Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

[svsqdhctct] 400.000 Viet kieu ve VN 2008‏

Thưa Quý V;
 

Nhìn con s Vgcs đưa ra mà đau lòng cho tin đ dân tc và làm gim ý chí và ý nghĩa tranh đu gii th chế đ gian ác csvn ca toàn dân Vit trong và ngoài nước. 
 
Lúc tr
ước tôi có viết ch cn đng minh Hoa Kỳ tháo khoán 300 triu s tin vin tr còn li đ QLVNCH có thêm vũ khí đn dược hay các b phn thay thế thì các chiến hu có th tiếp tc chiến đu; TT Thiu không phi ra lnh "rút quân chiến lược" vì s gi đt và bo v dân ca QLVNCH không th thc hin trong kh năng. Nhưng Hoa Kỳ đã phn bi, đã im lng nhìn quân dân Nam VN chiến đu trong đơn đc.
 
Nay 400,000 ng
ười v trong năm 2008 vi báo cáo lên đến 8 t m kim; mt s tin quá ln đ Vgcs có th dùng tr lương và trang b nhiu "sư đoàn" cnh sát, công an hàng nhiu năm đ tiếp tc đàn áp, đánh đp người dân nghèo ti quê nhà đ bo v chế đ phn dân hi nước ca chúng, cũng như chúng dùng s tin này đ "chiêu d", đánh phá cng đng người Vit hi ngoi.
 
Hãy l
ng đng lòng mình và đi din vi lương tâm ngay thng thì đa s nhng người v VN đã và đang t hy dit con người mình và làm cho s phn kháng ca người dân trong nước không còn hay b gim đi. Nhà tù VN do bn cai ngc vgsc đang giam gi 86 triu dân mà không có "li thoát" s b n tung, và Vgcs cho người dân mt li thoát bng cách dùng tin ca người Vit hi ngoi đ vut ve như là mt liu thuc an thn đy hu hiu, mc đích là làm tiêu tan ý chí chng Vgcs phn dân hi nước.
 
Hãy kh
c phc lòng mình, kiên tâm đi ch, gìn gi nhng giá tr mà chúng ta đang nm trong trong tay k c tin bc làm bng m hôi và công sc dùng vào nhu cu cn thiết hàng ngày và đóng góp vào công vic chung, gii th chế đ Vgcs. Chúng ta nên ý thc rng, không th dùng chính sách kinh tế mà bng s công tâm và quyết tâm ca mi người dân Vit trong và ngoài nước. Con dân Vit khp nơi phi tránh xa và tìm cách lt đ hay thay thế tp đoàn gian ác csvn; thay vì đng chung vi chúng.

Thí d
các ca nhc sĩ ly lý do v hát cho quê hương, cho đng bào là hoàn toàn không đúng s tht. Ai là khán gi ca h, người dân nghèo chc chn không có tin đ ăn ngày ba ba làm sao có tin mua vé vào xem. Khán gi ch là đám cán b cs, gia đình, thân bng, quyến thuc ca chúng; nhng tay sai ca chúng như Phm Duy, Nguyn Cao Kỳ, ...và Vit kiu v nước làm ăn, m dch v....

N
ếu v VN đ đến các nơi nghèo đói, bnh tt ...đ an i v v và tng ít tin làm quà thì đúng ý nghĩa trong lúc này.
 
Trân tr
ng,  
dangbao
20-1-2009


Liên lạc email: vanphong@nguoivietparis.com