Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

***********************************************************************
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
International Buddhist Information Bureau
Bureau International d'Information Bouddhiste
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 63 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail :
ubcv.ibib@buddhist.com
Web :
http://www.queme.net
***********************************************************************

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TI PARIS NGÀY 24.7.2007

Tuyên ngôn của Đại hội Thường niên
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trên Thế giới

 

Lời giới thiệu : Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được bản Tuyên ngôn của Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trên Thế giới vừa họp tại Tổ đình Từ Quang, thành phố Montréal, Gia Nã Đại, trong hai ngày 14 và 15.7.2007 dưới sự chứng minh và chủ trì của Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu. Hòa thượng là Thượng thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trên Thế giới, đồng thời là Thành viên Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và Đệ nhất Chúng minh Đạo sư Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ - Văn phòng II Viện Hóa Đạo.

Đại hội quy tụ các đại biểu đến từ Pháp, Úc Đại Lợi, Hoa Kỳ và Gia Nã Đại. Sau hai ngày làm việc, Đại hội đã thông qua bản Tuyên ngôn mà Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin đăng tải nguyên văn dưới đây.

Tuy nhiên, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế kính xin tạ lỗi Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu cùng quý Bạn đọc đã phát hành trễ Tuyên ngôn này. Nguyên do chúng tôi phải sang Bangkok tham dự "Hội nghị Phong trào Dân chủ Thế giới tham khảo việc Bảo vệ các Xã hội dân sự tại Châu Á" nên vắng mặt ở văn phòng. Máy vi tính cầm tay bị trục trặc kỹ thuật, nên không nhận kịp thời bản Tuyên ngôn nói trên. Nay về lại Paris mới đọc được. Kính xin Hòa thượng và quý Bạn đọc thông cảm và thể tình.

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế

 

TUYÊN-NGÔN

ĐẠI-HỘI THƯỜNG-NIÊN

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI

 

Đại-biểu các Thành-viên tại Pháp, Úc, Mỹ, Canada thuộc Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới tham dự Đại-Hội Thường Niên của Giáo-Hội tại Tổ-Đình Từ-Quang trong những ngày 14 và 15 tháng 07 năm 2007,

 

NHẬN-XÉT:

1. Cho tới nay, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất trong nước vẫn còn nằm trong vòng kiềm tỏa của Nhà Nước Cộng-sản Việt-Nam. Hòa-Thượng Tăng-Thống Thích-Huyền-Quang, Hòa-Thượng Viện-Trưởng Viện Hóa Đạo Thích-Quảng-Độ vẫn còn bị quản thúc và các cơ sở các cấp của Giáo-Hội Thống Nhất vẫn không được hoạt-động, hành đạo;

2. Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt-Nam trong nước, đã và đang bị các cơ quan Nhà Nước Cộng-sản Việt Nam dùng mọi thủ đoạn lũng đoạn, gây mâu thuẫn để khống chế, nhằm biến tổ chức này thành công cụ của Đảng;

3. Sau khi được nhận vào Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO), Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đàn áp trắng trợn những nhà tranh đấu đòi tự-do dân-chủ cho Việt-Nam, như Linh-Mục Nguyễn-văn-Lý, Luật sư Nguyễn văn Đài, Luật-sư Lê-thị Công-Nhân cùng nhiều nhà đấu-tranh bất đồng chính-kiến khác;

4. Trước đây, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy công, nông làm chủ đạo, nhưng từ khi đảng này nắm toàn quyền lực đến nay, đã ra tay đàn áp, bóc lột giới công, nông một cách không thương tiếc. Hiện nay từ Hà-Nội đến Saigon, những người dân bị chiếm đoạt đất đai ruộng vuờn phải biểu tình, khiếu kiện không ngớt, mà vẫn không được nhà cầm quyền giải quyết;

 

ĐỒNG-THANH QUYẾT-NGHỊ:

   1. Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới triệt-để ủng hộ cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất trong nước, dưới sự lãnh đạo của Hòa-Thượng Thích-Huyền-Quang và Hòa-Thượng Thích-Quảng-Độ. Yêu cầu Nhà Nước Cộng sản Việt Nam hãy công nhận sự sinh hoạt hợp pháp của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất và để hai vị Hòa-Thượng được tự do hành đạo.

   2. Tố-giác trước công-luận và cực-lực phản-đối chính-sách chia để trị của Nhà Nước cộng-sản Việt-Nam đối với tổ-chức Gia-Đình Phật-Tử trong nước. Tổ-chức Gia-Đình Phật-Tử Việt-Nam Trên Thế-Giới nhất-tâm ủng-hộ Gia-Đình Phật-Tử Việt-Nam chính-thống chống lại mọi chia rẽ.

3. Tố-cáo trước dư-luận Quốc-tế và lên án chính-sách tráo-trở lừa lọc của Nhà Nước Cộng-Sản Việt-Nam. Đòi hỏi Nhà nước Cộng-sản Việt-Nam phải tức-khắc trả tự-do vô điều-kiện các nhà tranh-đấu cho  tự-do  dân-chủ tại Việt-Nam.

4- Triệt-để ủng-hộ các đồng-bào bị Nhà Nước cộng-sản Việt-Nam cưỡng-đoạt đất đai ruộng vườn. Nghiêm-khắc lên án hành-động công-khai cướp bóc của Nhà Nước Cộng-sản Việt-Nam. Đòi hỏi Nhà Nước Cộng-sản Việt-Nam phải tức-khắc hoàn trả đất đai ruộng vườn đã cướp đoạt của dân, bồi thường xứng-đáng các nạn nhân, trừng-phạt đích đáng những kẻ lạm quyền.

 

Làm tại Tổ-Đình Từ-Quang ngày 15 tháng 07 năm 2007

 

Các đại-biểu đồng ký-tên

 

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu
Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế Giới

cùng chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni
và toàn-thể các đại-biểu hiện-diện

                                                            


Liên lạc email: : vanphong@nguoivietparis.com