Quốc tung bạc tỷ vào Cam Bốt
để đánh bật Hoa Kỳ (và Việt Nam)


Phạm Phan / Trọng Nghĩa

Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen (phải) và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (trái) duyệt đội danh dự
trong buổi lễ đón tiếp ông Hun Sen tại Đại sảnh đường Nhân Dân, Bắc Kinh ngày 13/12/2010.

Reuters

Phm Phan / Trng Nghĩa

Trong nhng năm gn đây, nh hàng t đô la đ vào Cam Bt mt cách d dãi, Trung Quc đang tăng cường nh hưởng so vi M và Vit Nam. Trong bài viết « Trung Quc thu li bc t ti Cam Bt » (China's billions reap rewards in Cambodia) trên t Washington Post ngày 20/11, nhà báo John Pomfret đã đim li cách thc mà Bc Kinh đã s dng ti Cam Bt đ giành li uy thế mà h đã có vào thi Khmer đ.

Phia dưới mt con đường mòn bn thu màu đ máu nm sâu trong rng rm min Tây Nam Cam Bt, tiếng gm rú bt đu. Quo qua mt khúc quanh, ta thy ngay căn nguyên – hàng chc chiếc xe đ đt, xe máy xúc và xe đào đt đang phát quang khu rng. Bên trên mt cái h ln, mt lá c bay php phi trong cơn gió nh mang bi và nóng. Đó là c ca Cng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ti khu vc nm sâu trong dãy núi Cardamom, nơi mà lc lượng Cng Sn Khmer đ do Trung Quc ng h đã thiết lp căn c cui cùng ca h vào cui thp niên 1970, Trung Quc đang khng đnh quyn ca h như mt đế chế đang hi sinh Châu Á. Thay vì xut khu cách mng và nn máu đ qua các láng ging, Trung Quc gi đây gi tin và người ca h đến nơi.

Ti khu vc đp thy đin náo nhit này dc theo biên gii Cam Bt – Thái Lan, ti Miến Đin, Lào và ngay c ti Vit Nam, Trung Quc đang t đy mnh vic m rng nh hưởng kinh tế và chính tr ca h trong vùng Đông Nam Á. Bng cách tung vn đu tư và vin tr kèm theo sc ép chính tr, Trung Quc đang thay đi din mo mng lãnh th mênh mông dc theo biên gii phía Nam ca h. Hãy gi điu này là Hc thuyết Monroe theo kiu Trung Quc.

B nhiu chính quyn M liên tiếp lơ là, s tri dy ca Trung Quc trong vùng đang gióng lên tiếng chuông báo đng ti Washington, vn đang tích cc chiêu d nhiu quc gia Đông Nam Á. Chính quyn ca Tng Thng Obama đã nuôi dưỡng các mi quan h cht ch hơn vi k cu thù là Vit Nam. H cũng n lc m ca vi Miến Đin, mà theo các quan chc M nó đang có nguy cơ tr thành nước chư hu ca Trung Quc. M cũng đang ci thin quan h vi Lào, quc gia mà phân na phía Bc đã b doanh nghip Trung Quc thng tr. Trong bài din văn v chính sách Châu Á ca M đc ngày 28/10/2010 trước khi lên đường công du các nước Châu Á ln th 6 trong vòng hai năm, Ngoi trưởng Hillary Rodham Clinton đã dùng thut ng quân s “Ngoi giao trin khai – tiến công” đ ch đến các c gng ca M.

Trong chuyến viếng thăm Phnom Penh gn đây, ln đu tiên ca mt Ngoi trưởng M k t năm 2002, khi nói chuyn vi sinh viên Cam Bt và được hi v quan h ca Cam Bt vi Bc Kinh, bà Clinton đã nói rng: « Các bn không mun đt nước mình b l thuc quá nhiu vào bt kỳ mt nước duy nht nào ».

Thế nhưng Trung Quc vn gia tăng uy lc

Trung Quc đã hoàn tt mt tha thun thương mi vi toàn th 10 quc gia Đông Nam Á, trong khi mt hip đnh tương t ca M ch mi trong giai đon sơ khai. M đang cng c quan h vi đng minh Thái Lan ca mình, bt chp các bt n chính tr mi đây ti đy.

Ti Cam Bt, các công ty Trung Quc đã biến các khu vc h được nhượng quyn khai thác m và nông nghip ti tnh Mondulkiri vùng Đông Bc Cam Bt thành nhng nơi mà cnh sát Cam Bt không còn quyn lai vãng. Nhân viên canh gác ti cng ra vào ca hai trong s các khu vc khai thác này - mt m vàng và đn đin trng đay – đã xua đui mi khách vãng lai tr phi h có th tr tin mãi l. Theo li k ca mt s người đã tham d hi ngh v thc thi lut pháp vào đu năm nay thì B trưởng Ni v Cam Bt, ông Sar Kheng, đã phi nhn xét chua cay : « Đó không khác gì mt quc gia trong mt quc gia. »

Các hãng phát trin bt đng sn ca Trung Quc đã đ xô đến Cam Bt vi tt c tham vng, s xc xược và n ào y như thái đ ca các công ty trái cây và chế to v xe ca M ti Châu M La tinh hay Châu Phi trong các thp niên trước đây. Mt công ty, Liên hip Phát trin thuc thành ph Thiên Tân mn Bc Trung Quc, đã chiếm được quyn khai thác trong vòng 99 năm mt khu bt đng sn rng 120 dm vuông - gp hai ln kích thước th đô Washington – ngay mt tin bãi bin bên vnh Thái Lan. Ti đó, các toán công nhân Trung Quc đang làm đường và chun b các d án xây khách sn, bit th và sân golf. Tin đu tư ước lượng là 3,8 t đô la. Đi tượng khách hàng là ai ? Là nhng k mi giàu lên đến t Bc Kinh, Thượng Hi và Qung Châu.

Tháng 10 va ri, Trung Quc cam kết ng h công trình xây dng tuyến đường st tr giá 600 triu đô la gia Phnom Penh và Vit Nam. Tuyến đường này s giúp cho Trung Quc tiến được mt bước quan trng trong vic hòa nhp toàn b Đông Nam Á, k c Singapore xa tn phía Nam, vào mng lưới xe la ca h.

Trên khp Cam Bt, hàng chc công ty quc doanh Trung Quc đang xây dng 8 đp thy đin, bao gm đp thy đin khng l vi công sut 246 megawatt trên sông Tatay Koh Kong. Tng s chi phí cho các con đp này s vượt mc 1 t đô la. Theo ông Cheam Yeap, y viên Trung ương Đng Nhân Dân Cam Bt đang cm quyn, tng cng Cam Bt đang n Trung Quc 4 t đô la.

« Kh năng (Trung Quc) chiếm quyn kim soát là điu không th tránh khi ». Lak Chee Meng, thông tín viên kỳ cu ca báo Sin Chew Daily ti Phnom Penh đã nhn đnh như vy. Sin Chew Daily là mt trong 4 nht báo Hoa Ng ti Cam Bt, phc v cho 300.000 đc gi người Khmer gc Hoa và thêm khong 250.000 người nhp cư đến t Trung Quc bao gm di dân và các nhà kinh doanh. « Cam Bt ng vào Trung Quc vi vòng tay m rng. Đó là cách thc trước đây M dùng đ giành quyn kim soát các láng ging. Đa lý chính tr là như vy ».

Tin Trung Quc đ vào Cam Bt đã biến thành uy lc chính tr

Câu hi muôn thu v s tri dy ca Trung Quc là khi nào Bc Kinh s có th biến tin bc ca h thành quyn lc. Ti Cam Bt, điu đó đã thành hin thc.

Chính quyn Cam Bt đã tránh né ch trích Bc Kinh trên vn đ đp thy đin mà h xây dng trên sông Mekong khúc chy qua Trung Quc, nhng công trình mà gii chuyên gia tiên đoán s tác hi đến đi sng ca hàng triu người dân Cam Bt sinh sng vi ngh đánh bt cá trên Bin H.

Cam Bt cũng tuân th chính sách “Mt Trung Hoamt cách nghiêm ngt đến mc t chi c yêu cu ca Đài Loan xin m mt văn phòng kinh tế, bt k hàng triu đô la đu tư Đài Loan ti Cam Bt.

Uy lc ca Trung Quc được phô bày vào tháng 12/2009 khi các nhà ngoi giao M và Trung Quc đi đu trc tiếp vi nhau v s phn ca 20 người Duy Ngô Nhĩ đã b chy khi Trung Quc đến Cam Bt xin t nn chính tr. Trung Quc nói mt s trong nhóm 20 người này đang b truy nã vì đã tham gia cuc bo đng chng li người Hán ti Tân Cương vào tháng 7/2009. Phía M thì nói không được gi tr h v Trung Quc.

Trung Quc đe da hy b chuyến đi thăm Cam Bt ca Phó ch Tch Tp Cn Bình, nhân vt s ti Phnom Penh vi các hp đng và tín dng tr giá 1,2 t đô la. Thế là Cam Bt lin giao tr người Duy Ngô Nhĩ v Trung Quc. Hai hôm sau, Tp Cn Bình, nhân vt s lãnh đo Trung Quc sp ti đây, đã đến Phnom Penh.

Vào tháng 4 năm nay (2010), B Ngoi giao M thông báo trng pht Cam Bt, bng cách hy b chuyến tàu ch 200 xe vn ti quân s và loi xe r moc trong s thiết b quân s thng dư d trù vin tr cho Phnom Penh. Chưa đy 3 tun sau, Bc Kinh tng cho Cam Bt 257 xe vn ti quân s.

Cam Bt v hùa vi Trung Quc trên h sơ Bin Đông

Cam Bt cũng đi theo s ch đo ca Trung Quc trong vn đ Bin Đông, mt vùng bin rng 1 triu dm vuông mà Bc Kinh khng đnh thuc ch quyn Trung Quc.

Vào tháng 7, Ngoi trưởng Clinton phát biu ti Hà Ni, đã bác b đòi hi ca Trung Quc trên vùng bin khơi thuc Bin Đông và bênh vc cho mt s tiếp cn đa phương, nhm chia s quyn đánh cá cũng như các tài nguyên du khí được cho là hin nm dưới đáy bin. Trung Quc phn đi các cuc tho lun đa phương, h ch trương chia đ tr thông qua các cuc đàm phán song phương. Qua tháng 10, Th tướng Hun Sen ng h đ ngh ca Trung Quc.

Cuc đ sc tay đôi M - Trung đã tiếp din tc vào đu tháng 11. Mt ngày sau khi bà Clinton ri khi Cam Bt, Ngô Bang Quc, mt trong nhng quan chc cao cp ca Đng Cng Sn Trung Quc đến Phnom Penh. Trong chuyến viếng thăm, bà Clinton cho biết có th xóa b mt phn trong món n 445 triu đô la mà Cam Bt còn thiếu M. Ông Ngô Bang Quc thng thn hơn, xóa b ngay 4,5 triu đô la tin n ca Cam Bt. Các viên chc Trung Quc còn xem xét vic xóa thêm n 200 triu đô la khác mà Cam Bt đã vay mượn.

Vit Nam vn còn là cn lc ca Trung Quc ti Cam Bt

Con đường đưa Trung Quc lên thng tr Cam Bt không phi không gp chướng ngi. Vit Nam, nước tng lt đ chế đ Khmer Đ vào năm 1979 và đưa ông Hun Sen lên nm quyn, đã tnh gic trước mi đe da ca nh hưởng ngày càng gia tăng ca Trung Quc và đã ch đo cho các công ty quc doanh Vit Nam đ tin vào X Chùa Tháp. T 28 triu đô la năm 2008, mc đu tư ca Vit nam vt lên 268 triu năm 2009 và đến 1,2 t đô la trong năm nay, theo s liu thng kê ca chính quyn Cam Bt.

Quân đi Vit Nam đang điu hành công ty vin thông s 2 – sp ti đây s tr thành s 1- ca Cam Bt. Đa s gii chc chính quyn Cam Bt s dng dch v ca công ty Vit Nam vì được tng th sim vi thi lượng gi min phí.

Nhưng Trung Quc đã nhanh chóng phn công chng Vit Nam. Vào tháng 11, Trung Quc và Cam Bt ký kết mt tha thun tín dng 591 triu đô la, tr giá ln chưa tng thy ti Cam Bt – mà ngân hàng Trung Quc Bank of China dành cho các công ty vin thông ch yếu khác ca Cam Bt. Trong tha thun này có 500 triu đô la dùng đ mua trang b t tp đoàn vin thông khng l Huawei ca Trung Quc.

Ngay c lãnh đo Cam Bt Hun Sen, thnh thong cũng b bc mình vì Bc Kinh. Tháng 12/2009, công nhân Trung Quc hoàn thành mt tr s chính quyn đ s tr giá 30 triu đô la, nơi d trù làm Ph th tướng cho ông Hun Sen. Nhưng ông Hun Sen không thích nơi này, ông than phin v nhng cái cu tiêu kiu ngi xm và « ngay c nhng chùm đèn treo thích hp cũng không có », theo li k ca mt nhà ngoi giao Phương Tây. Cũng có mi lo ngi Trung Quc khi xây đã gn thiết b nghe trm trong dinh th này, vì thế ông Hun Sen cho xây mt tr s khác bên cnh và c hai đã được khánh thành vào tháng 10.

nh hưởng bt ngun t lch s

Trung Quc đã áp đt quyn lc ca Thiên triu trên Cam Bt trong nhiu thế k. Cách đây 800 năm, quân đi Trung Hoa đã tng cu giúp các vua chúa Khmer, hình các chiến binh Trung Hoa thân thin được chm khc trên các bc tường đn Bayon ni tiếng gn Angkor Wat. Trong thp niên 1950-1960, Đng Cng Sn Trung Quc đã bo bc Quc vương Sihanouk, ri giúp đ cho Khmer Đ v kinh tế, an ninh và tư tưởng trong sut thi gian cai tr đm máu t 1975 đến 1979. Ông Sihanouk, năm nay đã 88 tui và là Vua Cha, đang cư ng ti Bc Kinh.

Hoc Triu Quc (Huo Zhaoguo), mt người Trung Quc qun tr d án đ s dc duyên hi Cam Bt ca công ty Liên hip Phát trin, là đin hình ca người Trung Quc mi đến Cam Bt. Trong thp niên 1980, ti Lan Châu min Tây Bc Trung Quc, ông đã giàu lên nh bán đu, nhưng sau đó đã b l vn. Ông đến Cam Bt trong thp niên 1990 khi truy đui mt nhà phân phi người Vit đã thiếu tin ông. Sau đó ông tr v Lan Châu không mt đng xu dính túi và không th li đy. Ông nói: « Tôi tng là người giàu có đây, do đó mà mi người đu chế nho tôi. Mt con người luôn cn đến s t trng ».

Ông Hoc Triu Quc tr li Cam Bt và m mt quy bán mì. Sau đó ông tiến ti lp mt tim mì và gp được ông ch ca công ty Liên hip Phát trin khi ông này ghé tim mì tìm kiếm món ăn min Bc Trung Quc. Ông ch này đã cho ông Hoc Triu Quc cơ hi làm vic ti Liên hip Phát trin, và bây gi ông có trách nhim giám sát vic xây dng đường sá. Theo ông, s dĩ công ty Liên hip Phát trin giành được khong đt này, đó là nh tin bc và quan h.

Đi vi ông : « Cam Bt còn quá nghèo và nn tham nhũng cũng ging như Trung Quc. Nếu anh có quyn thế đây, anh s có mt tương lai vĩ đi ".

Vi mt v t cao mang tính cht thc dân thường thy nơi nhiu người Hoa ti Cam Bt, ông nói : « Người Cam Bt chng h thy là h b buc phi thành đt. Thm chí h còn ly ngày ngh cui tun na. Chúng tôi thì không như vy. Chúng tôi làm vic. »

http://www.viet.rfi.fr/tong-hop/20101214-trung-quoc-tung-bac-ty-vao-cam-bot-de-danh-bat-hoa-ky-va-viet-nam

 


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com