Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

 

Mặt Trận Tổ Quốc , cơ sở ngoại vi Đảng Cộng Sản Việt Nam tặng huân chương cho các tu sĩ Công giáo

 

12. Cố Linh mục Nguyễn Thế Vịnh, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa I, II.
18. Cố Linh mục Vương Đình Ái, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa IV, V.
24. Cố Giám mục Nguyễn Sơn Lâm, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam; Giám mục giáo phận Thanh Hóa.
25. Cố Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình, nguyên Tổng Giám mục Tòa Tổng giám mục TP. Sài Gòn.
26. Cố Linh mục Võ Thành Trinh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

 Tặng thưởng huân chương Đại đoàn kết dân tộc

 

24. Giám mục Nguyễn Văn Sang, Giám mục Tòa giám mục Thái Bình, nguyên Chủ tịch Ủy ban Giáo dân Hội đồng Giám mục Việt Nam.

25. Giám mục Bùi Tuần, Giám mục Tòa giám mục Long Xuyên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Liên lạc email: vanphong@nguoivietparis.com