Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

 

Lá Thư Ngỏ Gởi Ðến Thủ Tướng John Howard Và Lãnh Tụ Ðối Lập Kevin Rudd Vấn Ðề Nhân Quyền Phải Ðược Ðề Ra Tại Hội Nghị Thượng Ðỉnh APEC

Kính thưa ông Howard và ông Rudd

Từ khi tổ chức Hội nghị APEC 2006 và được gia nhập vào Tổ chức Thương mãi Thế giới (WTO), nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã xúc tiến thêm nhiều việc vi pham nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm việc bắt giữ và bỏ tù một số nhà đấu tranh dân chủ ôn hoà như Linh mục Nguyễn Văn Lý, các nhà hoạt động nhân quyền trẻ tuổi như luật sư Lê Thị Công Nhân (xem hình), những người đấu tranh cho quyền lợi của công nhân, và chiến dịch đàn áp tàn bạo hiện thời đối với những người dân bình thường đòi hỏi cho công lý và quyền lợi của họ.

 

Luật sư trẻ Lê Thị Công Nhân, bị kết án vào ngày 11 tháng 5 năm 2007 vì cổ vũ cho nhân quyền và dân chủ
Là một thành viên của nhiều Công ước về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải tuân hành với những trách nhiệm của họ. Và là một nước chủ nhà của Hội nghị APEC 2007, đồng thời là một quốc gia dân chủ kiểu mẫu được hưởng nhiều quyền lợi kinh tế từ APEC, nước Úc cũng có một trách nhiệm để gióng lên tiếng nói cho những nạn nhân của sự vi phạm nhân quyền trong khu vực.

Chúng tôi trân trọng thỉnh cầu quý vị hãy đặt vấn đề với chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết, để chấm dứt ngay những xúc phạm nhân quyền và thực hiện những cải tổ về dân chủ. Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cần được nhắc nhở rằng duy trì sự phát triển kinh tế không thể có được khi không có sự tôn trọng đúng đắn về nhân quyền, với một hệ thống luật pháp và tài chánh rõ ràng, và quan hệ hữu nghị của nước Úc cũng như thương mãi và ngoại viện được thẳng thắn đặt trên những nền tảng đó.

Quyền lợi lâu dài của nước Úc sẽ được phục vụ tốt đẹp hơn nếu Việt Nam trở thành một quốc gia tự do và dân chủ, bởi vì Việt Nam sẽ là một đối tác có thể tin cậy và rõ ràng hơn, để bảo đảm cho sự an ninh, ổn định và lợi ích lâu dài cho các doanh nghiệp. Thế đứng trên trường quốc tế của nước Úc cũng sẽ được gia tăng nhiều hơn nếu chúng ta không bỏ qua những gía trị về nhân quyền để đổi lấy việc được buôn bán với các chế độ độc tài như cộng sản Việt Nam.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang Úc Châu


 


OPEN LETTER TO PRIME MINISTER JOHN HOWARD AND LEADER OF THE OPPOSITION KEVIN RUDD HUMAN RIGHTS MUST BE DISCUSSED AT APEC LEADERS’ SUMMIT

 

Dear Mr. Howard and Mr. Rudd,

Since hosting APEC 2006 and its admission to WTO, the Socialist Republic of Vietnam (SRV) has committed many more serious human rights violations, including the arrest and imprisonment of numerous peaceful democracy advocates such as Rev. Nguyen Van Ly, young human rights activists like lawyer Le Thi Cong Nhan (pictured), workers’ rights advocates, and the current violent crackdown on ordinary people demanding their rights and justice.

As a signatory to many United Nations Human Rights Covenants, the SRV must comply with its obligations. And as the host of APEC 2007, and a model democratic country that benefits from APEC economies, Australia also has an obligation to speak up for victims of human rights violation within the region.

We respectfully request you to challenge the SRV President Nguyen Minh Triet to end human rights abuses and carry out democratic reforms. The SRV should be reminded that sustainable economic developments are not possible without genuine respect for human rights and a transparent legal and financial system, and that Australia’s relationship, trade and foreign aid are well-founded on those principles.

Australia’s long term interest will be better served if Vietnam becomes free and democratic, because it would be a more reliable and transparent partner, ensuring security, stability and long term profitability for businesses. Australia’s international standing will also be greatly enhanced should we not overlook human right values in exchange for trade with dictatorial regimes such as communist Vietnam.

Authorised by Dr Tien Nguyen, Federal President of the Vietnamese Community in Australia
– www.ausviet.net 

 

 

 


 

 


Liên lạc email: : vanphong@nguoivietparis.com