Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

TÂM THƯ


Mời gọi Biểu Tình Tuyệt Thực trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngày 8/5/2009
để lên án CSVN vi phạm nhân quyền trầm trọng và có hệ thống đối với Nhân Dân Việt Nam

 

Đức Quốc, ngày 10 tháng 4 năm 2009

Kính gởi:
-Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Tôn Giáo
-Quý Vị Đai Diện Đảng Phái, Tổ Chức, Hội Đoàn, Truyền Thông, Báo Chí
-Quý Vị Đồng Hương

 

Kính thưa Quý Vị,

 

Từ thuở ban sơ Các Vua Hùng Vương đã dầy công dựng nước và giữ nước đến nay đã hơn 4.000 năm. Trải qua bao triều đại và suốt chiều dài lịch sử, toàn dân Việt đã biết bao lần hi sinh xương máu , anh dũng đứng lên đáp lời sông núi bảo vệ từng tấc đất trước kẻ thù bành trướng từ phương Bắc.
Nhờ vậy mà Đất Nước Việt Nam gấm vóc từ Ải Nam Quan trải dài đến Mũi Cà Mau vẫn luôn toàn vẹn trước bao thăng trầm của lịch sử.

Thế nhưng từ khi áp đặt chế độ vô thần toàn trị trên cả nước, Đảng CSVN - ngoài những vi phạm cực kỳ trầm trọng và có hệ thống đối Nhân Dân Việt Nam, với tham vọng củng cố quyền lợi, địa vị riêng tư đã tán tận lương tâm dâng hiến nhiều di sản vô giá, do Tiền Nhân dầy công gây dựng, cho ngoại bang.

Sau Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, hàng trăm Km2 vùng biên giới phía Bắc, hàng chục ngàn Km2 lãnh hải, vùng quần đảo Hoàng Sa Trường Sa đã mất vào tay Trung Cộng, hiện nay, Đảng CSVN lại trắng trợn cho phép ngoại bang vào khai thác quặng mỏ "bô xít", không những sẽ gây nên đại nạn sinh thái cho toàn vùng Tây Nguyên mà nguy cơ mất nước vĩnh viễn vào tay Trung Cộng cũng bắt đầu từ đây.

Kính thưa Quý Vị,

Trước những dã tâm "trời không dung đất không tha" của Đảng CSVN đối với Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam, từ trong nước đến hải ngọai đang xục sôi căm hờn và phẫn uất lên án. Vị lãnh đạo cao cấp nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ cũng phải lên tiếng Kêu Gọi "Tháng 5 Biểu Tình Tại Gia" để chặn đứng nguy cơ mất nước.

Là phụ nữ chân yếu tay mềm, tài sơ đức mỏng nhưng với ý thức khi đất nước lâm nguy thì bất kể gái, trai, già, trẻ đều cùng chung trách nhiệm, chúng tôi mạo muội khẩn thiết kính xin Quý Vị cùng nhau đứng ra tổ chức một cuộc:

Biểu Tình - Tuyệt Thực - Toạ Kháng - Cầu Nguyện
Thứ Sáu, ngày 8/5/2009, từ 9 giờ sáng
Trước Hội Đồng Nhân Quyền LHQ
Place des Nations / Công trường Liên Hiệp Quốc
Genève /Thụy Sĩ

để tố cáo trước dư luận quốc tế Đảng CSVN đã và đang vi phạm nhân quyền vô cùng trầm trọng và có hệ thống đối với Nhân Dân Việt Nam, để hậu thuẫn LỜI KÊU GỌI thống thiết và chính đáng "THÁNG 5 BIỂU TÌNH TẠI GIA" của Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ, để chặn đứng nguy cơ mất nước, và cũng là để hỗ trợ cho những tiếng nói chân chính, trung thực về thực trạng nhân quyền ở Việt Nam nhân dịp ngày phúc trình tình trạng nhân quyền 8/5/2009 tại Liên Hiệp Quốc nói trên.

Kính thưa Quý Vị,

Ngày 08 tháng 5 năm 2009 sắp tới là ngày họp Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vô cùng quan trọng là ngày “Kiểm điểm thường kỳ toàn diện 4 năm một lần” (UPR, Universal Perodic Review).. Đảng CSVN [hay Nhà Nước Hà Nội hiện nay] phải cử phái đoàn tham dự để phúc trình tình trạng nhân quyền Việt Nam trước Liên Hiệp Quốc và để "thế giới kiểm điểm” về nhân quyền tại Việt Nam.

Nhân Quyền tại Việt Nam đang bị chà đạp !Tổ Quốc Lâm Nguy! Đất Nước Bên Bờ Bị Xoá Bỏ! Dân Tộc Việt đang đứng trước nguy cơ Hán-hoá vĩnh viễn!

Xin Quý Vị hãy cùng nhau biểu tình, toạ kháng, tuyệt thực và cầu nguyện trước tiền đình Liên Hiệp Quốc!
Chần chờ một ngày thì hiểm họa Hán hóa nhanh hơn một ngày, e ngại một ngày thì đại nạn Tây Tạng thứ hai cho Tổ Quốc Việt Nam sẽ đến gần một ngày, và thờ ơ chối bỏ trách nhiệm vào giờ phút cấp bách này sẽ có lỗi với đồng bào cả nước đang trông chờ và mang tội với Tiền Nhân và Anh Linh các Anh Hùng Liệt Nữ đã hy sinh nằm xuống.

Trước khi chấm dứt lá thư này, xin đựơc kính gởI đến Quý Vị lờI thơ thống thiết bi ai (đã bị Sở Văn Hóa VN kiểm duyệt) của một ngườI trong nước,
nhà thơ Phan Đắc Lữ, Quảng Nam:

 

Đất nước ta nơi nào cũng đẹp
Từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau
Sông là Máu đừng đem mua bán
Núi là Xương đừng lấy đổI trao

 

Trân trọng kính chào và cám ơn Qúy Vị,

Phạm Thị Bích Thủy
[Hội PNVN Tự Do tại Đức-quốc]

 


                                        Kính gi:    Chư Tôn Đức Tăng Ni

                                                                    Q v lãnh đạo tinh thn các tôn giáo bn

                                                                    Đống hương và Đồng bào Pht t trong vùng Âu Châu  

Kính thưa q lit v,

Vào ngày 3/4/2009, trong bui tip xúc vi Cao U Nhân Quyn và U Ban Nhân Quyn LHQ ti Genève (Thy Sĩ), Phái đoàn ca GHPGVNTN ÂU Châu cũng như các tôn giáo bn, các hi đoàn người Vit hi ngoi và nhân sĩ tháp tùng đã nghe các viên chc cao cp ti đây cho biết c 4 năm 1 ln, các nước thành viên ca LHQ đưọc đem ra cu xét, cht vn v vn đề nhân quyn ti nưóc đó gi là "Kim đim thường k toàn din" (Universal Periodic Review).

Năm nay, trong nhóm các nước đem ra cu xét, có Vit Nam và ngày gi đã n định là 8/5/2009. Vì vy, các cơ quan quc tế nói trên đề ngh s có mt ca ngưòi Vit hi ngoi vào ngày hôm đó để thúc ÇÄy CÖ quan LHQ,các phái Çoàn quÓc t‰ và dÜ luÆn th‰ gi§i làm áp l¿c v§i nhà cÀm quyŠn CS Hà Nội v các vn đề nhân quyn còn ti t trong nước Vit Nam mà chính h đã ký vào các công ưóc ca LHQ!

Lãnh hi ý nim trên,và sau khi hi ý vi đại din các tôn giáo bn, các hi đoàn, nhân sĩ người Vit khp nơi, GHPGVNTN Âu Châu quyết định đứng ra t chc:

         Mt ngày cu nguyn cho t do tôn giáo, dân ch, nhân quyn và  toàn vn lãnh th ca dân tc Vit Nam  ti  Place des Nations, Genève truc tr s LHQ ngày 8/5/2009 t 8gi00 sáng đến 5 gi chiu

Kính thưa q lit v,

Ngày này nhm vào ngày làm vic trong tun (Riêng ti Pháp, ngày 8/5/2009 là ngày ngh l).Do đó, nếu không có s hy sinh, sp xếp li gi gic làm vic thì không th có mt đông đảo ca bà con người Vit hi ngoi bên ngoài  hi trường LHQ vào thi đim nói trên .

Vy kính thông tri đến Giáo hi các quc gia Âu Châu để cung thnh chư Tôn Đức Tăng Ni. Trân trng kính mi q v lãnh đạo tinh thn các tôn giáo bn và chân thành kêu gi bà con đồng hương, nam n đạo hu, Gia đình Pht t c gng dành chút thì gi quy t v Place des Nations, Genève (trước tr s LHQ Thy Sĩ) tham gia ngày cu nguyn cho được đông đảo để h tr mnh m tiếng nói nhân quyn ti Vit Nam trước din đàn quc tế khiến cho bo quyn Hà Ni không còn cách nào di trá tránh né mãi đựơc na.

Kính mong q lit v liu tri và h tr cho.  

Mi chi tiết liên h v ngày t chc ti Genève  08/05/2009, xin liên lc vi:

                                       Thượng Ta Thích Qung Hin (Thy S)

                                       Tel.:              (0041) 31 -  911 -  9466

Kính chúc và cu nguyn an lành cho tt c.

        

                                                                                  Bagneux,ngày 08/04/2009

                                                                                Hòa Thượng Thích Minh Tâm

                                                                    Chủ Tịch Điều Hành GHPGTN ÂU CHÂU

 


  

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TI PARIS NGÀY 10.4.2009

8.5.2009 : Kính mời Đồng bào Hải ngoại tập họp trước trụ sở LHQ Genève biểu tình đòi hỏi Nhân quyền và Dân chủ cho quê hương, vào lúc Hà Nội phúc trình về tình trạng nhân quyền Việt Nam trước Hội đồng Nhân quyền LHQ

 

Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam sẽ tổ chức một cuộc Biểu tình yêu sách cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 8.5.2009 tại Place des Nations  - Công trường LHQ - trước trụ sở LHQ tại Genève, vào lúc Phái đoàn Hà Nội phải phúc trình trước Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Điện Quốc Liên về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam cùng sự tuân thủ các Công ước LHQ mà Hà Nội đã ký kết, như Công ước Quốc tế về Các quyền Dân sự và Chính trị là một.

Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam kính mời Đồng bào hải ngoại, quý vị Nhân sĩ, Lãnh đạo Tôn giáo, các Đoàn thể, Đảng phái, Cộng đồng Người Việt Tự do ở hải ngoại cùng kết liên về Genève đòi hỏi và biểu dương ý chí đấu tranh cho Nhân quyền và Dân chủ trên quê hương đất Việt, không để cho Phái đoàn Hà Nội tiếp tục dối gạt Hội đồng Nhân quyền LHQ và công luận thế giới như Hà Nội vẫn làm thường năm tại LHQ.

Đặc biệt năm nay, vào lúc 10 giờ sáng ngày 8.5, Phái đoàn Hà Nội phải đến trước Hội đồng Nhân quyền LHQ phúc trình theo thể thức mới gọi là “Kiểm điểm Thường kỳ Toàn diện” (UPR, Universal Perodic Review). Thể thức này bó buộc mỗi 4 năm một lần các quốc gia thành viên LHQ phải phúc trình về tình trạng nhân quyền tại nước mình cùng sự tuân thủ các Công ước LHQ đã ký kết. Sau phúc trình, các quốc gia khác được quyền chất vấn xem hư thực ra sao.

Thay vì thành khẩn tôn trọng nhân quyền, thành khẩn phúc trình những ưu khuyết trước Hội đồng Nhân quyền LHQ để tìm phương thăng tiến nhân quyền, dân chủ và tuân thủ thi hành các Công ước LHQ ký kết, thì Nhà cầm quyền Hà Nội làm ngược lại. Trong nước thì đàn áp nhân quyền, dân chủ, tôn giáo, triệt tiêu tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu tình, tự do lập hội, v.v… Ngoài nước thì dối gạt công luận thế giới để xin ngoại viện cho Đảng. Bản Phúc trình của Hà Nội được Trang nhà LHQ đăng tải cho thấy sự lường gạt quốc tế mà người đọc chỉ thấy sự KHOE MẼ, PHÔ TRƯƠNG VỀ NHÂN QUYỀN nhưng CHẲNG THẤY NHÂN QUYỀN THỰC TẾ Ở ĐÂU :

-  Hà Nội thông báo đã tham khảo các tổ chức dân sự, tổ chức Phi chính phủ để hoàn thành Phúc trình  - nhưng tất cả cái gọi là tổ chức dân sự và tổ chức Phi chính phủ đều là những thiết chế công cụ nằm trong tổ chức ngoại vi của Đảng là Mặt trận Tổ quốc !

-  Hà Nội công nhận chênh lệch giàu nghèo là hố ngăn rất lớn trong các tầng lớp nhân dân trong nước  - nhưng đổ thừa cho hậu quả 30 năm chiến tranh !

-  Hà Nội tự nhận là nhà nước Pháp quyền tôn trọng nhân quyền, luật pháp  - nhưng những đấu sĩ cho nhân quyền, dân chủ, thợ thuyền, dân oan… trong nước hằng ngày phải đối diện với công an sách nhiễu, bắt bớ, giam cầm, nhân dân bị kìm kẹp qua ba cơ chế Công an khu vực – Hộ khẩu – Lý lịch !

-  Hà Nội khoe khoang sự tiến bộ trong việc thực hiện Chiến lược Phát triển Hệ thống Luật pháp (Strategy on Development of the Legal System)  - nhưng lại chỉ đẻ ra các “đạo luật gian ác” để dập tắt mọi sự phản kháng hay bất đồng chính kiến, như đạo luật về “an ninh quốc gia”, nghị định 38 cấm biểu tình, chỉ thị chống đình công (những ai đình công phải trả 3 tháng lương cho chủ …), Pháp lệnh số 44 quản chế tại gia người công dân hoặc đưa vào nhà thương điên mà không thông qua sự xét xử tại tòa án, Thông tư 07/2008/TT-BTTT hạn chế Internet và việc thiết lập Blog, v.v… !

-  Hà Nội khoe khoang ký kết tất cả các Công ước nhân quyền LHQ  - nhưng ký kết tham gia thì có nhưng thi hành và tuân thủ thì không !

-  Hà Nội kê một loạt các luật pháp về tôn trọng Báo chí, về Pháp lệnh tôn giáo, v.v…  - nhưng chỉ là những luật pháp “giấy” không thực hiện trong đời thường, nơi mọi tự do cơ bản đều vắng bóng !

-  Hà Nội đề cao sự tôn trọng tôn giáo qua việc tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak LHQ ở Hà Nội năm 2008  - nhưng lại đàn áp khốc liệt các Trưởng tử của Phật là hàng giáo phẩm và 21 Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và hành động sát nhân tiêu biểu là quản chế đến chết Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang tại Bệnh viện Quy Nhơn tháng 7.2008 và quản chế Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền viện, Saigon, không cho hoạt động tôn giáo. Song song với việc đàn áp các Giáo hội Hòa Hảo, Cao đài, Tin Lành, cướp đất của Giáo hội Công giáo.

-  Hà Nội khoe khoang quyền bình đẳng Phụ nữ  - nhưng lại công khai đường dây bán dâm và buôn bán phụ nữ qua các nước láng giềng, chưa kể nạn phá thai tại Việt Nam cao nhất thế giới !

-  Hà Nội tuyên bố quyết tâm giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế  - nhưng không ổn định lòng dân và nhân quyền, lại trắng trợn dập tắt mọi tiếng nói bất đồng chính kiến, mọi phê bình xây dựng !

-  Hà Nội hứa sẽ mời các Báo cáo viên LHQ đến Việt Nam “nghiên cứu vấn đề Luơng thực”  - nhưng không hề nhắc tới việc mời các Báo cáo viên LHQ đặc nhiệm Tự do ngôn luận, Tự do tôn giáo, đặc nhiệm Bảo vệ những người đấu tranh cho Nhân quyền. Sau chuyến viếng thăm điều tra tôn giáo tại Việt Nam của Giáo sư Abdelfattah Amor năm 1998, Hà Nội công khai tuyên bố sẽ không cho ai đến Việt Nam điều tra nhân quyền !

-  Hà Nội vẫn tiếp tục đề cao qua bản Phúc trình luận điểm lạc hậu và phản động  “Ngoại lệ Nhân quyền Châu Á” !

Kính thưa Đồng bào Hải ngoại, quý vị Nhân sĩ, Lãnh đạo Tôn giáo, các Đoàn thể, Đảng phái, Cộng đồng Người Việt Tự do ở hải ngoại,

 Đứng trước mưu mô qủy quyệt, dối lừa Hội đồng Nhân quyền LHQ và công luận thế giới như thế, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam kính mời quý liệt vị tham gia đông đảo cuộc Biểu tình yêu sách cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 8.5.2009 tại Place des Nations  - Công trường LHQ - trước trụ sở LHQ tại Genève.

Trong nước dưới chế độ Công an trị, toàn dân không thể tự do biểu tình nói lên ngưỡng vọng nhân quyền của mình, nên Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ phát động một Tháng 5 Bất tuân dân sự - Biểu tình Tại gia.

Nhưng ở nước ngoài, Người Việt Tị nạn có đủ mọi quyền tự do cơ bản để nói thay cho đồng bào trong nước. Kính xin Đồng bào khắp năm châu, đặc biệt đồng bào tại Châu Âu hy sinh chút thời gian đông đảo về tham dự cuộc BIỀU TÌNH CHO NHÂN QUYỀN, DÂN CHỦ VIỆT NAM vào lúc :

9 giờ sáng thứ Sáu ngày 8.5.2009

tại Place des Nations / Công trường LHQ thành phố Genève

để biểu dương khí thế uy dũng của Con dân Nước Việt trước chế độ độc tài toàn trị Cộng sản Việt Nam.

Mọi liên hệ, hỗ trợ, hỏi thăm tin tức, kính xin liên lạc về :

Quê Mẹ / Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam

B.P. 60063

94472 Boissy Saint Léger - France

Tel : Paris +331 45 98 30 85 – Fax Paris +331 45 98 32 61

E.mail : queme@free.fr

Ngày 23.3 vừa qua Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam đã tố cáo những vi phạm nhân quyền của Hà Nội trước Hội đồng Nhân quyền LHQ Genève. Ủy ban tiếp tục vận động tại Genève từ đây cho đến tháng 5 để các quốc gia thành viên LHQ nắm vững hồ sơ Nhân quyền Việt Nam. Nhưng sự biểu dương của Người Việt Hải ngoại tại cuộc Biểu tình hôm 8.5 sẽ là Tiếng Nói cất cao của 86 triệu đồng bào trong nước.

Hẹn nhau mồng 8 tháng 5

Nhân quyền mở mặt Trăm năm một lần !

 


Liên lạc email: vanphong@nguoivietparis.com