Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

 

Những công nhân nạn nhân cầu Cần Thơ sập phải được bồi thường thoả đáng

 

UBBV 28/9/2007 baovelaodong.com] Ngoài việc chia xẻ với mọi nạn nhân của vụ sập cầu ở Cần Thơ, và chia buồn với thân nhân của những người đă chết, UBBV (Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động VN) cũng lên tiếng nhắc nhở nhà nước Hà Nội là phải làm theo đúng luật của chính ḿnh đă làm ra. Bộ Luật lao động 1994 có nhiều điều khoản đ̣i hỏi chủ nhân và nhà nước phải bồi thường thoả đáng và săn sóc những công nhân bị thương tật, và phải bồi thường cũng như cung cấp tiền tử tuất và tiền bảo hiểm xă hội cho thân nhân của những công nhân đă thiệt mạng v́ tai nạn này.

 Điều 107 của bộ luật lao động, ở Khoản 3, nói "Người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường ít nhất bằng 30 tháng tiền lương và phụ cấp lương cho người lao động bị chết do tai nạn lao động".

 Không những thân nhân phải được hưởng tiền bồi thường, nhà nước c̣n phải bảo đảm rằng họ cũng được hưởng tiền tử tuất và hưởng trợ cấp từ quỹ bảo hiểm xă hội: Điều 143 nói "thân nhân được nhận chế độ tử tuất và được quỹ bảo hiểm xă hội trợ cấp thêm một lần bằng 24 tháng tiền lương tối thiểu".

 Những thân nhân phải lo việc mai táng th́ phải được nhận tiền mai táng: Điều 146 nói "người lo việc mai táng được nhận tiền mai táng". Và Điều 78 nói thân nhân của mọi nạn nhân đă chết - dù người chết là công nhân xây cầu hay là khách bộ hành - phải được nghỉ 3 ngày mà vẫn ăn lương.

 Ngoài những điều khoản nói trên liên quan đến công nhân bị tử thương, bộ luật này c̣n có nhiều điều khoản về người lao động bị thương tật - trong trường hợp nàylà những công nhân xây cầu và những người khác bị thương v́ cầu sập, nếu sau này họ làm việc lại. Trong loạt bài hàng tuần về quyền lao động, hiện đang có trên mạng baovelaodong.com của UBBV, bài số 11 liệt kê những quyền này, như được làm ít giờ, được ưu tiên khi đi xin việc, và được giúp tiền để mở thương vụ.

 Khi bộ luật lao động này được soạn thảo, một số chính quyền cấp viện đă đề nghị nhiều điều khoản công bằng và thuận lợi cho người lao động. V́ ăn tiền viện trợ, nên nhà nước Hà Nội đă nghe lời - do đó, tuy luật có một số điều khoản bất lợi cho người lao động, nhưng lại cũng có một số điều có lợi. Tuy nhiên, nhà nước độc tài này có thành tích lời nói không đi đôi với thực hành. V́ vậy cần có áp lực, kể cả áp lực công luận trong và ngoài nước, để buộc họ tôn trọng luật do chính ḿnh làm ra.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U?y Ban Ba?o Ve^. Ngu+o+`i Lao DDo^.ng Vie^.t Nam (UBBV) - Committee To Protect Vietnamese Workers (CPVW)
Ba Lan: Ul. Waryńskiego 3-00- Warszawa, Poland; Tel: +48 606 831 600
O+? U'c, xin lie^n la.c vo+'i: O^. Nguye^~n Hu+ng DDa.o 0429 480 730, DDoa`n Vie^.t Trung 0400 466 848
 
www.baovelaodong.com, baovelaodong@gmail.com    &    www.protectVietworkers.com, protectVietworkers@gmail.com
 

 


Liên lạc email: vanphong@nguoivietparis.com