Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

 


 

Bình luận thời sự

THI ĐUA

ĐỘC QUYỀN CHỐNG CỘNG 
 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

11.06.2009  

Cao trào Quần chúng Quốc nội mỗi ngày mỗi nổi dậy phản đối Tầu xâm lăng mà cụ thể là việc khai thác Bauxite Tây Nguyên và gần đây nhất việc Trung quốc ngang nhiên cấm đánh cá ngay trong vùng Biển thuộc Việt Nam. 

Trong khi tinh thần đấu tranh của Quốc nội lên mạnh như vậy về những vấn đề vô cùng cấp bách cho vận mệnh Quê Hương, thì trên các Diễn Đàn, người ta quan sát thấy:  

=>        Một sư yên lặng về chủ đề Bauxite 

=>        Người ta coi Hải ngọai là Lực lượng chính đấu tranh cho Quê Hương

=>        Chống xâm lăng, chúng ta chấp nhận mọi người Việt mà không phân biệt

=>        Từ đả phá Phương pháp đấu tranh, người ta chống đối ngay Mục đích đuổi Tầu

=>        Người ta thi đua dành độc quyền chống Cộng đến mạ lỵ nhau   
 

Một sư yên lặng về chủ đề Bauxite 

Oâng PHẠM TRẦN đã viết một bài với tựa đề là SỰ IM LẶNG CỦA NGƯỜI VIỆT HẢI NGỌAI trước vấn đề Bauxite vô cùng cấp bách của Quê Hương. Chúng tôi cũng đã cảm thấy một sự dửng dưng nào đó đối với vấn đề tối quan hệ này. Chính vì vậy mà cách đây chừng ba tuần, chúng tôi đã viết một bài kêu gọi sự CÔ ĐỌNG vào việc chống Bauxite cứu nguy Đất Nước. Thực vậy, người Việt Hải ngọai không thể dửng dưng trước vấn đề xâm lăng của Trung quốc đối với Việt Nam: xâm lăng tại vùng đất Tây Nguyên, địa điểm chiến lược an ninh quốc phòng; xâm lăng Hòang Sa/ Trường Sa và vùng Biển đánh cá của ngư dân Việt Nam; xâm lăng Kinh tế bằng chiếm những Dự án, xuất cảng thiết bị và lao động sang Việt Nam, chuyển hàng hóa phế thải, tồn đọng cho Việt Nam. Đây là vấn đề trọng đại và cấp thiết cho Đất Nước, đáng làm chủ đề để dấy động tinh thần chống đối từ phía người Việt Hải ngọai để phụ lực cho Quốc nội.    

Người ta coi Hải ngọai là Lực lượng chính đấu tranh cho Quê Hương 

Đã từ lâu, chúng tôi luôn lên tiếng rằng Hải ngọai chỉ có thể là Lực Lượng phụ thuộc trợ lực cho cuộc đấu tranh mà những người tại Quốc nội mới là chính. Vai trò của chúng ta tại Hải ngọai chỉ là Hỗ trợ cho Quốc nội. 

Nhưng một số Nhóm Chính trị tại Hải ngọai muốn cho mình là chính và chỉ đạo cuộc đấu tranh tại Quê Hương.  Họ coi là chính họ sẽ giải phóng Quê Hương và nắm guồng máy cai trị Đất Nước sau này. Tôi hiểu cái quan điểm này. Thực vậy, khi đứng trong một Nhóm đấu tranh Chính trị tại Hải ngọai, phần đông nuôi cái hy vọng một ngày nào đó về làm Tổng Thống, làm Bộ trưởng hoặc tối thiểu làm Dân biểu. Nếu trong ruột nuôi cái hy vọng đó, thì tất nhiên họ phải coi họ là Lực lượng chính giải phóng Quê Hương, còn nếu để Quốc nội là Lực lượng chính, thì tất nhiên người Quốc nội sẽ là Tổng thống, Bộ trưởng, Dân biểu vì đã có công đứng dậy lật đổ độc tài. 

Đã có những lúc tôi muốn nói tọac móng heo ra rằng cái hy vọng danh vị tại Quốc nội từ những Nhóm đấu tranh Chính trị Hải ngọai sẽ rất khó khăn, nếu không nói là mơ mộng không thực tế. Thực vậy, tại nước ngòai, họ đã lấy Quốc tịch ngọai quốc. Tất nhiên họ không dám từ chối Quốc tịch nước ngòai trước khi về ứng cử Dân biểu. Quốc Hội của một nước Việt Nam độc lập không thể chấp nhận ngồi chồm hổm trong đó, người là Mỹ, người là Nga, là Pháp, là Anh, là Ý, là Đức... Những người đại diện Dân, tranh đấu cho Dân không được mang hai Quốc tịch để chân trong chân ngòai phòng khi có khó khăn, hoặc ăn bẩn tiền bạc... thì cuốn gói bỏ mặc Dân, chuồn ra nước ngóai sống. Sự hãnh diện của một Quốc gia độc lập cũng không phép người ta nói Tổng Thống, Bộ trưởng Việt Nam là Mỹ, là Pháp, là Anh, là Đức... Người Quốc nội có lý để đòi buộc những ai từ Hải ngọai về giữ chức vụ quan trọng phải trở lại Quốc tịch Việt Nam trước và thành thực.   
 

Chống xâm lăng, chúng ta chấp nhận mọi người Việt mà không phân biệt 

Khi có cùng một MỤC ĐÍCH, thì không cần phải kêu gọi Đỏan Kết, những cá nhân cũng tự động tìm đến nhau để nương tựa nhau, cấu kết với nhau nhằm đạt MỤC ĐÍCH chung. Còn khi mỗi người, mỗi nhóm ngầm mang Mục đích khác nhau, thì dù có nhân danh những Lý tưởng trừu tượng rất cao đẹp mà kêu gọi Đòan Kết, thì đó cũng là sự hợp lại nhằm lừa đảo nhau, lợi dụng nhau, mượn đầu người khác nấu cháo để mong dạt được Mục đích riêng tư của mình. Cái khác nhau về Mục đích ngầm là nguồn chia rẽ trầm trọng.  
 

Khi đặt MỤC ĐÍCH CHỐNG TẦU XÂM LĂNG, thì đó là Mục đích duy nhất nằm chính trong dòng máu các con của Mẹ Aâu Cơ đã được cực khổ tôi luyện trên 1000 năm. Không cần phải có lệnh vua truyền, mà từ con nít tới người già, hễ đi qua Cột Đồng Trụ là ném vào đó một viên sỏi. Hình ảnh chôn Cột Đồng Trụ ấy là gương sáng cho hậu thế Việt Nam. 

Trước vấn đề khai thác Bauxite Tây Nguyên trong tay Tầu, với thiết bị từ Trung quốc, với lao công chệt nằm la liệt trên Tây Nguyên xì xồ ngộ, nị, Phong trào Dân chúng nổi lên phản ứng , trong đó  có lời kêu gọi công khai và trực diện của Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ, nhân danh Giáo Hội PGVNTN. Tôi không cần phải suy nghĩ nhiều và cấp thời ủng hộ, phổ biến Mục đích Chống Tầu xâm lăng. Việc chống Tầu xâm lăng đã nằm ở trong dòng máu con cháu Mẹ Aâu Cơ, nó tự động thóat ra thành lời và thành hành động, không có gì phải suy nghĩ đắn đo. 

Tôi đã viết liền sau Lời Kêu gọi chống Tầu khai thác Bauxite, chống xâm lăng, cứu nguy Đất Nước để ủng hộ và dấy lên Phong trào chống Tầu xâm lăng.  

Dựa trên câu Tục ngữ đã được tinh luyện và truyền tụng trong Dân Tộc Việt trường kỳ Kháng chiến chống Tầu rằng:”GIẶC ĐẾN NHÀ, ĐÀN BÀ PHẢI ĐÁNH”, tôi viết liền bài với tựa đề “GIẶC ĐẾN NHÀ..., AI CŨNG PHẢI ĐÁNH VÀ ĐÁNH CÁCH NÀO CŨNG ĐƯỢC”. Thực vậy, ai cũng phải đánh, không phân biệt Chính kiến, Tôn giáo, Sắc tộc, Tuổi tác, Nam hay Nữ, Nghề nghiệp... Hễ gặp giặc vào nhà xâm lăng là ai cũng phải đập liền. Và Đập giặc bằng kiểu nào cũng được. Thời nhỏ, tôi sống ở nhà quê, thường hay giã trầu cho Bà Nội vì Bà đã rụng hết răng nên không nhai trầu chưa giã được. Bà mặc váy và thưởng công tôi về việc giã trầu là cho tôi ngồi vào lòng trên võng váy của Bà. Tối nhớ lại và lấy phương pháp đánh Tầu của Bà khi nó vào Nhà. Bà sẵn cái váy đụp chưa giặt để bên cạnh, lấy chụp lên đầu thằng giặc chệt cho nó chết ngộp, rồi kêu cháu cầm cực đá đập bể đầu thằng Tầu phù xâm lăng. Bà đánh bằng phương pháp của Bà. Đức Hồng y PHẠM MINH MẪN kêu gọi Giáo dân Công giáo đến Nhà Thờ cầu nguyện theo phương pháp mà Hồng y có. Hòa thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ kêu gọi Biểu tình tại gia và Bất tuân dân sự, đó chỉ là những phương pháp đấu tranh mà Ngài thấy phù hợp lúc này. Phương pháp có thể thay đổi, nhưng MỤC ĐÍCH là DUY NHẤT: ĐUỔI GIẶC TẦU XÂM LĂNG.  Với Mục đích chống Tầu xâm lăng, không ai có thể phản đối, trừ những người VIỆT PHẢN QUỐC rước Tầu vào Nhà Việt Nam hoặc những người tay sai cho tụi PHẢN QUỐC dù đội lốt Tôn Giáo, Chống Cộng hay Nhân Quyền.  
 

Từ đả phá Phương pháp đấu tranh, người ta chống đối ngay Mục đích đuổi Tầu 

Gần một tháng nay, trên các Diễn Đàn, có rất nhiều bài đánh phá lời kêu gọi của Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ. Chúng tôi ngạc nhiên về những đánh phá này.  
 

Chúng tôi đã viết rằng không ai có thể đánh phá MỤC ĐÍCH ĐUỔI TẦU XÂM LĂNG mà Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ đã kêu gọi. Nhưng người đánh phá đã lấy ra quá khứ nào đó, hoặc vô lễ lấy ra bộ râu của Ngài để đánh phá. Nếu là quá khứ nào đó, tại sao không lấy chính Võ Nguyên Giáp, Đồng Sĩ Nguyên ra mà đánh phá. Khi viết phản hồi, tôi đã phải nhắc đến câu: “Nếu thằng qủy Satan chỉ đường cho tôi lên Thiên Đàng, thì tôi có thể theo chỉ dẫn của nó, dù vẫn nghĩ rằng nó là Satan”. Giặc đến nhà, ai cũng phải đánh, có nghĩa là chúng ta chấp nhận mọi người cùng đánh, miễn là cùng Mục đích đuổi Tầu xâm lăng. 

Không thể đánh phá lời kêu gọi cho MỤC ĐÍCH ĐUỔI TẦU XÂM LĂNG, những người đánh phá này chỉ quy tụ những đánh phá vào Phương pháp hành động là Biểu tình tại gia hay Bất tuân dân sự . Phương pháp đấu tranh là tùy hòan cảnh mà quyền biến áp dụng. Nhưng họ đánh phá Phương pháp nhằm để đánh lạc hướng chống Tầu xâm lăng. Họ đánh phá Phương pháp đầu tranh của Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ, nhưng không bao giờ họ đề nghị ra một Phương pháp đấu tranh khác để mọi người có cơ hội học hỏi lựa chọn. Nếu họ đưa ra một Phương pháp tốt hơn, phù hợp hơn, có thể chính Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ cảm ơn và theo Phương pháp của họ.  

Xin những người đánh phá về Phương pháp đấu tranh của Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ hãy đưa ra Phương pháp của mình. 

Khi đả phá về Phương pháp đấu tranh để làm lạc hướng  quần chúng về MỤC ĐÍCH ĐUỔI TẦU XÂM LĂNG, việc làm này làm cho người đọc nghi ngờ rằng đây là những người làm tay sai cho chính Tầu xâm lăng hay cho CSVN chủ tâm phản quốc.  
 

Người ta thi đua dành độc quyền chống Cộng đến mạ lỵ nhau 

Chũng trong thời gian  đánh phá Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ, có những người viết liên hồi nêu ra những thành tích và lập trường chống Cộng của mình. Nếu thực tình chống Cộng, thì chỉ cần nói ra việc chống Cộng của mình để đồng bào thấy hữu xạ tự nhiên hương mà thẩm định. Nhưng những người này lại tìm cách triệt hạ những người cùng chống Cộng để mình được độc tôn,  chỉ còn mình là chống Cộng hạng nhất (AAA).   

Thi đua yêu nước là điều đáng mừng. Thi đua chống Cộng để chiếm hạng nhất là điều đáng qúy. Nhưng trong khi thi đua, mình không cho thấy cái hữu xạ chống Cộng của mình, mà chỉ tìm cách triệt hạ những người chống Cộng khác để trật ra còn có mình là độc tôn, thì đó là hành động rất tồi vậy.     
 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế  
 


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com