Cộng đồng người Việt khắp nơi

 

Nguyễn Xuân Vinh và giải thưởng Kirk Brouwer Award

HỘI KHOA HỌC KHÔNG GIAN HOA KỲ (AMERICAN ASTRONAUTICAL SOCIETY)

 

Ngày  4 tháng 10 năm 2006 

Gửi Ông Nguyễn Xuân Vinh

2002 Carignan Way

San Jose, CA 95135

 Thưa Tiến Sĩ Vinh:

Nhân danh Hội Khoa Học Không Gian Hoa Kỳ, tôi được vinh hạnh chuyển lời khen ngợi tới ông vì ông vừa được tuyển chọn để nhận giải thưởng Dirk Brouwer Award về những phục vụ của ông trong ngành phi hành không gian (astronautics profession) và những thành tích xuất sắc của ông (distinguished record and accomplishments) trong lãnh vực cơ học phi hành không gian (space flight mechanics), vừa với tư cách một nhà nghiên cứu vừa với tư cách một nhà giáo dục. Tôi xin gửi kèm đây danh sách toàn bộ các vị đã từng được lãnh giải của Hội.

Chúng tôi muốn đuợc trao giải thưởng này tới ông trong cuộc Họp Mùa Ðông về Cơ Học Phi Hành Không Gian của chung hai hội AAS/AIAA, trong những  ngày 28 tháng Giêng-1 tháng Hai, năm 2007 tại khu vực nghỉ mát (resort) Hilton Sedona tại Sedona, Arizona. Nếu ông dự định tham dự nhận giải, chúng tôi sẽ hết sức cám ơn nếu ông thông báo điều đó cho ông Jim Kirkpatrick, Giám đốc Ðiều  Hành của Hội AAS (Hội Khoa học Không gian Hoa Kỳ). Tin tức sơ khởi về hội nghị đó đã được để trên website cuả Uỷ Ban Cơ Học Phi Hành Không Gian (Space Flight Mechanics Committee) www.space-flight.org.

Theo như người đề nghị ông, công trình nghiên cứu của ông thật chính xác, tuyệt mỹ và có nhiều viễn kiến, (rigorous, elegant and visionary), và ông đã có nhiều ảnh hưởng tích cực với mọi người hoạt động trong lãnh vực của ông. Chúng tôi sẽ  thực hân hạnh được có ông tham gia danh sách các vị trước kia đã được giải thưởng của Hội. 

Kính

Mark K. Craig

Chủ tịch