Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

 

BAN VẬN ĐỘNG “LỜI KÊU GỌI DÂN CHỦ”

__________________________________________________________________________

P.O. Box 25601, San Mateo, CA 94402

Websites: ACallForDemocracy.org  và LoiKeuGoiDanChu.org

Emails: ACFD@ACallForDemocracy.org hoặc BVD@LoiKeugoiDanChu.org

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Số 12

Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 9, 2007:  Như đã tường trình trong Thông Cáo Báo Chí số 11 ngày 24 tháng 8 năm 2007, để tiếp tục quảng bá bức hình Lm Nguyễn Văn Lý bị "bịt miệng" hầu vạch trần thực trạng phản dân chủ, mất nhân quyền tại Việt Nam, Ban Vận Động Lời Kêu Gọi Dân Chủ (BVĐ/LKGDC) đã in thêm 32,000 bưu thiếp (poscards), và 500 bộ bích chương (poster) khổ 3 feet x 7 feet, mỗi bộ 3 tấm, khi nối vào nhau sẽ vừa với khổ tấm ván ép, có thể đóng trên tường, hoặc dựng sát vách các cơ sở, hay gắn bên hông các xe truck. 

Quí đồng hương, quí đoàn thể, tổ chức muốn có bích chương và bưu thiếp trên, xin liên lạc BVĐ/LKGDC, P.O. Box 25601, San Mateo, CA 94402,  eMail  ACFD@ACallForDemocracy.org, hoặc các số điện thoại ghi dưới.

Giá biểu gồm ấn phí và cước phí gửi bưu điện là:

  • Bích thiếp (postcards) - 20 mỹ kim cho 100 tấm, gồm cả bưu phí loại "priority mail" (sẽ đến địa chỉ người nhận trong vòng 3 ngày). Ngoài Hoa Kỳ, thêm 10 mỹ kim. Nếu đặt số lượng lớn, giá biểu sẽ rẻ hơn.

  • Bích chương (Posters) - 12 mỹ kim mỗi bộ 3 tấm, cộng thêm 10 mỹ kim cho ống đựng và bưu phí loại "priority mail". Nếu đặt nhiều hơn 1 bộ, tiền ống và bưu phí vẫn chỉ 10 mỹ kim. Ngoài Hoa Kỳ, mức giá biểu tuỳ từng quốc gia.

Chi phiếu đóng góp xin đề “A Call For Democracy” hoặc “Lời Kêu Gọi Dân Chủ” và gửi về địa chỉ P.O. Box 25601, San Mateo, CA 9440 với ghi chú “Bức hình Bịt Miệng”.

Nhân đây BVĐ/LKGDC cũng xin thông báo, song hành với các billboards "Tấm Hình Bịt Miệng" đã được dựng lên ở các thành phố San Jose, Oakland, Palo Alto, Seattle, Houston, Brisbane (Úc), BVĐ/LKGDC hiện đang phối hợp với một số thân hữu và hội đoàn để  dựng một billboard ngay tại downtown Los Angeles, và một tại trung tâm Little Saigon, Nam California vào đầu tháng 10, 2007. BVD sẽ tường trình chi tiết công tác này trong những Thông Cáo Báo Chí kế tiếp,

BVĐ/LKGDC kêu gọi quí đồng hương, quí đoàn thể, tổ chức tích cực yểm trợ các nỗ lực trên để quảng bá thật rộng rãi tấm hình "bịt miệng" hầu vạch trần tình trạng mất nhân quyền, phản dân chủ tại Việt Nam.

Danh sách cá nhân và đoàn thể đóng góp cùng chi tiết chi, thu tài chính của BVĐ/LKGDC được liệt kê đày đủ, rõ ràng trong các websites ACallForDemocracy.org  và LoiKeuGoiDanChu.org (xin xem mục "Kết Qủa Đóng Góp 2006-2007" và "Đúc Kết Chi Tiêu").

 

 Trân trọng,

Đại diện Ban Vận Động Lời Kêu Gọi Dân Chủ:

·        Trần Quốc Bảo, Los Angeles, CA (Tel.: 626-574-1291)

·        Phạm Đông Các, Long Beach, CA (Tel.: 310-430-1134)

·        Huỳnh Lương Thiện, San Francisco, CA (Tel.: 415-673-8115)

·        Nguyễn  Thanh Trang,  San Diego, CA (Tel.: 858-484-1428)

 


Liên lạc email: : vanphong@nguoivietparis.com