Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

Đảng Dân chủ Nhân dân

dangdanchunhandan@yahoo.com

Thông Cáo

V/v: Phiên Toà Xử Đảng viên Đảng Dân Chủ Nhân Dân và Thành viên Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam

 

(Ngày 3 tháng 5, 2007) -  Nhà cầm quyền Hà Nội đã chính thức thông báo sẽ đem các lãnh đạo Đảng Dân chủ Nhân dân gồm Bác sĩ Lê Nguyên Sang, Ký giả Huỳnh Nguyên Đạo, Luật sư Nguyễn Bắc Truyễn và anh Trần Quốc Hiền, thành viên khối 8406 và cũng là phát ngôn nhân của Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam ra xét xử vào các ngày 10 và 15 tháng 5 năm 2007.

Đảng Dân chủ Nhân dân thành lập tại Việt Nam từ năm 2005, hoạt động trên căn bản đấu tranh ôn hoà cho nhân quyền, dân chủ và tự do cho Việt Nam . Các đảng viên đã phổ biến quan điểm, đường lối và chủ trương của Đảng bằng những hình thức hoàn toàn hợp pháp. Những cáo buộc của nhà nước CHXHCNVN nhắm vào các lãnh đạo Đảng như Bác sĩ Lê Nguyên Sang, Ký giả Huỳnh Nguyên Đaọ, Luật sư Nguyễn Bắc Truyễn vi phạm tội 88 luật hình sự "tuyên truyền chống nhà nước", chỉ che đậy âm mưu nhằm đàn áp thô bạo các nhà dân chủ, bóp nghẹt các tiếng nói phản kháng. Đấu tranh cho dân chủ, phê phán nhà nước, đảng viên tham nhũng, phát biểu và phổ biến các quan điểm chính trị khác biệt với đường lối của Đảng CSVN là một hình thức thực thi quyền công dân đã minh thị trong điều 69 Hiến pháp nước CHXHCNVN, không thể chụp mũ và vu cáo cho là "tuyên truyền chống nhà nước".

Đối với Trần Quốc Hiền, vì tham gia, hoạt động trong khối 8406 và giữ vai trò phát ngôn nhân của Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam, đấu tranh cho quyền lợi công, nông dân mà bị bắt, bị gán ghép tội tuyên truyền và phá rối an ninh càng minh chứng bản chất hung bạo và vi hiến của nhà nước toàn trị Việt Nam.

Cũng như các luận điệu vu cáo đối với Linh mục Nguyễn Văn Lý, Luật sư Nguyễn Văn Đài, Luật sư Lê thị Công Nhân và nhiều nhà dân chủ khác. Nhà cầm quyền Hà Nội vì muốn giữ độc quyền chính trị, đã thẳng tay đàn áp thô bạo các nhà bất đồng chính kiến chỉ vì họ đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ và tự do. 

Đảng Dân chủ Nhân dân cực lực lên án hành động đàn áp của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Đảng Dân chủ Nhân dân nói riêng và đối với các lực lượng,  phong trào hay cá nhân đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ và tự do nói chung. Có áp bức, có đấu tranh. Đàn áp, bắt bớ, tù đày chỉ làm cho nhân dân lên án, dư luận thế giới tẩy chay, cô lập, đẩy Việt Nam vào con đường tụt hậu, chậm tiến và càng thể hiện rõ bản chất độc tài của chế độ toàn trị.

Đảng Dân chủ Nhân dân

Đỗ Thành Công.

http://www.freewebs.com/dangdanchunhandan/index.htm

Trích http://www.doi-thoai.com/baimoi0507_037.html


Liên lạc email: vanphong@nguoivietparis.com