Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

 

Cộng  Đồng  Việt  Nam  Tỵ  Nạn  Cộng  Sản  tại  Hòa  Lan
Associatie  Van  Vietnamese  Vluchtelingen  in Nederland  (AVVN)
Spiegelstr. 3 - 1405 HT  Bussum – Nederland    Postgiro: 1508664 t.n.v. AVVN te Bussum
KvK 40479247   -   Tel: (0)35-6912178   -  Email:
congdonghoalan@gmail.com

 Tuyên Cáo 

Trong mấy ngày Đại Hội giới trẻ tại Sydney vừa qua, giữa rừng cờ các nước, Cờ Vàng đã ngạo nghễ tung bay trong ngày khai mạc cũng như trong những ngày sau đó. Tuy nhiên, theo như bản tin của phóng viên David Ramli, thuộc PROJECTeye, đã ghi nhận trên thông tấn Úc SBS hôm 15-7-2008 rằng Giáo Hội Công Giáo “đã quyết định sử dụng lá cờ CSVN thay vì lá cờ vàng VNCH làm lá cờ biểu tượng chính thức cho VN trong ngày bế mạc Đại Hội Giới Trẻ 20-07-2008.”

Xét rằng: Cờ Vàng ba sọc đỏ là linh hồn của Người Việt Hải Ngoại, biểu tượng của tự do, dân chủ.


Xét rằng: C
 Đỏ sao vàng chỉ là đảng kỳ của CSVN, là biểu tượng của độc tài đảng trị, dối trá, gian ác và bán nước. Chính vì lá cờ này mà năm 1954 hàng triệu người đã phải di cư từ Bắc Vào Nam VN và cũng chính vì nó mà hàng triệu người kể từ năm 1975 đã phải liều chết vượt biển tìm tự do.

Chúng tôi, Cộng  Đồng  Việt  Nam  Tỵ  Nạn  Cộng  Sản  tại  Hòa  Lan , tuyên cáo:

1- Cực lực phản đối và lên án Đại sứ CSVN tại Canberra và lãnh sự quán CSVN tại Sydney âm mưu sử dụng du sinh để trương cờ đỏ tại phần đất tự do dân chủ này.

2- Thỉnh cầu Giáo Hội Công Giáo chỉ dùng Cờ Vàng làm biểu tượng chính thức trong ngày bế mạc.

3- Hoàn toàn ủng hộ ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch CĐVN/Úc Châu, LS Võ Trí Dũng, Chủ tịch CĐNVTD/UC/NSW và quý vị  lãnh đạo Cộng Đoàn CGVN / Úc Châu trong việc biểu dương lá cờ Vàng cũng như việc triệt hạ lá cờ máu trong ngày bế mạc Đại Hội Giới Trẻ 20-07-2008 sắp tới đây.

Làm tại Hòa Lan, ngày 18-07-2008   

TM CĐVNTNCS/HL,
Chủ tịch,
Đào công Long

http://www.congdonghoalan.nl/

 


Liên lạc email: vanphong@nguoivietparis.com