Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

 


 

Bình luận thời sự

CÔNG GIÁO CHÍNH THỨC NHẬP CUỘC ĐẤU TRANH 

 Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 06.06.2009

Khi Tổ Quốc lâm nguy, nhất là trước nạn xâm lăng, thì mọi người, không phân biệt Chính kiến, Tôn giáo, Sắc tộc, Tuổi tác, Nam hay Nữ, phải đứng chung lại cùng thi hành BỔN PHẬN và TRÁCH NHIỆM bảo vệ Đất Nước.

 Công giáo chính thức nhập cuộc

 =>         Ngày 19.04.2009, LIÊN HIỆP TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO, ký tên bởi những Linh mục trách nhiệm Truyền Thông, đã long trọng kêu gọi:

 “Chúng tôi kêu gọi tất cả đồng bào Việt Nam, đăc biệt đồng bào Công Giáo trong và ngoài nước, bao gồm các vị Giám Mục, Linh Mục, nam nữ Tu Sĩ và toàn thể giáo dân, bằng mọi cách và bằng mọi phương tiện, phổ biến tin tức đất nước yêu qúy và tài nguyên giá trị của Việt Nam đang bị Đảng Cộng Sản hiến dâng cho Trung Quốc. Cụ thể nhất là hãy ủng hộ tất cả những lời kêu gọi của bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào kêu gọi Đảng Công Sản Việt Nam phải bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và môi trường sinh thái để 80 triệu người dân Việt được sống trong an bình, đất nước không bị đế quốc Tầu xâm chiếm.“

 Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam được ký tên bởi những Vị sau đây:

 Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Radio Veritas Asia

Director of Radio Veritas Asia, Email: rvaprogram@rveritas-asia.org

LM. John Trần Công Nghị, Giám đốc VietCatholic News

Director of VietCatholic News Agency, Email: conggiao@gmail.com

LM. Joachim Nguyễn Đức Việt-Châu, Chủ nhiệm Dân Chúa Mỹ Châu

Director of People Of God Magazine in America, Email: danchuausa@yahoo.com

LM. Stephen Bùi Thượng Lưu, Chủ nhiệm Dân Chúa Âu Châu

Director of People Of God Magazine in Europe, Email: info@danchua.de

LM. Anthony Nguyễn Hữu Quảng, Chủ nhiệm Dân Chúa Úc Châu

Director of People Of God Magazine in Australia, Email: danchuaucchau@gmail.com

LM. Paul Van-Chi, Giám đốc Phát thanh Tin Mừng Bình A

Director of Gospel and Peace Radio, Sydney Australia, Email: paulvanchi@yahoo.com

           

=>        Với Thư Mục Vụ ngày 31.05.2009, Hồng Y Gioan  Baotixita PHẠM MINH MẪN đã lên tiếng Hiệp Thông Công Giáo vào công cuốc tranh đấu chung trước những nguy cơ cho Đất Nước. Ngài viết:

  “Trong những sự kiện như vụ việc Vedan và khai thác bôxít ở Tây Nguyên, đã có nhiều tiếng nói được gióng lên trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác. Đây là dấu chỉ lành mạnh của một xã hội dân chủ, trong đó người dân ý thức trách nhiệm tham gia vào tiến trình quyết định về những vấn đề liên quan đến đời sống của họ và của đất nước. Là người công giáo, chúng ta ý thức rằng việc xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh là trách nhiệm gắn liền với niềm tin kitô giáo của mình.”

 Người Công Giáo hội nhập vào cuộc đấu tranh để dành lấy những quyết định dân chủ liên quan đến vận mệnh của mình. Hồng Y PHẠM MINH MẪN  không còn tránh né hai chữ “Chính trị” nữa mà CSVN thường gán ghép cho những ai đấu tranh cho quyền sống của mình. Cuộc đấu tranh ngày hôm nay là cuộc đấu tranh cho quyền sống từng người nói riêng và cho việc cứu nguy Đất Nước nói chung. Với việc dấn thân chính đáng này, người Công giáo cũng đứng chung với tòan dân trong cuộc đấu tranh trường kỳ nếu CSVN vẫn cố chấp độc đóan rước Tầu vào nhà xâm lăng.

 Người Công Giáo có quyền ghét bỏ  quân Pharisiêu CSVN

 Là một người Công Giáo, lấy Phúc Âm làm căn bản để sống, tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về câu hỏi : Chúng ta có được ghét bỏ những người Cộng sản hay không ?

 Thiên Chúa là Tình Yêu. Chúa Giêsu nhập thể, chịu hy sinh để cứu Nhân Lọai tội lỗi, nghĩa là qua Thập Tự Giá, Chúa Giêsu can thiệp với Thiên Chúa Cha để tha tội cho mọi người. Chính trên Thập Tự Giá, Chúa Giêsu còn xin Thiên Chúa Cha tha tội cho nhưng kẻ giết mình vì chúng lầm không biết. Điều răn THỨ HAI, cũng quan trọng như điều răn THỨ NHẤT là yêu Thiên Chúa, đó là hãy yêu đồng lọai như chính mình vậy.

 Nếu Thiên Chúa trong Cựu Ước mang hình ảnh một Vị sẵn sàng trừng phạt, thì Tân Ước cho thấy Thiên Chúa là một người Cha sẵn lòng tha thứ.

 Tuy vậy, cũng chính trong Tân ước, có một lớp người mà Chúa Giêsu hễ gặp họ đâu, thì mắng chửi họ đó. Lớp người này là quân Pharisiêu giả hình. Điều này xem ra có vẻ nghịch lý với tinh thần của Tân ước, với định nghĩa Chúa là Tình yêu, với điều răn THỨ HAI là phải yêu người như chính mình vậy.

 Hãy xem Chúa Giêsu mắng chửi tụi Pharisiêu giả hình như thế nào:

 

“Khốn cho các người, hỡi các Kinh sư và người Pharisiêu giả hình ! Các người rửa sạch bên ngòai chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện trộm cắp và vô độ. Hỡi người Pharisiêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngòai cũng được sạch.” (Mt. 23, 25-26).

 “Khốn cho các người, hỡi các Kinh sư và người Pharisieu giả hình ! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngòai có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngòai thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong tòan là giả hình và gian ác.” (Mt. 23, 27-28)

 Thái độ mắng chửi, ghét bỏ quân Pharisiêu này của Chúa Giêu, nếu suy ngẫm kỹ, thì hòan tòan nhất quán với tinh thần của Tân Ước mà Chúa Giêsu giảng dậy. Sự bình an mà Chúa Giêsu mang tới cho Thế gian là cho những người có Lòng Công Chính, cho những người Thành Tâm.

 Chính ở khía cạnh này mà Giêsu nói rằng tôi phạm đến đức Thánh Linh, thì không thể tha thứ được. Đức Thánh Linh ở trong mọi người, ở trong cả những người Pharisiêu. Nhưng Chúa mắng chửi những người Pharisiêu không phải là chúng không có Thánh Linh ngự trị trong chúng, mà chính là quân Pharisiêu không tuân theo Thánh Linh, nghĩa là chúng PHẠM TỘI ĐỐI VỚI THÁNH LINH đang ngự trị trong chúng.

 THÁNH LINH chính là LƯƠNG TÂM của mỗi con người. Khi không làm theo LƯƠNG TÂM mình, tức là phạm tới THÁNH LINH. Chúa Giêsu yêu thương mọi người, sẵng lòng tha thứ, nhưng nếu quân Pharisiêu cố tình phản đối lại Thánh Linh (Lương Tâm) thì chính chúng không tha thứ cho chính mình, thì làm sao Chúa Giêsu tha thứ cho chúng được.

 Thiên Chúa đã cho con người quyền Tự do, ngay cả Tự do chối bỏ Thiên Chúa, và Thiên Chúa tôn trọng việc đó.

 Chúa cho Thánh Linh (Lương Tâm) ngự trị soi sáng trong lòng mỗi người. Tội phạm đến Thánh Linh (Lương Tâm) là tội không thể tha thứ vì chính đương sự không tha thứ cho chính mình, nên Chúa cũng không thể tha thứ vì tôn trọng quyền Tự do mà Thiên Chúa đã ban cho con người.

 Hiểu tội phạm đến Thánh Linh là như vậy.

 Chúng ta, người Công giáo, có quyền mắng chửi, phỉ nhổ, ghét bỏ CSVN hay không ?

 Tôi xin thưa là có quyền, bởi lẽ CSVN là quân Pharisiêu giả hình. Chúng dùng tuyên truyền độc đóan để sơn phết mồ mả chế độ của chúng cho đẹp, nhưng thực tế bên trong thì là gian ác, tham nhũng, bất công ô uế. Lương Tâm đã vạch rõ những gì là CÔNG LÝ, nhưng chúng không tuân theo đã bao chục năm trường, luôn luôn làm những BẤT CÔNG và TỘI ÁC cho người mà chúng cai trị. Chúng biết LẼ PHẢI (Lương Tâm/ Thánh Linh), nhưng không tuân theo và làm những điều ác nhân theo qủy Satan. Chúng đúng là quân Pharisiêu giả hình.

 

Là người Công giáo, theo Phúc Âm, theo gương Chúa Giêsu nhập thể sống giữa Thế gian, chúng ta có thái độ của chính Chús Giêsu su là không thể chấp nhận quân Pharisiêu CSVN, vì chúng phạm đến Đức Thánh Linh (Lương Tâm) ở chính trong con người của chúng. Chính LƯƠNG TÂM của chúng (CSVN=quân Pharisiêu) không tha thứ cho chúng, thì làm thế nào chúng tat ha thứ cho chúng được.

 Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 06.06.2009

 


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com