Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

 

Tuyên Cáo

Phản Đối Báo Vietnam Weekly News, Dallas, Texas

Nhận định :

Tuần báo Vietnam Weekly News(VNWN), trong số báo phát hành ngày 27 tháng 4 năm 2007 và số phát hành ngày 11 tháng 5 năm 2007 đã đăng và tái đăng bài viết nhan đề: "Tiếng Nói Thanh Niên" gây nên sự phẩn nộ, bất mãn trong cộng đồng người Việt tị nạn tại vùng Dallas – Fort Worth. Bài viết có nội dung như sau:

1.      Phủ nhận Cờ Vàng truyền thống tự do của cộng đồng người Việt hải ngoại và công nhận lá cờ đỏ của CSVN.

2.      Kết tội cộng đồng và hội đoàn cựu quân nhân kiểm soát quyền tự do ngôn luận của mọi người.

3.      Tinh thần tranh đấu của cộng đồng, hội đoàn là sai đường lối, phản dân chủ và tạo sự hoài nghi lo lắng cho giới trẻ hải ngoại

Quyết định:

Trong cuộc họp ngày 12 tháng 5 năm 2007 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Fort Worth với sự tham dự của các cộng đồng, hội đoàn và một số đồng hương đồng thanh quyết định:

1.      Phản đối tuần báo VNWN cố ý đăng hai lần bài viết “ Tiếng Nói Thanh Niên “ gây nên tình trạng xáo trộn và phẫn nộ trong cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại địa phương.

2.      Là người Việt tỵ nạn Cộng Sản, chúng tôi kêu gọi báo Vietnam Weekly News nên có một thái độ chính trị rõ ràng để phối hợp cùng các cộng đồng, đoàn thể, tổ chức, đảng phái chính trị v.v. đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống độc tài toàn trị CSVN.

Làm tại Dallas-Fort Worth, ngày 16-5-2007 

Đồng thanh phản đối:

Cộng Đồng NVQG FW, Cộng Đồng NVQG Dallas, Đơn Vị 101 DFW, Hội Không Quân DFW, Hội Hải Quân Trùng Dương DFW, Hội Biệt Động Quân DFW, Hội Gia Đình Mũ Đỏ DFW, Hội Lực Lượng Đặc Biệt DFW, Hội Nha Kỹ Thuật DFW, Hội Cảnh Sát Quốc Gia DFD, Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị DFW, Hội Cựu SVSQ TB Thủ Đức DFW, Hội Cựu SVSQ Võ Bị Quốc Gia VN DFW, Hội Quốc Gia Nghĩa Tử DFW, Hội Thiếu Sinh Quân DFW, Hội Chiến Tranh Chính Trị DFW, Hội Phụ Nữ Quốc Gia VN DFW, Hội Quân Cảnh DFW, Hội Thủy Quân Lục Chiến DFW,Hội Thiết Giáp DFW, Ủy Ban Bảo Vệ Quốc Kỳ, Đảng Việt Tân Cơ sở  DFW, Hội Cao Niên NVQG FW, Đoàn Thanh Niên Hồn Việt DFW, Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa DFW.

 


Liên lạc email: vanphong@nguoivietparis.com