Cộng đồng người Việt khắp nơi
 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Trở Về Pháp

 

Little Sàigòn, Westminster, California –  

Văn phòng Quan Thuế & Thừa Hành Sở Di Trú Hoa Kỳ (Immigration Customs & Enforcement) tại Dallas, Texas vừa thông báo với văn phòng chúng tôi nếu không có gì trở ngại vào phút chót, Chị Ngọc Hạnh sẽ được hồi hương về Pháp vào ngày 06 tháng 99, 2006. Chúng tôi đã liên lạc và Chị Ngọc Hạnh cho biết cũng đã nhận được tin vui này. Thân hữu và chiến hữu của Chị Ngọc Hạnh cũng đã thu xếp để chuẩn bị đón Chị Ngọc Hạnh vào ngày 06 tháng 09, 2006.  

Chúng tôi cũng xin nhắc lại để bảo đảm an ninh và an toàn cho Chị Ngọc Hạnh cũng như nhân viên hộ tống, Văn phòng Quan Thuế & Thừa Hành Sở Di Trú Hoa Kỳ tại Dallas, Texas sẽ chỉ liên lạc và thông báo với Tòa Lãnh Sự Pháp tại Houston một vài tiếng đồng hồ trước khi máy bay hộ tống đáp xuống phi trường quốc tế DeGualles. Tòa Lãnh Sự Pháp tại Houston, sau đó, sẽ liên lạc với thân nhân của Chị Ngọc Hạnh để đón Chị.   

Một lần nữa, chúng tôi, thay mặt Chị Ngọc Hạnh, “kính lời tri ân” đến đồng hương và các chiến hữu, thân hữu đã hết lòng thăm hỏi, giúp đỡ và hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất cho Chị Ngọc Hạnh trong suốt thời gian qua.   

Nhận được thêm tin tức mới, chúng tôi sẽ thông báo ngay đến giới truyền thông, quý chiến hữu, thân hữu Chị Ngọc Hạnh và đồng hương. 

Mọi chi tiết thắc mắc, quý chiến hữu, thân hữu Chị Ngọc Hạnh và đồng hương có thể liên lạc với chúng tôi tại điện thoại di động (714) 423-8888 ; điện thư (714) 892-2518 hoặc e-mail tại luatsu1nxnghia@aol.com


Ngày 23 tháng 08, 2006

Ls Nguyễn Xuân Nghĩa

                        Đại diện Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh