Cộng đồng người Việt khắp nơi

 

BẢN LÊN TIẾNG CỦA TỔ CHỨC PHỤC HƯNG VIỆT NAM về trường hợp ba đảng viên Đảng Dân Chủ Nhân Dân bị CSVN bắt giữ

TỔ CHỨC PHỤC HƯNG VIỆT NAM

PO Box 91601 – Pasadena - CA 91109 - USA

 

BẢN LÊN TIẾNG

CỦA TỔ CHỨC PHỤC HƯNG VIỆT NAM

về trường hợp ba đảng viên Đảng Dân Chủ Nhân Dân bị CSVN bắt giữ

 

Qua tin tức quảng bá trong thời gian qua và Bản Lên Tiếng của Đảng Dân Chủ Nhân Dân ngày 9 tháng 9 năm 2006 vừa công bố ngày 12 tháng 9 năm 2006, toàn thể thành viên Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam xúc động trước việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam ba đảng viên của Đảng Dân Chủ Nhân Dân:

 

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam chia sẻ nỗi lo lắng và quan tâm của gia đình các chiến sĩ dân chủ đang bị giam giữ, và tự xem có trách nhiệm cùng với Đảng Dân Chủ Nhân Dân tận lực tranh đấu đòi trả tự do cho các đảng viên bị tù đầy.

 

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam cực lực lên án hành động đàn áp thô bạo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với các chiến sĩ dân chủ yêu nước, tranh đấu bằng những phương thức bất bạo động.

 

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam kêu gọi dân chúng trong và ngoài nước tích cực tham gia các cuộc vận động áp lực buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do ngay cho ba đảng viên của Đảng Dân Chủ Nhân Dân và các chiến sĩ dân chủ khác còn bị giam giữ.

 

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam tha thiết kêu gọi chính giới và nhân dân các quốc gia yêu chuộng tự do dân chủ tích cực can thiệp đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chấm dứt ngay mọi hành động đàn áp dân chủ, tước đoạt tự do và chà đạp nhân quyền đối với nhân dân Việt Nam.

 

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam cam kết sát cánh với Đảng Dân Chủ Nhân Dân cùng các lực lượng dân chủ trong và ngoài nước để đẩy mạnh công cuộc dân chủ hóa đất nước.

 

                                              Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 9 năm 2006

                                        Thay mặt Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam

 

 

                                                            Trần Quốc Bảo

                                                                Chủ tịch