Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

 

  


THÔNG BÁO

Tổng hội Cảnh sát Quốc gia VNCH Hải ngoại
Liên hội Cảnh sát Quốc gia VNCH tại Âu-Châu
vô cùng thương tiếc báo tin buồn
đến Quý Thân hữu và Chiến hữu

Chiến hữu BÙI TRỌNG NGHĨA
Pháp danh Phúc Hòa
Cựu Thiếu tá Chỉ huy trưởng CSQG tỉnh Bình-Long
Cựu Thiếu tá Chỉ huy trưởng CSQG tỉnh Phước Tuy
Cựu Sĩ quan Thanh tra tại BTL/CSQG/VNCH
10 năm tù Cộng sản tại Hà-Nam-Ninh
Liên hội phó đặc trách Xã hội / Liên hội CSQG/VNCH/Âu-Châu
Đã thất lộc lúc 13 giờ 30 ngày 26/10/2007
tại Villiers-Le-Bel (Pháp quốc)
Hưởng Dương 69 tuổi
Lễ Phủ Quốc kỳ và Hỏa táng sẽ cử hành
lúc 9 giờ 30 ngày 2/11/2007
tại Crématorium Villetaneuse
95 rue Marcel Sembat 93430 VILLETANEUSE
Phone 01.49.71.20.90

Thành kính phân ưu cùng chị BÙI TRỌNG NGHĨA và tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Chiến hữu BÙI TRỌNG NGHĨA sớm được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.

Tổng hội CSQG/VNCH/HN Liên hội CSQG/VNCH/Âu-Châu
Tổng hội trưởng Liên hội trưởng
Trần Quan An Phạm Thìn


 

    

 

 

 

 

 

 

 


Liên lạc email: vanphong@nguoivietparis.com