Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

THE VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY OF USA

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM HOA KỲ

**************************************

THÔNG BÁO

USA, ngày 2 tháng 5 năm 2007

Kính gởi:

• Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

• Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ

• Quý Chủ Tịch các cộng đồng địa phương

• Quý hội đoàn, đoàn thể Quốc Gia

• Quý cơ quan truyền thông và,

• Toàn thể quý đồng hương tỵ nạn Cộng Sản trên toàn quốc Hoa Kỳ

 

Trích yếu: V/v Phản đối Nguyễn Minh Triết, Chủ Tịch nước CSVN và chương trình

Duyên Dáng Việt Nam

Kính thưa quý vị,

Theo nhiều nguồn tin khác nhau cho biết:

1. Ông Nguyễn Minh Triết, Chủ Tịch nước CSVN sẽ đến Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 6

năm 2007 và

 

2. Một chương trình ca nhạc tuyên vận Duyên Dáng Việt Nam, với quy mô cực lớn sắp

được tổ chức tại Miền Nam California vào những ngày sắp tới nhằm hỗ trợ cho

chuyến đi của Ông Nguyễn Minh Triết

Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ khẩn thiết kêu gọi:

1. Các cộng đồng địa phương, các hội đoàn, đoàn thể tôn giáo, chính trị v.v tùy theo

khả năng, đồng loạt phản ứng bằng những phương tiện khả thi để phản đối nhà

cầm quyền Cộng Sản Việt Nam nhân dịp Ông Nguyễn Minh Triết đến Hoa Kỳ vào

ngày 22 tháng 6 năm 2007.

 

2. Hoàn toàn ủng hộ Cộng Đồng Việt Nam Nam California trong công tác chống ca

nhạc tuyên vận Duyên Dáng Việt Nam tại Nam California.

 

3. Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ các công tác phản đối nhà cầm quyền

Cộng Sản Việt Nam khi được yêu cầu.

 

 

Kính chào đoàn kết và quyết thắng

 

Nguyễn Bác Ái

CT/HĐCH/CĐVNHK

Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ

The Vietnamese American Community of USA

PO Box 7186

Aloha, OR 97007-7186

Tel: (503)806.7384

Email: cdvnhk@comcast.net

 


Liên lạc email: vanphong@nguoivietparis.com