Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

 

TỔ CHỨC LUẬT SƯ QUỐC TẾ

UNION INT ERNATIONAL DES AVOCATS

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LAWYERS

UNION INTERNACIONAL DE ABOGADOS

INTERNATIONAL ANWALTS UNION

UNIONE INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI

UNIÃO INTERNACIONAL DE ADVOGADOS

Paulo LINS E SILVA

Chủ tịch

President

Rua Visconde de Piraja, 351 – 9 andar – Ipanema.

22410-003 RIO DE JANEIRO – BRESIL

Tel: +55(21) 2522 30 30

Fax: +55(21) 2287 78 99/+55(21)2267 30 30

E-mail: pls@linsesilva.com.br

 

Kính gửi Ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Văn phòng Thủ tướng

Hoàng Hoa Thám

Hà Nội. Việt Nam

Fax: (qua Bộ Ngoại giao): +884 823 1872

E-mail: (qua Bộ Ngoại giao): banbientap@mofa.gov.vn

Ngày 21.5.2007

 

Thưa Ngài Thủ tướng,

Tôi viết thư tới ngài để bày tỏ sự quan ngại thường xuyên đối với trường hợp luật sư Lê Thị Công Nhân, thành viên của Tổ chức Luật sư quốc tế ( UIA), sinh sống tại Hà Nội, và luật sư Nguyễn Văn Đài. Hai luật sư này đã bị bắt tháng 3 vừa rồi và ngày 11.5, họ bị kết tội vi phạm điều luật 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam liên quan đến việc tuyên truyền chống nhà nước XHCN Việt Nam. Luật sư Lê Thị Công Nhân  đã bị kết án 4 năm tù và Luật sư Nguyễn Văn Đài, 5 năm tù.

Chúng tôi có lý do để tin tưởng rằng hai bản án này liên quan đến các hoạt động cổ vũ cho nhân quyền của hai luật sư, là thành viên của đảng mới được thành lập - Đảng Thăng tiến Việt Nam, và cả hai luật sư này đều bị bắt vì các hoạt động hoàn toàn nằm trong quyền tự do diễn đạt một cách ôn hòa những tư tưởng chính trị.

Thay mặt cho Tổ chức luật sư quốc tế, tôi đề nghị chính phủ Việt Nam áp dụng và thực hiện phù hợp với Tuyên ngôn về Quyền của người bào chữa đã được Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua ngày 9.12.1998, và nhất là điều 1 của bản Tuyên ngôn này có nêu rõ :

"Mọi người đều có quyền, tự mình hoặc cùng với người khác nhằm thúc đẩy và đấu tranh cho việc bảo vệ và thực hiện quyền con người và những quyền tự do căn bản ở phạm vi quốc gia và quốc tế".

Bên cạnh đó, tôi xin nêu lại điều 23 của "Những nguyên tắc cơ bản về vai trò của luật sư" được Đại hội đồng Liên hiệp quốc ủng hộ năm 1990, điều này qui định :

"Luật sư cũng như mọi công dân khác có đầy đủ quyền tự do ngôn luận, tín ngưỡng, lập hội và hội họp. Đặc biệt, các luật sư còn có quyền tham gia vào các cuộc tranh luận công khai về các chủ đề luật pháp, hành chính tư pháp, khuyếch trương và bảo vệ các quyền con người, gia nhập hoặc lập các tổ chức ở tầm địa phương, quốc gia, quốc tế và tham gia các cuộc họp của các tổ chức này, mà không sợ bị khó khăn trong công việc luật sư vì các hoạt động đúng pháp luật của họ, hay tư cách thành viên của họ trong các tổ chức hợp pháp."

Chúng tôi cũng được biết rằng phiên tòa cũng như các thủ tục tố tụng đối với hai luật sư này có nhiều vi phạm tới những quyền cơ bản nhất liên quan đến quyền bào chữa của họ.

Cả hai bị cáo này đều không được thảo luận với luật sư của họ là luật sư Trần Lâm. Luật sư Trần Lâm còn không được tiếp cận hồ sơ truy tố và các biên bản thẩm vấn như luật pháp qui định.

Chúng tôi cũng lên án việc sử dụng các phương tiện truyền thông của Nhà nước trong quá trình tố tụng nhằm xuyên tạc thông tin về hai luật sư Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài, nhằm làm xấu thanh danh của họ, những việc này rõ ràng đã vi phạm nguyên tắc giả định vô tội trong quá trình tố tụng.

Qua những điểm nêu trên, chúng tôi khẩn thiết đề nghị chính phủ Việt Nam, thông qua các bộ trưởng cũng như các cơ quan Tư pháp và Nhà nước, trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện hai luật sư Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài đang bị cầm tù vì liên quan đến việc bảo vệ nhân quyền hợp pháp của họ.

Tổ chức luật sư quốc tế cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị bất bạo động khác-những người đơn thuần chỉ thực hiện quyền tư do ngôn luận và có ngay hành động kịp thời và hiệu quả để đảm bảo an ninh cho các luật sư nhân quyền để họ có thể tiếp tục thực hiện sứ mạng bảo vệ quyền con người- một sứ mạng hợp pháp và đầy ý nghĩa.

 

Trân trọng.

 

Paulo Lins e Silva

 

Chủ tịch

 

 http://www.doi-thoai.com/baimoi0907_082.html

 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LAWYERS UNION INTERNACIONAL DE ABOGADOS INTERNATIONAL ANWALTSUNION UNIONE INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI UNIÃO INTERNACIONAL DE ADVOGADOS         Rassembler les avocats du monde ♦ Bringing Together the  World's Lawyers ♦ Reunir a los abogados del mundo      Paulo LINS E SILVA           Président            President            Presidente            Paulo Lins e Silva Advogados e Consultores de Familia  Rua Visconde de Piraja, 351 - 9° andar - Ipanema  22410-003 RIO DE JANEIRO - BRESIL Tél. : +55 (21) 2522 30 30 Fax : +55 (21) 2287 78 99 / +55 (21) 2267 30 30 E-mail : pls@linsesilva.com.br   

Prime Minister Nguyen Tan Dung

Office of the Prime Minister Hoang Hoa Tham Ha Noi Viet Nam   

Fax (via Ministry of Foreign Affairs): +844 823 1872

Email (via Ministry of Foreign Affairs): banbientap@mofa.gov.vn     

 21 May  2007  

Dear Mr. Prime Minister,  

     I write to express my continuing concern about the case of the UIA  member and Hanoi-based lawyer Le Thi Cong Nhan and lawyer Nguyen  Van Dai who were arrested in March. On May 11th they were found  guilty, under Article 88 of Vietnam's criminal code, for spreading  propaganda against the Socialist Republic of Vietnam and condemned  to four and five years in prison.

    We have reasons to believe that those sentences were motivated by  their activities as pro-democracy lawyers and members of the newly  founded Vietnam Progression Party and we deplore the arrest and  detention of both lawyers for activities well within their rights  to peaceful expression of political thought

.       On behalf of the UIA, I ask that the Vietnamese government to apply  and proceed in accordance with the Declaration on Human Rights  Defenders, adopted by the General Assembly of the United Nations on  9 December 1998, and in particular, Article 1 of that document,  which states:

  Everyone has the right, individually and in association with  others, to promote and to strive for the protection and realization  of human rights and fundamental freedoms at the national and  international levels.   In addition I recall the article 23 of the "Basic Principles on the  Role of Lawyers," welcomed by the UN General Assembly in 1990 which  states that

:      Lawyers like other citizens are entitled to freedom of  expression, belief, association and assembly. In particular, they  shall have the right to take part in public discussion of matters  concerning the law, the administration of justice and the promotion  and protection of human rights and to join or form local, national  or international organizations and attend their meetings, without  suffering professional restrictions by reason of their lawful  action or their membership in a lawful organization.

   We were also informed that the trial – and pre-trial- proceedings  saw repeated violations of the most fundamental rights of the  defence.  

  Both accused were denied their right to meet with their lawyer, Mr  Tan Lam. The later was not allowed to have access to the judicial  documents and enquiry conclusions in accordance to the legally  prescript procedure.

  We also condemn the use of state media during the proceedings to  slander both lawyers and undermine their reputation, which  constitutes notably a breach of the presumption of innocence.

  In view of the above, we insist on the urgency for the Government  of Vietnam, considering the respective competences of the Ministers  as well as those of the judiciary and other bodies of the Sate, to  order the immediate and unconditional release of Le Thi Cong Nhan  and  Nguyen Van Dai imprisoned in connection with their legitimate  defense of human rights.

   The UIA also calls upon the government of Vietnam to release all  non-violent political activists who have simply exercised their  right to freedom of expression and to take swift and effective  action to ensure the security of all human rights defenders so they  can continue to carry out their legitimate and important work  defending human rights.

  Yours sincerely,

  Paulo Lins e Silva , President         

http://www.doi-thoai.com/baimoi0907_082.html


Liên lạc email: : vanphong@nguoivietparis.com