Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

Hà Nội (TTXVN) - Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tôn giáo, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2010, đào tạo được 21.811 cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo.

Đề án xác định nhiệm vụ đào tạo 15-20% cán bộ lănh đạo đương chức cấp tỉnh, cấp vụ và tương đương thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ có tŕnh độ cử nhân chính trị chuyên ngành tôn giáo; 100% cán bộ cấp Trung ương, cấp tỉnh và 100% cán bộ cấp huyện, cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp được bồi dưỡng về tôn giáo và công tác vận động quần chúng tôn giáo...

Một loạt các hoạt động khác như củng cố và kiện toàn Trung tâm nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ để đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ làm công tác tôn giáo trong giai đoạn 2006-2010, xây dựng đề án nâng cấp Trung tâm thành Trường nghiệp vụ công tác tôn giáo cũng được đề cập đến trong đề án này.

Việc triển khai đề án nhằm trang bị đầy đủ kiến thức về lư luận chính trị, quản lư nhà nước để tạo ra sự chuyển biến căn bản trong nhận thức về tôn giáo và kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác tôn giáo của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt ở vùng dân tộc thiểu số, vùng có vấn đề tôn giáo mới phát sinh, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị về tôn giáo./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Liên lạc email: : vanphong@nguoivietparis.com