Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

 


 

Bình luận thời sự

Ông NGUYỄN CÔNG BẰNG: "Đợt đàn áp đồng loạt và thô bạo vừa qua cho thấy nhà cầm quyền CSVN rất lo ngại sự lớn mạnh của phong trào công khai đối lập" 

 

Lời giới thiệu: Trong thời gian qua nhà cầm quyền CSVN đã phát động một chiến dịch đàn áp qui mô và đồng loạt các chiến sĩ Dân Chủ trong nước, một đợt càn quét mà Tổ chức Quan Sát Nhân Quyền Human Rights Watch đã gọi là "đợt càn quét  khốc liệt nhất trong vòng 20 năm nay".

Trong số những đối tượng bị CSVN đàn áp là các đảng viên của Đảng Vì Dân, một đảng chính trị được thành lập do sự kết hợp của Câu lạc bộ Hoa-Mai ở hải ngoại và một số tập hợp đấu tranh ở Việt Nam. Vào trung tuần tháng 1 vừa qua, Đảng Vì Dân đã cùng với Đảng Thăng Tiến Việt Nam đồng thành lập Liên Đảng Lạc Hồng.

Để tìm hiểu về tình trạng các đảng viên Đảng Vì Dân bị bắt giữ, cũng như đối sách của Đảng Vì Dân trước đợt  đàn áp hiện nay của Hà Nội, Tiếng Nói Phục Hưng Việt Nam(TNPHVN) đã phỏng vấn Ông NGUYỄN CÔNG BẰNG, người Đại diện Văn phòng Liên lạc Hải ngoại của Đảng Vì Dân, hiện cư ngụ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ.

Sau đây là nguyên văn cuộc phỏng vấn do ĐPV QUANG DŨNG thực hiện và được phát trong chương trình TNPHVN lúc 10 PM (giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) ngày Thứ Năm, 22 tháng 3, 2007.

Quang Dũng: Kính chào Ông NGUYỄN CÔNG BẰNG và cám ơn Ông đã nhận lời tham dự buổi trao đổi hôm nay.

Ông Nguyễn Công Bằng: Trước hết tôi xin kính chào anh Quang Dũng và xin kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tiếng Nói Phục Hưng.

Quang Dũng: Trước hết, để thính giả biết rõ hơn về Đảng Vì Dân, xin Ông tóm lược qua về qúa trình hình thành, chủ trương và đường lối của Đảng Vì Dân.

Ông Nguyễn Công Bằng: Thưa anh Quang Dũng và thưa tất cả quý thính giả! Đảng Vì Dân được chánh thức thành hình sơ bộ vào ngày 1/1/2006 với sự kết hợp giữa Câu Lạc Bộ Hoa Mai và một số tập hợp đấu tranh ở trong nước, như anh Quang Dũng vừa trình bày.

Câu Lạc Bộ Hoa Mai được thành lập vào đầu năm 2005 với mục đích là giới thiệu bản dự thảo Đề Cương Việt Nam Mới; đó là một tập hợp các suy nghĩ, quan điểm và đề án về hiện tình và tương lai đất nước. Khi Đảng Vì Dân được thành hình thì bản dự thảo Đề Cương Việt Nam Mới được tổ chức ứng dụng như bản Cương lĩnh Chính trị sơ khởi. Các tập hợp trong nước thì bao gồm nhiều xuất xứ khác nhau và một số tập hợp đã có thời gian hoạt động bí mật đấu tranh tương đối lâu dài từ sau 1975. Nhờ sự kết hợp này, đảng Vì Dân có được một điều kiện hoạt động tương đối nhanh chóng và hiệu quả trong hơn một  năm qua ở bên nhà.

Trong giai đoạn dân chủ hóa xã hội thì Đảng Vì Dân chủ trương thúc đẩy sự hình thành một giải pháp có thể hóa giải tình trạng bế tắc chính trị của Việt Nam hiện nay theo tinh thần bản Đề Cương Việt Nam Mới. Mục tiêu cụ thể là góp phần của toàn dân thúc đẩy thành hình một giải pháp chính trị nhằm thực hiện một cuộc tổng tuyển cử tự do theo tinh thần một bản hiến pháp mới thật sự tự do dân chủ và với sự giám sát của các cơ quan nhân quyền quốc tế để thiết lập một chính thể dân chủ đa đảng thích hợp cho Việt Nam. Cùng giai đoạn này thì đảng Vì Dân nỗ lực xây dựng tổ chức thành một đoàn thể chính trị lương hảo, có tâm huyết và khả năng góp phần phụng sự xã hội trong tiến trình dân chủ hóa và phát triển đất nước.

Mặt khác thì đảng Vì Dân tích cực yểm trợ những tiếng nói đấu tranh nhân quyền và mọi nỗ lực nhằm dân chủ hóa Việt Nam trong khuynh hướng ôn hòa.

Thưa anh Quang Dũng và thưa tất cả quý thính giả! Về chương trình hành động thì trong lộ trình cứu nước, Đảng Vì Dân đấu tranh và yểm trợ thực hiện 7 mục tiêu cụ thể như sau:

1.      Phục hồi các quyền tự do căn bản của người dân.

2.      Tổ chức Tổng Tuyển Cử Tự Do toàn quốc.

3.      Thành hình một chánh thể dân chủ đa đảng.

4.      Hủy bỏ các hiệp ước bất bình đẳng với ngoại quốc.

5.      Chấm dứt tình trạng kỳ thị đối với đồng bào các sắc tộc thiểu số.

6.      Thu hồi các tài sản quốc gia bị nhũng lạm, thất thoát.

7.      Nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân nghèo khó.

 

Và nhân đây chúng tôi cũng xin phép được chia sẻ với quý thính giả và anh Quang Dũng, lập trường của đảng Vì Dân là:

*       KHÔNG chấp nhận sự lãnh đạo độc quyền của đảng CSVN.

*       KHÔNG thỏa hiệp với đảng CSVN để chia quyền lãnh đạo.

*       KHÔNG chấp nhận giải pháp chánh trị do ngoại bang áp đặt.

*       KHÔNG vận dụng bạo lực làm phương tiện đấu tranh.

*       KHÔNG trả thù, báo oán dưới bất cứ hình thức nào.

Nói một cách tổng quát thì chủ trương của đảng Vì Dân là đấu tranh cho dân chủ tự do, công bằng xã hội và quyền lợi dân nghèo.

Quang Dũng: Huy hiệu của Đảng Vì Dân là hình Hoa Mai Vàng trên nền xanh dương. Xin Ông cho biết ý nghĩa của huy hiệu này?

Ông Nguyễn Công Bằng: Hoa mai vàng thì chúng tôi tượng trưng cho mùa xuân, sự trong sáng, may mắn và hạnh phúc. Ý nghĩa của hoa mai năm cánh là dân tộc, dân chủ, dân quyền, dân sinh, dân trí: là những mục tiêu lớn mà Đảng Vì Dân đặc biệt quan tâm. Còn màu xanh da trời là biểu trưng cho màu của lá cờ gìn giữ hòa bình thế giới, nó cũng nói lên ý nghĩa là đảng Vì Dân là một đảng chủ trương đấu tranh ôn hòa.

Quang Dũng: Xin Ông NGUYỄN CÔNG BẰNG cho biết động lực nào đã dẫn đến việc Đảng Vì Dân tham gia hình thành  Liên Đảng Lạc Hồng?

Ông Nguyễn Công Bằng: Sự hình thành của Liên Đảng Lạc Hồng khởi xuất từ lời kêu gọi đoàn kết và công khai đấu tranh của Khối 8406 và sau đó là sự liên kết sinh hoạt của đảng Vì Dân với đảng Thăng Tiến Việt Nam ở trong nước như là một bước tiên phong, với hy vọng là sẽ tạo được nền tảng để có sự kết hợp to lớn hơn trong thời gian tới.

Việc tham gia thành hình Liên Đảng Lạc Hồng phản ánh quan niệm của đảng Vì Dân chúng tôi là trong công cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước thì đoàn kết đấu tranh đóng một vai trò to lớn và vô cùng quan trọng. Chúng ta chỉ có thể thắng được chế độ độc tài toàn trị khi nào lực lượng đấu tranh dân chủ có thể kết hợp với nhau để trở trành một tổng lực chung.

Nhân đây chúng tôi cũng xin được nói rõ là đảng Thăng Tiến Việt Nam và đảng Vì Dân liên kết thành lập Liên Đảng Lạc Hồng chớ không phải sáp nhập như một số thông tin từ trong nước đưa ra. Do đó, hai tổ chức thành viên vẫn tiếp tục hiện hữu và hoạt động bình thường bên cạnh các công tác chung của Liên Đảng. Chúng tôi muốn nhấn mạnh điều này là vì một số bài báo của CSVN nói rằng đảng Thăng Tiến Việt Nam và đảng Vì Dân sáp nhập thành một đảng chung. Thật sự đó là một tổ chức liên minh chặt chẽ dưới hình thức liên đảng.

Quang Dũng: Theo nhận xét của Ông thì lý do gì khiến CSVN tiến hành đợt trấn áp đồng loạt và mạnh mẽ như hiện nay?

Ông Nguyễn Công Bằng: Theo nhận định của chúng tôi, đợt đàn áp đồng loạt và thô bạo vừa qua cho thấy nhà cầm quyền CSVN rất lo ngại sự lớn mạnh của phong trào công khai đối lập, bao gồm sự xuất hiện của các nhà dân chủ và các tổ chức chính trị chủ trương hoạt động công khai hoặc bán công khai ở bên nhà. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như CSVN đã thắng thế khi bắt giam được một số người trụ cột của phong trào dân chủ, hoặc áp lực một vài anh em tranh đấu phải tạm thời bỏ cuộc. Song theo chúng tôi thì sự kiện đó càng làm cho thế giới thấy được trình trạng mất ổn định chính trị của chế độ hiện nay tại Việt Nam. Đó cũng là một bằng chứng về sự bất an của nhà cầm quyền đối với lực lượng dân chủ đang phát triển. Nói chung thì tôi nghĩ rằng nhà cầm quyền CSVN tiến hành đợt trấn áp vừa qua là để nhằm ngăn chận sự phát triển của phong trào dân chủ ở trong nước.

Quang Dũng: Cho đến hôm nay, qua đợt trấn áp hiện tại của Hà Nội, Đảng Vì Dân đã bị những thiệt hại nào?

Nguyễn Công Bằng: Thưa anh và thưa tất cả quý thính giả! Nói chung thì chúng tôi không gặp những thiệt hại nào đáng kể trong cuộc trấn áp vừa qua. Một phần là do hệ thống điều hành và hoạt động của chúng tôi là chủ trương theo mô thức phân ô. Có nghĩa là các cơ sở hoạt động hoàn toàn độc lập, không được phép phối hợp hàng ngang với nhau. Việc mục sư Hồng Trung bị bắt đã được dự liệu trước như một tình huống có thể xảy ra chớ không bất ngờ.

Trong lời phát biểu trong dịp chúc Xuân Đinh Hợi của Mục sư Hồng Trung được ghi lại vài tiếng đồng hồ trước khi công an đến bắt anh thì cũng đã nói rõ điều này.

Nhân đây xin anh cho chúng tôi được chia sẻ với quý thính giả một số thông tin mới về trường hợp của Mục sư Hồng Trung.

Hôm nay là ngày 20/3 Mục sư Hồng Trung đã bị nhà cầm quyền CSVN giam đúng 27 ngày và gia đình mục sư Hồng Trung vẫn chưa được phép cho thăm nuôi hay được thông báo là mục sư đang bị giam giữ ở đâu. Từ ngày Mục sư Hồng Trung bị bắt đến nay gia đình Mục sư luôn bị nhà cầm quyền hăm dọa, sách nhiễu bằng nhiều hình thức khác nhau. Điển hình của sự áp lực khủng bố là hình thức triệu tập, nghĩa là kêu chị Lê Thị Nhung (là vợ của Mục sư Hồng Trung) lên công an huyện Chư-Sê để tra vấn và hăm dọa chị đủ điều. Họ cũng đã cho công an bắt giữ vợ chồng người em gái của Mục sư Hồng Trung ở Quảng Nam cả ngày và sau đó là áp lực họ, triệu tập họ liên tục để gây áp lực tinh thần với mục sư Hồng Trung. Đồng thời thì họ cũng tạo áp lực đuổi việc dạy học của một người em gái út.

Cùng lúc đó thì công an Gia Lai cũng đã triệu tập một số vị mục sư thân hữu hoặc tín đồ của mục sư Hồng Trung ở Gia Lai, Kom Tum và các vùng phụ cận để điều tra, hăm dọa những người này buộc họ phải tung tin nói xấu Mục sư Hồng Trung và gia đình, tương tự như nội dung bài báo trên tờ Công An Nhân Dân phát hành ngày 8/3 ở Quảng Nam, Đà Nẵng đã mạ lị vợ chồng mục sư Hồng Trung một cách thậm tệ.

Nhân đây cũng xin thưa với anh Dũng và tất cả quý thính giả là theo tin chúng tôi nhận được mà chúng tôi vừa có là họ còn tung tin thất thiệt rằng “Mục sư Hồng Trung có liên hệ với Cộng sản” nữa. Theo đánh giá của chúng tôi thì họ tung tin như vậy để nhằm cô lập Mục sư Hồng Trung đối với quần chúng ở trong và ngoài nước. Sau khi chúng tôi nhận được tin này thì chúng tôi đã liên lạc với một số vị Mục sư ở miền Trung để nhờ họ cho biết nội vụ như thế nào. Những Mục sư này cũng đã lên tiếng để nói về tư cách của Mục sư Hồng Trung ra làm sao, và đồng thời cũng vạch rõ được ý đồ xuyên tạc của việc này.

Quang Dũng: Đảng Vì Dân đã có những biện pháp gì để can thiệp, bảo vệ cho những đảng viên đang bị bắt giữ, như trường hợp Mục sư Hồng Trung mà Ông vừa kể?

Ông Nguyễn Công Bằng: Sau khi mục sư Hồng Trung bị bắt thì chúng tôi đã có những thông tin báo động với công luận ở khắp nơi. Chúng tôi đồng thời cũng đã có chuẩn bị sẵn một hồ sơ nhân quyền cho ông. Sau đó thì chúng tôi đã gởi đến một số cơ quan, chính phủ Hoa Kỳ và các cơ quan nhân quyền quốc tế. Theo tin tức mà chúng tôi vừa được báo thì hiện nay trường hợp của mục sư Hồng Trung đã được thông báo chính thức đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ.

Cùng lúc đó thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn hồ sơ của một số anh em đang chuẩn bị ra mặt công khai đấu tranh trong thời gian tới. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự lên tiếng của nhiều người, nhiều cơ quan nhân quyền thì Mục sư Hồng Trung nói riêng và toàn thể anh chị em dân chủ bên nhà sẽ tránh được sự ngược đãi trong thời gian bị giam giữ nếu họ gặp phải tình huống đó, thưa anh!

Quang Dũng: Mới đây CSVN đã dùng áp lực gia đình để buộc Ông Đỗ Nam Hải chấm dứt các hoạt động đấu tranh cho dân chủ. Ông nhận định như thế nào về thủ đoạn này của CSVN?

Ông Nguyễn Công Bằng: Thưa anh và tất cả quí thính giả! Chúng ta nhìn thấy đó là một chiến thuật rất là thâm độc của nhà cầm quyền CSVN đối với những người chiến sĩ dân chủ ở trong nước.

Đầu tiên thì chúng ta biết rằng họ dùng những áp lực tinh thần rất là nặng nề để buộc anh Nguyễn Phong là người đại diện của Đảng Thăng Tiến Việt Nam trong Liên Đảng Lạc Hồng, để anh phải bỏ cuộc và chấm dứt tạm thời việc đấu tranh. Sau đó thì chúng ta lại nghe tin anh Đỗ Nam Hải đã bị họ gài vào cái thế mà anh Hải không có sự lựa chọn nào khác hơn là phải có thái độ nhất thời để mà trấn an Ông Cụ, bà chị và đứa con gái, nói chung có nghĩa là để trấn an gia đình, để từ đó anh có những biện pháp thích ứng  hơn. Đó là một hành động rất là ti tiện của CSVN tại vì họ  không có khả năng để thuyết phục những người này bỏ cuộc và không có khả năng để áp lực bằng những hình thức khác, nên họ dùng tình cảm để áp lực với những người tranh đấu. Họ biết là những người tranh đấu đa số là những người rất có tình cảm, vì khi họ biết thương dân, yêu nước, có thể yêu cả những người chưa gặp mặt bao giờ, thì tất nhiên họ rất thương gia đình, rất thương những người thân của họ. Cho nên người CS thấy rằng đó là ưu điểm mà chúng ta nhìn thấy, và là khuyết điểm của anh em dân chủ, cho nên họ đã dùng những thủ đoạn hết sức đê tiện để áp lực tình cảm anh Đỗ Nam Hải

Trường hợp này như Mục Sư Hồng Trung như tôi đã trình bày trước đây đã bị áp lực rất là to lớn từ nhà cầm quyền. Cũng may mắn anh Hồng Trung cũng ý thức được chuyện đó cho nên đến giờ phút này anh vẫn giữ được tinh thần đấu tranh. Chúng tôi cực lực lên án hành động dùng tình cảm gia đình để áp lực những nhà đấu tranh dân chủ trong nước của nhà cầm quyền CSVN, thưa anh.

Quang Dũng: Với cuộc đàn áp hiện nay, xin Ông cho biết nhận định của Ông về tình hình công cuộc đấu tranh cho dân chủ của nhân dân Việt Nam. Liệu rằng đây có phải là một bước lùi của phong trào dân chủ ở Việt Nam không?

Ông Nguyễn Công Bằng: Thưa anh Quang Dũng và quí thính giả! Chúng tôi nhận định rằng tình hình đấu tranh tại Việt Nam trong giai đoạn hiện tại hết sức là quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt lớn. Nếu như từ đây các tổ chức đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước sát cánh, phối hợp chặt chẻ với nhau để đẩy mạnh tiến trình đấu tranh công khai hoặc là bán công khai, thì đảng CSVN có thể bị đặt vào thế phải chấp nhận tương nhượng để đi đến một giải pháp chính trị thích hợp và khả thi cho Việt Nam.

Nếu như đảng CSVN kiên quyết bảo thủ thì có thể có một biến động chính trị mà nhà nước Việt Nam khó kiểm soát, và dĩ nhiên đảng CSVN sẽ không còn cơ hội nào để thể hiện thiện chí được nữa, vì họ đã bảo thủ, đàn áp một cách khốc liệt các tổ chức dân chủ.

Về ảnh hưởng đợt đàn áp vừa rồi, tất nhiên chúng ta nhìn thấy một số thiệt hại với lực lượng đấu tranh công khai, tuy nhiên chúng ta đều biết trong nước và  hải ngoại đang có rất nhiều đoàn thể hoạt động bí mật rất là tích cực. Cho nên chúng tôi không cho rằng đó là một bước lùi của phong trào dân chủ Việt Nam, mà đó là giai đoạn thử thách lớn cho phong trào dân chủ Việt Nam.

Nếu như phong trào dân chủ Việt Nam vượt qua giai đoạn này, thì tôi nghĩ rằng phong trào sẽ phát triển rất là lớn mạnh trong thời gian tới. Chúng ta sẽ thấy được một số diễn biến rất là tích cực cho tình hình chung của Việt Nam, thưa anh!

Quang Dũng: Xin hỏi Ông câu hỏi chót -- Với nhận định như vừa rồi của Ông, xin Ông cho biết kế hoạch công tác trong thời gian tới của Đảng Vì Dân.

Ông Nguyễn Công Bằng: Đối với công tác của Liên đảng Lạc Hồng, chúng tôi đang chờ một số yếu tố khách quan và nội bộ khác trước xúc tiến tiếp tục các công tác như đã dự liệu trong thời gian qua.

Nhân đây chúng tôi cũng xin được thông báo đến anh Quang Dũng và tất cả quí thính giả và đồng bào ở các nơi là để ngăn chặn sự phá hoại của nhà cầm quyền CSVN và để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt sắp tới của Liên Đảng Lạc Hồng thì Ban Thường Vụ Trung Ương Đảng Vì Dân đã quyết định:

Tạm thời ngưng trách vụ đại diện Đảng Vì Dân của Mục Sư Hồng Trung trong Ban Điều Hành Liên Đảng Lạc Hồng trong suốt thời gian Ông bị giam giữ.

Thay thế vai trò đại diện Đảng Vì Dân trong Liên Đảng Lạc Hồng của Mục Sư Hồng Trung bởi ông Hoàng Tân, là một đảng viên Đảng Vì Dân ở Việt Nam.

Ông Hoàng Tân sẽ cùng đại diện đảng Thăng Tiến Việt Nam phối hợp điều hành Liên Đảng Lạc Hồng trong các điều kiện thuận hợp trong thời gian sắp tới.

Thưa anh và tất cả quí thính giả,

Chúng tôi có quyết định này là nhằm ngăn chặn đảng CSVN có thể dùng những áp lực nào đó để gây khó  khăn cho anh Hồng Trung trong thời gian anh bị giam giữ.

Mặc khác, vì anh đã bị giam giữ cho nên Liên  Đảng Lạc Hồng cũng cần có người thay thế để hoạt động trong thời gian sắp tới. Cho nên chúng tôi quyết định tạm thời ngưng chức vụ đại diện Đảng Vì Dân của Mục sư Hồng Trung trong Ban Điều Hành Liên Đảng Lạc Hồng, thưa anh.

Về phần hoạt động của Đảng Vì Dân thì chúng tôi vẫn tiếp tục thúc đẩy các hoạt động riêng của tổ chức như đã dự liệu từ lâu. Một trong số các hoạt động hàng đầu là bí mật phát triển các cơ sở và nhân sự các tỉnh để chuẩn bị các phong trào quần chúng rộng lớn trong tương lai.

Thưa anh, chúng tôi quan niệm muốn thay đổi cục diện Việt Nam thì chúng ta phải có sức mạnh. Sức mạnh đó không phải bằng súng đạn hay bạo lực mà là bằng chính nghĩa, bằng niềm tin, bằng quyết tâm và bằng con đường quyết liệt trong ôn hòa . Chúng tôi rất mong sẽ có cơ hội phối  hợp với các tổ chức bạn để tạo một động lực đấu tranh có khả năng dân chủ hóa đất nước một cách nhanh chóng.

Chúng tôi đã chứng minh thiện chí đó của Đảng Vì Dân qua việc kết hợp với Đảng Thăng Tiến Việt Nam để thành hình Liên Đảng Lạc Hồng. Hôm nay chúng tôi vẫn tiếp tục thể hiện thiện chí đó và sẽ đón nhận những lời mời gọi nhiệt thành từ các đoàn thể bạn.

Sau hết thì chúng tôi xin cám ơn anh Quang Dũng và Chương Trình Tiếng Nói Phục Hưng đã cho chúng tôi cơ hội chia sẻ với thính giả về nổ lực của anh chị em Đảng Vì Dân ở trong và ngoài nước.

Chúng tôi kính chúc toàn thể quí thính giả luôn được an mạnh và thịnh vượng trong năm mới. Kính chúc Tổ Chức Phục Hưng luôn vững mạnh và thành công trong các nổ lực chung.

Xin cám ơn anh Quang Dũng lần nữa! Kính chào anh Quang Dũng và kính chào quí thính giả của Chương Trình Tiếng Nói Phục Hưng

Quang Dũng: Thay mặt thính giả TNPHVN, chúng tôi chân thành cám ơn Ông NGUYỄN CÔNG BẰNG đã dành thời giờ tham dự buổi thảo luận hôm nay để trình bầy về Đảng VÌ DÂN. Chúng tôi cầu chúc Ông NGUYỄN CÔNG BẰNG và anh chị em đảng viên Đảng Vì Dân đạt được nhiều thành qủa trong công cuộc tranh đấu hướng đến Hạnh Phúc, Tự Do, Ấm No và Tiến Bộ cho dân tộc Việt. 

 

* TIẾNG NÓI PHỤC HƯNG VIỆT NAM, phát thanh mỗi Thứ Năm hàng tuần vào 10 giờ tối (giờ Hoa Thịnh Đốn) trên tần số của Hệ Thống Đài Phát Thanh VIỆT NAM HẢI NGOẠI. Thính giả có thể nghe lại các buổi phát thanh nầy trong website phuchung.org


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com