Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

HÃY CU LY TÂY NGUYÊN KHI THM HO BAUXITE Đ

Sách Công V Tông Đ, bài đc th nht Chúa Nht th 3 Mùa Phc Sinh năm B này có mt đon làm chúng tôi bàng hoàng. Ông Phêrô mt hôm đang gia đám đông đng bào Do Thái ca mình, đã lên tiếng rt mnh, lt li v án Chúa Giêsu, ct vn dân Do Thái: “...Anh em đã chi b Đng Thánh và Đng Công Chính, mà li xin ân xá cho mt tên sát nhân. Anh em đã giết chính Đng khơi ngun S Sng...” ( x. Cv 3, 15 ).

Không phi đay nghiến chì chiết, nhưng xét ra, li là mt li da diết vi mi người, vi c chính Phêrô, như th bn thân Phêrô cũng đã gián tiếp đng loã trong cái chết oan c bi thm ca Chúa Giêsu. Mà như thế, Phêrô đâu ch nói vi dân Do Thái ngày xưa cách đây gn hai ngàn năm, nói vi c chúng ta hôm nay na đy ch !

Chúng tôi đc bit thm thía cái cách ông Phêrô nói v Chúa Giêsu: “Đng khơi ngun S Sng”. Và chúng tôi xin vn dng luôn cm t này đ đt vn đ nóng hi ngày hôm nay, ngay trên đt nước Vit Nam thân yêu ca chúng ta, liên quan đến “Bauxite Đ.

Không lúc nào thế gii nói nhiu đến môi trường như lúc này. Chng phi chuyn đùa hay xa vi vin vông na ri: Trái đt ca chúng ta đang tr thành mt... trái đng ! Hành tinh xanh ca chúng ta đang b đi thành hành tinh xám ! Môi trường sinh thái thân thin ca chúng ta đang biến thành mt môi trường gây t vong. Hi Thánh Công Giáo sau nhiu năm thn trng cũng đã lên tiếng ch rõ vic phá hoi môi trường chính là mt ti trng.

Trước vn nn “Bauxite đ”, chúng tôi đc được trong Hc Thuyết Xã Hi ca Hi Thánh Công Giáo, mt công trình có rt nhiu tâm huyết ca Đc c Hng Y PX. Nguyn Văn Thun, rng:

“…Con người không được s dng trái đt cách tùy tin, bt nó tùng phc ý mun ca mình mt cách không gii hn, như th nó không có nhng yêu cu riêng và không có mt mc tiêu mà Chúa đã ban cho t trước, mt mc tiêu mà con người tht s có th trin khai ra nhưng không được phép phn bi. Khi hành đng như thế, con người thay vì thi hành vai trò ca người cng tác vi Chúa trong công trình sáng to, s t đt mình thay thế Chúa và rt cuc làm cho thiên nhiên phn li, vì đã hành h hơn là cai tr thiên nhiên” ( trang 319 ).

Qu như thế, phá hu môi trường, đi vi cng đng thế gii là mt ti ác, đi vi người Công Giáo là mt ti trng. Mà ti trng chính là ti chng li Thiên Chúa, chng li S Sng, ti giết chính “Đng đã khơi ngun S Sng”.

Vit Nam, bao nhiêu năm nay người ta c li nhi tuyên truyn, n vào đu óc my thế h liên tiếp thi hu chiến cái lun điu rng thì là: đt nước mình còn nghèo, còn đang phi ra sc và tng bước khc phc hu qu chiến tranh.

 

Thế là người ta “tranh th” bóc lt đt đai vi nhng kiu xen canh, thâm canh tăng v hết năm này đến năm khác, làm bc màu, làm kit sc biết bao nhiêu rung đt t bao đi vn hào phóng dâng hiến cho chúng ta nhng ht ngc, nhng hoa trái quý giá.

Người ta biến hàng vn mu th canh đang nuôi sng người nông dân nghèo thành nhng sân golf khng l, ri rào lưới B40 li, ch dành riêng cho khách ngoi quc và gii quan chc giàu có đến mà chơi trò hc làm sang.

Người ta khuyến khích phá đê ngăn mn đ ly nước vào h nuôi tôm tăng lãi sut đ ri tôm thì chết mà c mt vùng đng bng bao la ngày xưa phi khc phc “ngt hoá” 50 năm na may ra mi trng li được cây lúa.

Người ta cho các đi tàu thuyn ln nh ca quc doanh tung hoành khp các vùng lãnh hi gn b xa khơi, đánh bt các loi cá vô ti v bng đ th phương tin, đ th phương cách đến ni bin... cn, bin... khóc, cá thì tuyt chng !

Người ta m ra nhng xa l hin đi dc theo chiu dài đt nước bng mt đu óc duy ý chí, đã tn kém t t, không ng còn phá hu vành đai rng phòng h đu ngun, khiến nhng vùng đt bên dưới vn đã cn ci nay li phi chu thêm hết lũ đá li đến hn hán kinh hoàng.

Người ta nhm mt làm ngơ cho nhng Công ty nước ngoài tha h x nước thi khí đc, gây ô nhim nhng con sông dài đang là cơ may mưu sinh cho người dân nghèo, gây bi mù xám xt c mt vùng tri, chết chim, héo cây và ng đc phi cp cho tr em và người già.

Và hai năm nay thì người ta đã ngang nhiên háo hc, h hi bán đng Tây Nguyên – nóc nhà Đông Dương – cho vic khai thác Bauxite Đ. Người dân tc thiu s khn kh đã phi ngơ ngác thiên di đi nơi khác, nhường ch cho hàng ngàn công nhân Trung Quc được nhp khu t. Đt Tây Nguyên đang chy nhng dòng nước ly nhy đt đ, mà dân Vit cũng bt đu chy máu đ sau nhng cuc xô xát vi k cướp đi lt anh em láng ging.

Nhiu bài viết đã phân tích nhng thm kch v khoa hc, v đi sng, v văn hoá, c v ch quyn lãnh th... Chúng tôi không dám lm bàn thêm, nhưng xin được đng góc đ mt người Công Giáo, ly ánh sáng Tin Mng ri vào, làm bt lên nhng li cnh báo. (nh minh ho mt h cha bùn đ khai thác Bauxite ti n Đ )

Vâng, chúng tôi xin được lp li điu đã nêu t đu, đây là mt li cnh báo, bây gi và nơi đây ( now and here ) cho chính Hi Thánh Công Giáo Vit Nam chúng ta, chính là: “Người ta đang giết Đng đã khơi ngun S Sng”.

Ti sao chúng tôi li dám nói như thế ? Thưa, vì khi người ta vô thn, không chu tin vào Thiên Chúa thì người ta có th làm đ th chuyn by b ti t. Người ta đâu còn tiêu chun nào đ lượng đnh thin – ác, tt – xu. Lương tâm tr thành t ng xa l. Lòng thương xót tr thành điu hiếm hoi, thm chí... có điên mi nói chuyn tht thà lương thin vào thi bui này !

Khi lo Mc V Bo V S Sng, chúng tôi tng nhn ra: khi người ta ch trương hp pháp hoá phá thai thì không còn gì đ nói na, đã thn nhiên giết chết các bé thai nhi thì người ta cũng có th phm bt c ti ác kinh hoàng nào trên đi. ( nh xe cơ gii Trung Quc đang khai thác Bauxite ti tnh Đaknông )

Thì đây cũng vy, mt khi người ta đã không chp nhn t do tín ngưỡng, tìm mi cách trù gip các tôn giáo t tế, thì làm gì còn có ch cho Lòng Tin vào mt Thượng Đế, mt Thiên Chúa, Đng khơi ngun S Sng cho chính bn thân h đang được sng, đang s dng chính S Sng y mà chng li Thiên Chúa. Và t đó, mi quyết đnh vn hành kinh tế, chính tr, văn hoá, giáo dc ca đt nước này dn dn tr nên hn lon, vô đo đc, mt tích lương tri !

DCCT Thái Hà my ngày nay xôn xao chuyn H Ba Giang li đang b ngang nhiên xâm phm. Vn chng phi chuyn giành li s hu mt cái ao, mt vuông đt, mà chính yếu vn là đòi Công Lý và S Tht phi sáng t cho bng được, đng có ai tham lam m mt mà di dt thò tay vào xà xo, chia chác, tư túi, cho dù hu thun phía sau là đ loi binh chng khng b và vũ khí bo lc. Và, may quá, nhy cm quá, người Công Giáo Hà Ni cũng đã thc tnh trong c chuyn “Bauxite Đ”, li ca Kinh Hoà Bình ca h cũng đang đòi “đem an hoà vào nơi tranh chp”.ngn nến nh xíu trên tay h không ch ri vào khu H Ba Giang mà còn tr thành nhng ngn đuc rc sáng c vùng Tây Nguyên đang mt mù ti tăm vì bi đ cường quyn.

Lúc này đây, tuy đã chm tr lm ri, chúng tôi vn mun kêu to lên vi phía Công Giáo chúng ta, vi các v Giám Mc, các Linh Mc, các Tu Sĩ các Dòng và nht là vi tt c anh ch em Giáo Dân thân yêu ca mi min đt nước. Chúng ta là người Công Giáo, chúng ta không th c mãi bên l cuc sng quê hương trong s e ngi, do d. Chúng ta không th c mãi ch đi ln nhau mà không ai dám quyết đnh mt vic gì thiết thc và can đm. Chng l ch vì s bóng s vía mt cái gì đy mà chúng ta li không s điu đáng phi s hơn c, đó là tiếng lương tâm, tiếng nói ca Chúa Thánh Thn.

D án khai thác Bauxite tim n nhiu nguy cơ ô nhim ngun nước, không khí và biến đi môi trường, khí hu ( http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/10/810281/ )

Chúng ta biết nhiu ti ác đã và đang hoành hành trên quê hương chúng ta. Phá thai my triu ca mt năm sut nhiu năm qua. Chúng ta đã im lng. Nay Bauxite Đ có tác hi đến S Sng con người ra sao, chúng ta đc và nghe hết, hiu hết. Chúng ta li vn im lng. Và như thế chúng ta cũng s rơi vào bi kch đng loã vi thế gian đc ác, vi nhng k mun giết chính “Đng đã khơi ngun S Sng” !

Chúng tôi thy các nhà trí thc, đa s Hà Ni, đã cùng vi giáo sư Nguyn Hu Chi, viết mt kiến ngh, ly ch ký my trăm k sư, bác sĩ, giáo sư, nhà văn, nhà thơ, nhà báo đ gi cho nhà cm quyn, đòi ngưng li mi s đang din ra hai tnh Đăknông và Lâm Đng.

Phi có mt kiến ngh ca phía Hi Thánh Công Giáo na ch, mc dù chúng ta dư biết có “kiến” cách my thì người ta cũng chng thèm “ngh” đâu, nhưng ít ra đây s là tiếng nói ca chính lương tâm chúng ta, nhng người đang tin vào “Đng đã khơi ngun S Sng” đ S Sng thiêng liêng y không b làm cho tn thương trên quê hương Vit Nam thân yêu ca chúng ta. Nó cho thy người Công Giáo Vit Nam cùng trăn tr xót xa vi vn mnh ca quê hương và dân tc.

Chúng tôi kính mong, tiếng kêu này ca chúng tôi được mi người mnh dn hưởng ng. Xin quý Đc Cha, quý Cha, quý nam n Tu Sĩ và anh ch em Giáo Dân gn xa, đng vì chúng tôi ch là mt Linh Mc quèn ca mt Hi Dòng thường b cho là cp tiến, mà đành b qua không mun nghe tiếng kêu ca chúng tôi.

Chúng tôi chn cách nói: “HÃY CU LY TÂY NGUYÊN KHI THM HO BAUXITE Đ”. Xin quý v mau ghi danh vn tt như sau: Tên Thánh, h tên, ngh nghip, Dòng Tu hay Giáo Phn, thành ph đang sng. Ví d: Giuse Lê Quang Uy, Linh Mc DCCT, Sài-gòn. Xin gi ngay v đa ch Mail: ttmvcssr@gmail.com  chúng tôi s cp nht liên tc trên các websites ca chúng tôi như www.trungtammucvudcct.com  và www.dcctvn.net và mi gi các websites khác có th đăng ti li cho rng đường dư lun:

 

Lm. QUANG UY, DCCT, th by 25.4.2009

 

BNG GHI DANH “HÃY CÚ LY TÂY NGUYÊN KHI THM HO BAUXITE Đ

 

01. Giuse Lê Quang Uy, Linh Mc DCCT, thành ph Sài-gòn.

02. Giuse Nguyn Tun Chinh, thuyn phó, thành ph Sài-gòn

03.

04.

05.

06.

Tác gi:  Lm. Lê Quang Uy, DCCT


Liên lạc email: vanphong@nguoivietparis.com