Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi


Úc Ðại Lợi Và Cuộc Tổng Tuyển Cử
Ngày 24 Tháng 11 Nãm 2007
 

Tiếng Nói Phục Hưng Việt Nam phỏng vấn LS Ðào Tãng Dực


Lời giới thiệu
: Ngày 24 Tháng 11 vừa qua, sau một cuộc tổng tuyển cử, Úc Ðại Lợi ðã có một chính quyền mới. Ðể tìm hiểu về cuộc bầu cử này cũng nhý kết qủa của nó ảnh hýởng nhý thế nào ðối với ðời sống của gần 300 nghìn ngýời Việt tỵ nạn tại Úc Châu, TIẾNG NÓI PHỤC HÝNG VIỆT NAM (TNPHVN) đã phỏng vấn Luật sư Ðào Tãng Dực, một ngýời Việt cý ngụ tại Sydney, Úc Châu trong gần 30 nãm qua. LS Dực tốt nghiệp Tiến Sĩ Hành Chánh và là luật sý Tối Cao Pháp Viện Úc Ðại Lợi. Ông là Ủy Viên Hội Ðồng Lãnh Ðạo Trung Ýõng, Tổ Chức Phục Hýng Việt Nam và tác giả nhiều tác phẩm biên khảo về chính trị Anh và Việt ngữ, trong ðó quyển "Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam" xuất bản tháng 10 nãm 2001.
Sau ðây là nguyên vãn cuộc phỏng vấn do ÐPV THANH NGHI thực hiện và ðýợc phát trong chýõng trình TNPHVN lúc 10 PM (giờ Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ) ngày Thứ Nãm, 6 tháng 12, 2007.

Thanh Nghi (TN): Xin kính chào Luật sý Ðào Tãng Dực. Trước hết, xin Ông cho quý thính giả biết tổng quát về cuộc bầu cử ngày 24 Tháng 11 vừa qua tại Úc và kết quả của cuộc bầu cử này?

Ls. ÐTD: Chào cô Thanh Nghi. Trýớc hết, khác với Hoa Kỳ theo Tổng Thống Chế (presidential system), nýớc Úc có một nền dân chủ theo Quốc Hội Chế hoặc Ðại Nghị Chế thuộc truyền thống Westminster của Anh Quốc (Westminster Parliamentary system). Nhiệm kỳ của Hạ Viện Quốc Hội là 3 nãm. Ðảng phái nào nắm ðýợc ða số ghế tại Hạ Viện thì có thể ðứng ra thành lập chính quyền. Mặc dầu nhiệm kỳ của mỗi dân biểu Hạ Viện là 3 nãm, nhýng nhiệm kỳ của mỗi thýợng nghị sĩ của Thýợng Viện lại là 6 nãm, cứ mỗi cuộc tổng tuyển cử thì bầu trở lại một nửa. Hạ Viện là cãn bản của quyền lực chính trị. Tuy nhiên, Thýợng Viện là viện duyệt xét các dự luật (house of review). Các dự luật phải thông qua cả 2 viện mới có thể thành luật ðýợc.

Mặc dầu hiến pháp cho phép thủ týớng ðýợc quyền tổ chức tổng tuyển cử vào bất cứ một thời ðiểm nào thuận tiện trong 3 nãm, nhýng lần này cựu thủ týớng John Howard quyết ðịnh tổ chức bầu cử vào cuối nhiệm kỳ. Có lẽ vì sau 4 nhiệm kỳ liên tục, kéo dài 11 nãm rýỡi, ông cảm thấy cần nhiều thời gian và vận ðộng ðể tung ra những chính sách mới hầu lấy lòng dân chúng.

Tuy nhiên, mặc dầu dýới sự lãnh ðạo của ông Howard và Liên Ðảng Tự Do-Quốc Gia, nýớc Úc ðang có một nền kinh tế cực thịnh, ngân sách thặng dý 17.3 tỷ Úc kim và nạn thất nghiệp chỉ còn khoảng 4%. Ðảng Lao Ðộng, dýới sự lãnh ðạo của ông Kevin Rudd ðã thắng rất lớn, chiếm ða số trong quốc hội và thành lập chính quyền mới.


TN: Xin Luật sý cho biết “thắng rất lớn” là nhý thế nào?

Ls. ÐTD: Tính ðến ngày 25 tháng 11 thì trong Hạ Viện gồm 150 ghế, Ðảng Lao Ðộng ðýợc dự ðoán sẽ thắng ít nhất 86 ghế và có thể lên ðến 90 ghế. Lao Ðộng chỉ cần 76 ghế là có ðủ ða số tuyệt ðối ðể thành lập chính quyền. Tuy nhiên ðiều tệ hại hõn hết, chính ông John Howard bị mất luôn chiếc ghế dân biểu hạ viện của ông, tại ðõn vị Bennelong, nõi mà ông ðã từng ðại diện cho dân chúng suốt 33 nãm làm chính trị của mình. Ngýời ðánh bại ông là Bà Maxine McKew (một ký giả của Ðài Truyền Hình ABC), bà trở thành tân dân biểu Ðảng Lao Ðộng của ðõn vị này. Chính vì thế Ông Howard sẽ ði vào lịch sử nhý là vị thủ týớng thứ 2 trong nền chính trị của Úc, bị mất ði chiếc ghế của mình trong một cuộc tổng tuyển cử. Vị thủ týớng ðầu tiên mất luôn chiếc ghế của ðõn vị mình ðại diện là cựu Thủ Týớng Stanley Bruce, trong cuộc tổng tuyển cử nãm 1929.

TN: Thông thýờng, một chính quyền rất hiếm khi bị dân chúng lật ðổ bằng lá phiếu, khi chính quyền ðó ðã quản trị nền kinh tế một cách hiệu nãng và ðem lại thịnh výợng cho quốc gia. Luật sý có thể cho biết, vì sao chính quyền của liên ðảng Tự Do-Quốc Gia, dýới sự lãnh ðạo của ông Howard lại thua ðậm nhý thế?

Ls. ÐTD: Trong suốt tiến trình của cuộc vận ðộng tranh cử, ông John Howard cũng lập luận nhý trên. Ông thýờng nhắc nhở cử tri rằng: sự thịnh výợng kinh tế của quốc gia không phải nhờ vận may mà có, trái lại ðó là nhờ vào tài nãng quản trị kinh tế của chính ông và cộng sự viên, cũng nhý “truyền nhân” của ông là Tổng Trýởng Ngân Khố Peter Costello. Ông Howard cảnh cáo dân chúng rằng, thay ðổi chính quyền là một việc trọng ðại, thay ðổi một chính quyền là thay ðổi cả bản sắc của một quốc gia. Nếu cử tri cảm thấy chính quyền của ông quản trị kinh tế tốt, thì nên tái bầu cử chính quyền này trở lại. Nếu không nền thịnh výợng của Úc sẽ không bảo ðảm với một chính quyền Lao Ðộng. Tuy nhiên ngýời dân Úc ðã không chấp nhận lập luận của ông và ông ðã thất cử.

Theo tôi, ông thất cử vì các lý do chính yếu sau ðây:

Một là chính sách quan hệ thợ thuyền và chủ nhân (workplace relations). Nýớc Úc, từ thủa lập quốc, có một truyền thống rất bình ðẳng trong quan hệ giữa những tầng lớp xã hội khác nhau. Cũng chính vì lý do này, giới công nhân ðýợc týõng ðối nhiều quyền lợi, công ãn việc làm bảo ðảm và mức lýõng tối thiểu rất cao, so với các quốc gia phát triển khác. Tuy nhiên từ khi ông Howard lên nắm quyền, chính sách của Liên Ðảng về vấn ðề tối quan trọng này ðã từ từ thay ðổi. Sau cùng ông Howard mệnh danh chính sách mới của ông bằng mỹ từ “work-choices”. Qua mỹ từ này, ông giới hạn khắc khe khả nãng của các công nhân, trong việc nhờ nghiệp ðoàn thýõng thuyết tập thể những ðiều kiện làm việc của công nhân. Ngýợc lại, mỗi cá nhân phải tự thýõng thuyết với chủ nhân về ðiều kiện làm việc của mình. Thêm vào ông lại thông qua các sắc luật, cho phép chủ nhân ðýợc rộng quyền sa thải công nhân, hõn là truyền thống lâu ðời của Úc. Các cuộc thãm dò dân ý trýớc ngày bầu cử cho thấy, phần lớn dân chúng không chấp nhận chính sách quan hệ thợ thuyền và chủ nhân thiên lệch này của ông. Dân Úc nghĩ rằng, sau hõn 11 nãm nắm quyền, Ông Howard ðã cố tình tiêu hủy truyền thống bình ðẳng xã hội (egalitarianism) của Úc, và muốn biến nýớc Úc thành một xã hội do tý bản thống trị nhý Hoa Kỳ. Ông Kevin Rudd ðã nắm bắt ý dân và long trọng hứa là sẽ hủy bỏ work-choices ngay sau khi ðắc cử.

Hai là vấn ðề môi sinh. Úc không những là một quốc gia mà còn là một lục ðịa, lại là lục ðịa khan hiếm nýớc nhất thế giới. Trong thập niên vừa qua, dân chúng chứng kiến các vùng nông thôn của ðất nýớc bị hạn hán triền miên và ði vào khủng hoảng. Vì vậy, ý thức về bảo vệ môi sinh của ngýời dân rất cao. Ðảng Xanh rất có ảnh hýởng trong thýợng viện của Liên Bang Úc. Khi John Howard không chịu ký hiệp ýớc Kyoto Protocol về bảo vệ môi sinh, lấy lý do Hoa Kỳ là quốc gia thải nhiều chất ðộc nhất vào tầng khí quyển, nhýng vẫn không chịu ký, thế nên ông ðã mất lòng rất nhiều cử tri. Ðó là chýa kể trong suốt thập niên nắm quyền, ông ðã nhiều lần minh thị, bày tỏ sự ngờ vực của ông ðối với lời cảnh cáo của các khoa học gia Liên Hiệp Quốc, về trách nhiệm của loài ngýời trong việc hủy hoại môi sinh. Những thay ðổi vào giờ chót của ông, nhý việc trích ra 10 tỷ Úc kim ðể tái sinh lại hệ thống sông ngòi Murray-Darling, cũng không ðủ sức thuyết phục những ngýời Úc quan tâm ðến môi sinh.

Ba là sự chọn lựa giữa quá khứ và týõng lai. Ông Howard 68 tuổi và Ông Rudd 50 tuổi. Tuy nhiên các cuộc thãm dò dân ý cho biết, dân chúng hoàn toàn không quan tâm ðến tuổi già hay tuổi trẻ. Họ ðều biết rằng ông Howard lớn tuổi, nhýng sức khỏe rất tốt. Mỗi ngày ông ðều “power-walk”, nhiều ngýời trẻ còn thua xa, trí óc ông rất minh mẫn, thậm chí còn minh mẫn ðến mức ðộ ma giáo nữa. Trong khi ðó, phe của ông còn ðánh tiếng cho báo chí biết rằng, Ông Rudd, cách ðây hõn một thập niên, ðã phải giải phẫu về tim rồi. Ông Rudd ðáp lời và cho biết, mặc dầu vậy ông rất khỏe và thách thức mọi ngýời cùng ông ði bộ ðýờng rừng Kokoda Trail, tại Papua New Guinea. Vấn ðề trýớc mắt dân chúng, là Ông Howard luôn luôn nói về quá khứ huy hoàng tốt ðẹp của quốc gia, do ông và Liên Ðảng ðem lại. Trong khi ðó, Ông Rudd nói về nhu cầu xây dựng một nýớc Úc mới trong týõng lai phải nhý thế nào. Kết quả, dân chúng Úc quyết ðịnh chọn một thủ týớng và một chính ðảng, mà họ nghĩ hýớng về týõng lai.

TN: Xin hỏi thêm Ls, ngòai những lý do chính yếu trên còn có những lý do nào khác nữa hay không?

Ls. ÐTD: Một số lý do khác cũng góp phần vào sự chiến thắng của Ðảng Lao Ðộng và sự thất bại của Liên Ðảng Tự Do- Quốc Gia.

Chẳng hạn nhý chủ trýõng một nền giáo dục hiện ðại, một hệ thống internet cable vận tốc cao, một xã hội bình ðẳng hõn (sau khi hủy bỏ workchoices), một giai cấp lãnh ðạo mới với những tý týởng mới, ðã ðýợc Kevin Rudd quảng cáo nhý là tiêu biểu cho nýớc Úc của týõng lai. Ông chủ trýõng mỗi học sinh býớc vào trung học ðệ nhị cấp sẽ ðýợc cung cấp một máy ðiện toán (computer) ðể hội nhập nhanh chóng vào trào lýu tin học hiện ðại. Ông cho rằng hệ thống internet của Úc quá chậm và lỗi thời so với các nýớc tiên tiến khác. Ông chủ trýõng bỏ ra 4 tỷ Úc Kim ðể hiện ðại hóa. Mặc dầu không nói ra, mọi ngýời ðều hiểu ngầm rằng, trong suốt thập niên vừa qua, Ông Howard ðã tạo ra nhiều hố sâu chia cách giữa những ngýời giàu và nghèo trong xã hội. Một trong những chính sách này là chính quyền liên bang bị lên án ðã trợ cấp tài chánh quá nhiều (70% ngân sách giáo dục) cho các trýờng tý thục của giới có tiền dạy cho thiểu số học sinh (30%), trong khi chỉ tài trợ ít tiền (30%) cho các trýờng công lập dạy cho ða số học sinh (70%). Ông Howard phản biện rằng, sở dĩ ông làm nhý thế vì các chính quyền tiểu bang (thuộc Ðảng Lao Ðộng) ðã trợ cấp quá nhiều cho các trýờng công lập. Nếu tính tổng cộng sự trợ giúp của cả 2 cấp chính quyền, thì các trýờng công lẫn tý ðều ðýợc trợ cấp bằng nhau.

Yếu tố “cầm quyền quá lâu” cũng là một lý do quan trọng trong việc ông Howard thất cử. Ông và Liên Ðảng ðã cầm quyền quá lâu. Ngýời dân trong một quốc gia dân chủ thật sự nhý Úc, cảm thấy muốn có sự thay ðổi, vì không muốn sự tham quyền cố vị từ bất cứ một chính ðảng nào. Trong khi ðó Ông Kevin Rudd ðã tạo ðýợc niềm tin nõi ngýời dân, rằng dýới sự lãnh ðạo của ông sẽ không nguy hại ðến nền thịnh výợng của quốc gia. Ngoài ra Ông Rudd còn có viễn kiến ðể nâng vị trí của ðất nýớc họ, výợt lên trên tầm nhìn bảo thủ của ông Howard. Thế nên dân chúng quyết ðịnh thay ðổi chính quyền.

Ngoài những lý do trên, chúng ta còn có thể ðánh giá sự thất bại của Ông Howard trên bình diện ðạo ðức nữa. Úc là một quốc gia ðýợc thành lập bởi những ngýời da trắng di dân ðến và chiếm ðất ðai của các thổ dân (Aboriginals). Tuy nhiên khi ðến Úc, mặc dầu ðã gặp và nhìn thấy ðây là một vùng ðất có ngýời ở và có chủ nhân, chính quyền thuộc ðịa Anh Quốc (của những ngýời da trắng) vẫn trắng trợn tuyên ngôn rằng, ðây là ðất không có ngýời ở (Chủ thuyết Terra Nullius). Kết quả trên phýõng diện pháp lý, vì là ðất trống (nobody’s land) họ chỉ ðến và ðịnh cý, không cần chiếm hữu của ai và dĩ nhiên không cần trả lại, hoặc bồi thýờng cho ai cả. Sự kỳ cục vô lý này ðã là nền tảng của luật pháp Úc Ðại Lợi, từ khi các tiểu bang ðýợc thành lập ðến giờ. Mãi ðến nãm 1992, trong phiên xử Mabo –v- Queensland (No.2), trong một phiên tòa lịch sử, Tối Cao Pháp Viện Úc (High Court of Australia) ðã hủy diệt chủ thuyết Terra Nullius và ðýa ðến sự công nhận trên pháp lý chủ quyền ðất ðai của ngýời thổ dân Úc. Ông John Howard là một chính trị gia lão luyện, nhýng dýới mắt của nhiều ngýời, sự lão luyện của ông lại thiên về khả nãng khai thác lòng vị kỷ, kỳ thị, của một số thành phần trong xã hội ðối với những nhóm sắc tộc thiểu số, nhất là thổ dân. Một trong những ðòn phép của ông hầu thắng cử lần này, là gởi quân ðội và cảnh sát liên bang vào lãnh thổ Northern Territory, týớc quyền tự trị của các nhóm thổ dân, ðể cứu các trẻ em thổ dân bị xâm phạm tình dục hoặc bị ấu dâm.

Tuy nhiên phần lớn dân chúng Úc ðã nhìn thấy, ðến lúc ngýời da trắng phải nhận một phần trách nhiệm ðạo ðức trýớc những thổ dân. Kevin Rudd tuyên bố sẽ chính thức xin lỗi các thổ dân, nhất là thế hệ “Stolen Generation” khi họ bị bắt buộc phải rời xa cha mẹ và bị ngýời da trắng ðồng hóa.

TN: Thýa, có phải Ông John Howard là một trong những ðồng minh trung kiên nhất của Tổng Thống George W. Bush? Vậy theo Luật Sý, việc ông Howard thất cử có trở ngại gì ðến quan hệ bang giao giữa Hoa Kỳ và Úc không?

Ls. ÐTD: Ðúng thế, bộ ba: George W. Bush, Tony Blair và John Howard là 3 chàng ngự lâm pháo thủ ðầu tiên hãng hái ðem quân vào Iraq. Từ ðó ðến nay, Ông Howard luôn ðứng vững lập trýờng ðóng quân tại Iraq và ủng hộ Hoa Kỳ. TT Bush thýờng gọi Howard là “a man of steel” và coi nhý bạn chí thân. Tuy nhiên, khi Kevin Rudd ðắc cử, Bush ðã gọi ðiện thoại chúc mừng. Tổng thống Indonesia (Susilo Bambang Yudhoyono) cũng vậy. Một trong những lời hứa của Kevin Rudd trong cuộc tranh cử, là sẽ rút quân Úc ra khỏi Iraq trýớc tháng 8 nãm 2008. Tuy nhiên, Úc sẽ rút quân từng giai ðoạn sau khi thýõng thuyết với Hoa Kỳ. Tôi không nghĩ bang giao giữa Hoa Kỳ và Úc sẽ có trở ngại. Lý do là vì Úc và Hoa Kỳ ðều là những quốc gia phát triển, có nền dân chủ pháp trị bền vững, có những quan hệ ngoại thýõng cũng nhý vãn hóa gắn bó. Tuy tân thủ týớng Kevin Rudd tốt nghiệp ðại học về Á Châu Sự Vụ (Asian Studies) và nói thông thạo tiếng phổ thông, ông luôn luôn tuyên bố quan hệ với Hoa Kỳ là một quan hệ tối quan trọng.

TN: Luật sý nghĩ rằng các nhà lãnh ðạo CSVN có phản ứng gì về kết quả cuộc bầu cử này?

Ls. ÐTD: (Cýời). Hình nhý tôi chýa thấy quý Ông Chủ Tịch nýớc Nguyễn Minh Triết, Thủ Týớng Nguyễn Tấn Dũng hoặc Tổng Bí Thý ðảng CSVN Nông Ðức Mạnh ðiện thoại cho John Howard ðể chia buồn, hoặc chúc mừng Kevin Rudd gì cả. Một giả thuyết là các ông cho rằng cả Howard lẫn Rudd ðều là những ngýời dại khờ. Nếu họ là Howard thì ðã huy ðộng quân ðội và công an bắt giam, tống vào trại cải tạo toàn thể ðám ðối lập Lao Ðộng, là xong. Nếu họ là Rudd thì từ nay sẽ mýu ðồ tu chính hiến pháp, thêm vào một ðiều khoản týõng tự nhý ðiều 4 hiến pháp, của nýớc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nýớc Úc sẽ ðộc lập, dân Úc sẽ tự do và hạnh phúc nhý dân Việt Nam vậy. Lúc ðó khỏi cần phải bầu cử theo kiểu Úc làm gì cho tốn kém, chỉ cần làm theo kiểu “ðảng cử dân bầu” là vãn minh và tiến bộ nhất rồi.

Một giả thuyết khác, có thể họ tuy là những nhà ðộc tài hét ra lửa tại Việt Nam, nhýng trên bình diện quốc tế, khi giao tiếp với quốc trýởng của các quốc gia dân chủ khác trên thế giới, họ chỉ ðýợc xem là những tên côn ðồ chính trị, lợi dụng sự kiểm soát quân ðội và công an ðể hà hiếp chính dân tộc mình, làm gì có can ðảm ðối diện với nhân dân mình, trong những cuộc bầu cử dân chủ thật sự ða nguyên ða ðảng, có sự giám sát công khai của Liên Hiệp Quốc. Những ngýời có tý cách hạ ðẳng nhý vậy, làm sao có thể ngẩn ðầu chân chính ðại diện cho dân tộc VN, trýớc những nhà lãnh ðạo thực sự do dân bầu ra nhý Tổng Thống Bush, Cựu Thủ Týớng Blair, cựu thủ týớng Howard, hoặc tân Thủ Týớng Kevin Rudd ðýợc? Muôn ðời họ chỉ làm trò cýời cho quốc tế, và làm niềm tủi nhục cho dân tộc Việt Nam.

TN: Thay mặt cho chýõng trình TNPHVN, Thanh Nghi xin cám õn Luật sý ðã dành thời giờ cho cuộc phỏng vấn hôm nay.

Ls. ÐTD: Cám õn Cô Thanh Nghi và xin kính chúc Ban Biên Tập quý ðài, quý thính giả một mùa Giáng Sinh vui týõi và một nãm mới nhiều may mắn./.

* TIẾNG NÓI PHỤC HÝNG VIỆT NAM, phát thanh mỗi Thứ Nãm hàng tuần vào 10 giờ tối (giờ Hoa Thịnh Ðốn) trên tần số của Hệ Thống Ðài Phát Thanh VIỆT NAM HẢI NGOẠI. Thính giả có thể nghe lại các buổi phát thanh nầy trong website www.phvn.org

 


 


Liên lạc email: vanphong@nguoivietparis.com