Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

 


 

Bình luận thời sự

Thế và Lực trong cuộc Tranh-đấu

 

Anh-Huy

Paris / Pháp-Quốc

 

Kính chào Quý vị Trưởng thượng,

Qúy Thân hào Nhân sỉ .

Trước tiên, tôi thành thật cảm ơn Ban Tổ chức Ngày Giỗ Kỷ Niệm :

Nhà Cách Mạng Trương Tử-Anh ,Cố Lãnh-Tụ, Sáng lập Đại-Việt Quốc-Dân Đảng .

Đã có nhã ý dành cho tôi đề mục này để trình bày quan điểm của tôi qua đề tài :

                                " Thế và Lực trong cuộc Tranh-đấu "

 

Kính thưa Quý vị,

Đứng trước những mưu đồ toan tính của Hoa Thịnh-Đốn và Bắc-Kinh trong việc lôi kéo

Hà-Nội đi vào Qũy-đạo lệ thuộc, tay sai, chư hầu, nhằm mục tiêu cho

Quyền lợi Đại Siêu cường của họ tại vùng Đông Nam-Á .

Và, với Bối cảnh Chính trị hiện tại đang diễn ra nơi Quê nhà trước và sau Hội nghị APEC .

Cùng lúc,sự Chuẩn bị Dư luận để Thối bộ của Hoa-Kỳ trên Chiến trường Irack .

Cuộc Đấu tranh của Tập thể người Việt Tự-do ở Hải-ngoại sẽ đi vào Giai-đoạn Cực-kỳ

Khó-khăn .

Muốn vượt qua Giai-đoạn Khẩn-trương này, chúng ta cần Hai Yếu-tố Căn-bản :

                                 "  Thế và Lực "

 

" Thế " mà tôi trình bày với Qúy vị, chính là Thế dựa Chính trị Ngoại giao trên Bình diện

Quốc tế.Thế Chính trị Ngoại giao Cần thiết mà Chúng ta Sở cầu, có tác dụng Khôi phục lại

lại Vị thếChính trị của Tập thể người Việt Tự do ở Hải ngoại. Một Nhu cầu Trọng yếu, tạo lại

niềm tin cho Đồng bào Yêu chuộng Dân chủ Tự do trong Nước. Đáp ứng được sự đòi hỏi

Đấu tranh qua Chiến thuật Ngoại công Nội ứng, trong và ngoài nước vùng lên Đạp đổ 

Chế độ Độc tài Cộng sản Việt Nam .

Mùa xuân năm 1975, Cộng sản Bắc-Việt cưỡng chiếm Miền-Nam Thân yêu của chúng ta với sự

Đồng lõa của Hoa-kỳ đã đưa Quê hương và Dân tộc Việt-Nam chìm đắm trong muôn ngàn 

Thảm trạng đau thương .

31 năm qua, chúng ta vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh chống CSVN, nhưng lúc nào cũng bám víu vào :

                                   " Thế dựa Hoa-kỳ "

 

Bạn Đồng minh Cố cựu đã từng Đâm sau Lưng mình, thật là một sự Trớ trêu chẳng đặng đừng .

Vừa rồi, trước và sau Hội nghị APEC tại Hà-nội .

Thái độ và Hành động Trân-tráo của Hoa-kỳ đã cho chúng ta Khẳng định :

Thế dựa Hoa-kỳ không còn thích ứng và tin tưởng được nửa.

Sự Chuyển-động Chính-trị Kinh-tế ở vùng Đông Nam-Á mà Trọng-điểm là Việt-Nam, có thể đưa đến

sự thỏa hiệp ngầm giữa Hoa-kỳ,Trung-cộng và CSVN để cùng nhau chia phần hưởng lợi.

Tập đoàn CSVN sẽ biến dạng thành nhiều Băng đảng" Mafia " " Tài-phiệt Đỏ " bạo tàn

tham nhũng, tha hồ bốc lột,vơ vết tài sản nhân dân từ Cha truyền đến Con Cháu nối tiếp .

Nhưng, sự Chuyển-động Chính-trị Kinh-tế ở vùng Đông Nam-Á mà Trọng-điểm là Việt-Nam,

không phải chỉ Hoa-kỳ và Trung-Cộng tranh dành,mặc cả và đối kháng nhau, mà sẽ còn có những

Đại Cường-Quuốc Nguyên-tử Kinh-tế khác tham gia nhập cuộc .

Trong đó, chúng ta phải kể đến Liên-Âu .

Thế lực Liên-Âu, không phải tự dưng mà có được trong một sớm một chiều.

Trải qua 48 năm dài xây dựng, từ một Thị-trường chung 6 nước,chập chững từ bước trong cuộc

Chiến tranh Lạnh giữa Thế giới Cộng sản Liên-sô và Thế giới Tự do Hoa-kỳ.

Đến nay, trở thành một Liên-Hiệp 25 Quốc-gia Âu-châu hùng mạnh.

Một Thế lực Mới,trẻ trung,hùng mạnh,sung hãn,có đầy đủ điều kiện làm lệch Thế Chiến lược

mà hai Thế lực Hoa-kỳ và Trung-cộng cùng toa rập áp đặt vào vùng Đông Nam-Á, trong đó có

Việt-Nam quê hương thân yêu của chúng ta .

Hơn thế nữa, Nghị-quyết cũa Quốc-Hội Liên-Âu Kết án Chế-độ Cộng sản trên Thế-giới :

Chà đạp Tự do, Bóp chết Nhân quyền, Tàn bạo Vô lương, trong đó phải kể Chế-độ CSVN

đứng hàng đầu.

Sự kiện trên biểu lộ cho chúng ta thấy rõ : đường lối Chính trị của Liên-Âu là tôn trọng Tự do,

Dân chủ và Nhân quyền triệt để, đó là điều kiện tiên quyết trong chánh sách đối ngoại của

Thế lực Trẻ trung này.

Thế dựa Liên-Âu là một Thế dựa mà chúng ta có thể tin tưởng .

Thế dựa Liên-Âu sẽ tạo lại vị thế và phát huy tiềm lực chính trị của Tập thể người Việt

Tự do cả trong lẫn ngoài nước .

Muốn thế, yếu-tố căn bản cần thiết thứ 2 là " Lực " phải được quy tụ và phát động đúng mức.

" Lực " mà tôi trình bày với Qúy vị là : Thực lực đấu tranh của chúng ta, Tập thể người Việt

Tự do ở Hải ngoại mà Tiên khởi là Tập thể người Việt Tự do tại Liên-Âu này .

 

Khi nói đến Đoàn kết để tạo thành một Thực thể có đầy đủ Thực lực và Tầm vóc để Đấu tranh  

thì nhiều người Bài bác Nhận định rằng :

Từ hơn 30 năm qua, biết bao nhiêu sự kêu gọi Quy-tụ Đoàn-kết rồi có làm gì được đâu !

Kính thưa Qúy vị,

Lời Nhận định đó Đúng !

Chúng ta có làm gì được đâu !

Bởi vì hơn 30 năm qua, chúng ta chỉ nghe lời Kêu gọi Quy-tụ Đoàn-kết của những Tổ-chức

người Việt Tự-do từ bên kia bờ Đại-Tây Dương, mà Chủ trương Đấu tranh là quanh quẩn

theo đường lối, chính sách của Hoa-kỳ.

Đấu tranh theo Thế dựa Hoa-kỳ, chúng ta phải chờ " Bật Đèn Xanh " . Chờ đợi mỏi mòn đã

hơn 30 năm rồi, chờ đến cuối Tháng 11 vừa qua . Vỡ lẽ, đường dây điện gắn vào hệ thống

đèn, người Bạn Đồng-minh Cố-cựu của chúng ta đã cắt đứt từ lâu rồi !

Với Tình huống hiện tại, sự Đoàn-kết lại là điều-kiện tiên quyết để Tiếp-tục cuộc Đấu tranh,

nhất là đối với Tập thể người Việt Tự do tại Liên-Âu này .

Sự thành lập một " Diện-tuyến " kết hợp tất cả các Xu-hướng Chính trị nhằm tạo thành Một

Thực-thể có đầy đủ Thực lực và Tầm vóc . Đồng thời,bám chặt vào Nghị quyết của Quốc-hội

Liên-Âu, sở dụng nó làm căn bản, phát động lại cuộc Đấu-tranh Chính-trị chống CSVN .

 

Bằng đường lối đó, chúng ta vận dụng Tiềm năng, Tiềm lực của toàn thể người Việt Tự do từ

ngoài lẩn trong nước vùng lên đối đầu và triệt hạ Tập đoànCSVN gồm 2 Băng đảng :

 

                                   Lệ thuộc Hoa-kỳ

                                               và

                                  Tay sai Trung-cộng

 

Thế Chân-vạc Chính trị trong Tương lai trên Chính trường Việt-Nam ,đòi hỏi Tập thể người

Việt Tự do trong và ngoài nước phải Kiên-trì và Đoàn-kết.

 

Trân trọng Kính chào Qúy vị .

 

Anh-Huy / cuối Thu 2006


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com