Cộng đồng người Việt khắp nơi

 

Bản lên tiếng của Đảng Dân Chủ Nhân Dân (về việc ba đảng viên của đảng Dân Chủ Nhân Dân bị bắt giữ)

 

ĐẢNG DÂN CHỦ NHÂN DÂN
The People's Democracy Party
http://www.freewebs.com/dangdanchunhandan
tranhoangle_dangdcnd@yahoo.com

 

 

 

Đảng Dân chủ Nhân Dân chính thức xác nhận tin tức sau:

Ngày 14.8.2006, ông Trần Nam- Đỗ Thành Công, Uỷ viên Trung ương Đảng Dân Chủ Nhân Dân (ĐDCND), bút hiệu Trần Nam, đã bị công an Việt Nam bắt giữ tại Phan Thiết. Hiện ông đang bị tạm giam tại trại giam số 4 Phan Đăng Lưu, TPHCM.

Cũng trong khoảng thời gian này, hai ông Nguyễn Hoàng Long (tên thật là Lê Nguyên Sang), Uỷ viên Trung ương và Huỳnh Việt Lang (tên thật là Huỳnh Nguyên Đạo), đảng viên đảng ĐDCND đã bị công an TPHCM bắt giam. Hiện chúng tôi chưa biết chính xác hai ông bị giam giữ tại đâu và tình trạng sức khoẻ ra sao.

Đảng DCND ra đời là một nỗ lực đáp ứng khát vọng của nhân dân Việt Nam tự giải phóng khỏi sự cai trị độc tài cộng sản. Với đường lối đấu tranh bất bạo động, ĐDCND kiên quyết sát cánh cùng mọi lực lượng dân chủ động viên nhân dân đứng lên chống chế độ độc đảng chuyên quyền nhằm thiết lập nền dân chủ thật sự trên toàn cõi Việt Nam, .

ĐDCND là một chính đảng được thành lập công khai với đồng bào trong và ngoài nước trên cơ sở sử dụng quyền tự do tư tưởng và quyền lập hội đã được long trọng ghi trong Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ năm 1946 cũng như các quyền tự do căn bản đã được Liên Hiệp Quốc thừa nhận.

ĐDCND cực lực phản đối chính quyền cộng sản Việt Nam đã đàn áp thô bạo đối với ba đảng viên của đảng DCND. Việc bắt giam này hoàn toàn đi ngược lại những lời tuyên bố huênh hoang về tự do dân chủ xã hội chủ nghĩa của nhà cầm quyền cộng sản, trắng trợn chống lại những giá trị căn bản của quyền con người.

Chúng tôi đòi Nhà nước Việt Nam ngay lập tức trả tự do vô điều kiện cho ba người kể trên.

Chúng tôi kêu gọi Đại sứ quán Hoa Kỳ sớm có sự can thiệp hiệu quả để bảo vệ sự an toàn và quyền tự do của ông Trần Nam- Đỗ Thành Công, là người mang quốc tịch Hoa Kỳ.

Chúng tôi kêu gọi chính giới các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các tổ chức nhân quyền tại các quốc gia đó cũng như các nhân quyền quốc tế hãy tiến hành mọi hoạt động có thể để chặn tay chính quyền cộng sản Việt Nam trong việc đàn áp những người đang đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

Chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ của đồng bào trong và ngoài nước đối với ba chiến sỹ dũng cảm đấu tranh cho nền dân chủ Việt Nam.

 

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2006

Trần Hoàng Lê

(Uỷ viên TW DDCND)

 tranhoangle_dangdcnd@yahoo.com

ĐẢNG DÂN CHỦ NHÂN DÂN
The People's Democracy Party
http://www.freewebs.com/dangdanchunhandan
tranhoangle_dangdcnd@yahoo.com

 

 

 

Statement by the People’s Democracy Party (PDP)

(On the issue of the arrest of three members of the PDP)

 

The PDP confirms the following information:

On 14 August 2006, Mr. Tran Nam- Do Thanh Cong, Member of the Central Committee of the PDP, alias Tran Nam, was arrested by the Vietnamese Police in Phan Thiet. He is currently being detained in a detention center at No. 4 Phan Dang Luu, Ho Chi Minh City.

During the same period, Messrs. Nguyen Hoang Long (born Le Nguyen Sang), Member of the Central Committee, and Huynh Viet Lang (born Huynh Nguyen Dao) member of the PDP were arrested by the police of Ho Chi Minh City. We do not yet know with certitude their whereabouts or health status.

            The birth of the PDP is an attempt to respond to the aspirations of the Vietnamese people to free themselves of Communist dictatorship. With its non-violent policies, the PDP is committed to cooperate with all democratic forces in order to assist the people stand up to the one party dictatorial regime, in order to establish true democracy across the entire Vietnamese motherland.

The PDP has been established officially for the people both outside and inside Vietnam, on the foundations of freedom of thought and freedom of association solemnly enshrined in the constitution of the Socialist Republic of Vietnam since 1946, as well as other basic freedoms recognized by the Untied Nations.

The PDP strongly protests against the ruthless oppression of its three members by the Communist regime in Vietnam. These arrests are completely contrary to the empty rhetoric by the Communist regime on socialist democratic freedoms, in flagrant violation of the basic values of human rights.

We request that the Vietnamese government immediately and unconditionally free these three men.

We call on the US Embassy to Vietnam to intervene soon with a view to secure the safety and freedom of Mr. Tran Nam-Do Thanh Cong, who is an American citizen.

We call on the governments of nations with diplomatic ties with the Socialist Republic of Vietnam, human rights organizations within this nation as well as international human rights organizations, to proceed with action in order to stop the Communist regime from repressive measures relative to democracy and human rights fighters in Vietnam.

We call on the support of the people inside and outside of Vietnam for these three heroic fighters for democracy in Vietnam.

 

Hanoi 9 September 2006

Tran Hoang Le

(Member of the Central Committee of the PDP)

tranhoangle_dangdcnd@yahoo.com