Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

 

Lời tuyên bố của đại diện các Tổ Chức,

Hội Đoàn và người Việt Tự Do tại Pháp

hưởng ứng lời kêu gọi ngày 29-03-2009 của

Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

 

Lời Tuyên Bố dạng pdf

 Cuộc hội thảo do Văn Phòng Liên lạc các Hội đoàn và Người Việt Tự Do tại Pháp tổ chức ngày 11-04-2009 tại Paris, Quận 13 đã dẫn tới những đồng thuận sau đây :

 1 - Nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi một tháng Bất Tuân Dân Sự dưới hình thức tọa kháng tại gia cho dân chúng trong nước và hỗ trợ bằng mọi cách thích hợp cho dân chúng ở hải ngoại để chống lại âm mưu của Trung Quốc xâm lược Việt Nam về các mặt quân sự, văn hóa, kinh tế với sự tiếp tay của tập đoàn tay sai đảng Cộng sản Việt Nam.

2 - Xác định ý chí tích cực tranh đấu bảo toàn lãnh thổ quốc gia, đòi lại chủ quyền đất nước đang bị những người cầm quyền cộng sản tiếm đoạt và sẵn sàng phối hợp với mọi nỗ lực khác của cộng đồng người Việt ở hải ngoại và đồng bào trong nước để bảo vệ độc lập quốc gia và xây dựng tự do dân chủ.

3 - Đòi hỏi tập đoàn cầm quyền Hà Nội :

     a - Thứ nhất phải cấp tốc nạp cho Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địạ (UNCLOS) của Liên Hiệp Quốc hồ sơ xác nhận thềm lục địa Việt Nam theo luật biển trước ngày 13-05-2009.

     b - Thứ hai phải công bố toàn bộ nội dung hai bản Hiệp Ước Biên Giới trên đất liền và trên biển, kèm theo bản đồ, mà Hà Nội đã  ký kết năm 1999 và 2000 với Trung Quốc.

     c - Thứ ba khẩn cấp mời các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại diện các thành phần dân tộc không phân biệt chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để thống nhất ý kiến chặn đứng việc khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên.

4 - Khẩn thiết kêu gọi đồng bào ở hải ngoại trong tháng 5-2009 không về du lịch trong nuớc, không gửi tiền về Việt Nam trừ trường hợp bất khả kháng như là một hình thức cảnh cáo tập đoàn cầm quyền Hà Nội hãy mau chóng thật sự chuyển hoá độc tài sang dân chủ.

Làm tại Paris, Quận 13, ngày 11-04-2009

- Hòa Thương Thích Minh Tâm,  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất / Âu  Châu

- Ô. Hồ Minh Châu,  Phật Giáo Hòa Hảo Âu Châu

- Ô. Nguyễn Tấn Phước, Phong Trào Giáo Dân tại Pháp

- Ô. Phan Quốc Uy, Hội Tín Hữu Cao Đài tai Pháp

- Ô. Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch Ủy Ban Chấp Hành Liên Minh Dân Chủ Việt  Nam

- Ô. Nguyễn Băc Ninh, Đại Việt Cách Mạng Đảng

- Bà Nguyễn Thị Kim Nhung,  Đại Việt Quốc Dân Đảng

- Ô. Trần Kỉnh Thành, Việt Nam Canh Tân Cách mạng Đảng

- Ô. Trần Minh Ran, Tổ chức Phục Hưng

- Ô.B. Võ Văn Ái, Chủ tịch Quê Mẹ Hành Động cho Dân Chủ

                                           Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam

- Bác-sĩ  Phan Khắc Tường, Chủ tich Cộng Đồng người Việt Quốc Gia Tữ do tại Pháp

- Nhà văn Đinh Lâm Thanh,  Chủ tịch Hội Văn Hoá Người Việt Tự Do

- Ô. Nguyễn Trắc Việt,  Hội Thanh Thiếu Niên Viêt Nam taị Paris

- Ô. Đặng Vũ Lợi, Hội Hải Quân và Hàng Hãi / VNCH tai Pháp

- Ô. Châu Văn Lộc, Văn Phòng Liên Lạc Quân Nhận Âu Châu

- Ô. Trần Nghĩa Hiệp, Câu Lạc Bộ Văn Hoá Người Việt Tư do

- Ô. Trần Văn Thu, Cựu Công Chức VNCH và Pháp

- Ô. Nguyễn Như Giác, Hội Dịch Học

- Cô. Dương Thùy Trang, Tổ chức Phục Hưng

- Cô Dương Thuý Phượng,  Văn Phòng Liên Đới Xã Hội

- Luật sư Trần Thanh Hiệp, Trung Tâm Việt Nam về Nhân Quyền

- Ô. Nguyễn Phúc Tửng, Văn Phòng Liên lạc

- Trung Tướng Trần Văn Trung,  Nhân sĩ

- Ô. Đoàn Trần Đức, Nhân sĩ

- Ô. Nguyễn Văn Châu, Nhân sĩ

- Ô. Nguyễn Văn Thuận, Nhân sĩ

- Cô Hà Lan Phương,  Nhân sĩ

- Bà Đặng Thi Phương Lan,  Nhân sĩ

 

*****

 

 

 

 

 

 

 

 


Liên lạc email: vanphong@nguoivietparis.com