Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI LUẬN PALTALK

  • Ngày 28 tháng 8, 2007, trong buổi họp với Tổng Cục Chính Trị và các cán bộ  lãnh đạo lực lượng công an và bộ đội, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã tuyên bố:

"Khẳng định trước sau như một là chúng ta tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải xây dựng đảng của chúng ta. Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ điều 4 hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố chúng ta tự sát.

                                                            (http://www.doi-thoai.com/baimoi0807_318.html)

  • Trong Lời Kêu Gọi "Hủy Bỏ Điều 4 Hiến Pháp" phổ biến ngày 9 tháng 9 năm 2007, Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, tuyên bố:

"Bỏ điều 4 là khai thông tiến trình dân chủ hóa đất nước. Đây chính là sinh lộ của Dân tộc Việt.".                                                                       (http://www.phvn.org/)

Kính mời đồng bào trong và ngoài nước tham dự

buổi tranh luận qua hệ thống Paltalk giữa:

Ông Trần Quốc Bảo - Chủ tịch Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam

và Ông Nguyễn Minh Triết (???) - Chủ tịch Nước CHXHCN/VN

về đề tài:

 

  


 

 “HỦY BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP,

Sinh Lộ Cho Dân Tộc Việt,

Sự Tự Sát Của Đảng CSVN”

sẽ được tổ chức vào:

Ngày Thứ Bảy 29 tháng 09 năm 2007

Từ 08:00PM đến 12:00AM

(Ngày giờ tại California, Hoa Kỳ)

Room

NguyenMinhTrietvsTranQuocBao

vaDieu4HienPhap

Ngày giờ tại các Quốc Gia:

 

-                                  Từ 5:00AM ngày Chúa Nhật 30.09.07 tại Paris, Berlin, Oslo, Amsterdam.

 

-                                  Từ 11:00PM ngày Thứ Bảy 29.09.07 tại New York, Washington DC, Virginia, Toronto, Montreal, Quebec.

-                                  Từ 2:00PM ngày Chúa Nhật 30.09.07 tại Sydney, Melbourne, Tasmania, Brisbane, Cairns (Australia)

-                                  Từ 12:00PM ngày Chúa Nhật 30.09.07 tại Perth (Western Australia).

-                                  Từ 1:30PM ngày Chúa Nhật 30.09.07 tại Adelaide (Australia).

-                                  Từ 6:00AM ngày Chúa Nhật 30.09.07 tại Finland (Helsinski).

-                                  Từ 04:00AM ngày Chúa Nhật 30.09.07 tại U.K.

-                                  Từ 10:00AM ngày Chúa Nhật 30.09.07 tại Việt Nam.

 

Ban Điều Hành

 

XIN LƯU Ý: Room sẽ được mở trước đó nhiều giờ để chào đón quý vị.


Liên lạc email: vanphong@nguoivietparis.com