Cộng đồng người Việt khắp nơi

 

BAN VẬN ĐỘNG GÂY QUĨ ĐĂNG BÁO “LỜI KÊU GỌI DÂN CHỦ

____________________________________________________________________________

P.O. Box 660935, Arcadia, CA 91066

Websites: ACallForDemocracy.org  và LoiKeuGoiDanChu.org

Emails: ACFD@ACallForDemocracy.org hoặc BVD@LoiKeugoiDanChu.org

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

Số 9

 

Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 11, 2006: Như đã tường trình cùng Đồng Bào trong các Thông Cáo Báo Chí trước đây, Ban Vận Động Gây Quĩ Đăng Báo “Lời Kêu Gọi Dân Chủ" (BVĐ/LKGDC) được hình thành với mục tiêu kêu gọi đồng hương đóng góp tài chính để đăng một thư ngỏ vận động cho dân chủ Việt Nam trên nhật báo The Washington Post vào dịp thủ tướng CSVN Phan Văn Khải thăm Hoa Kỳ mùa Hè năm ngoái. Được sự đáp ứng nồng nhiệt của Đồng Bào khắp nơi, cuộc vận động này chẳng những đã thu đủ tài chính để trả tiền đăng thư ngỏ “Lời Kêu Gọi Dân Chủ" gửi Tổng Thống George W. Bush trên nguyên trang A5 tờ Post số ra ngày 21 tháng 6, 2006, mà quĩ LKGDC còn dư 32, 443.99 Mỹ Kim (xin xem đúc kết chi thu trong các websites ACallForDemocracy.org  và LoiKeuGoiDanChu.org ).

Trong Thư Cảm Tạ phổ biến ngày 10 tháng 8 năm 2005, BVĐ/LKGDC cam kết sẽ sử dụng số tiền còn lại nầy để "đăng một Thư Ngỏ tương tự như “LỜI KÊU GỌI DÂN CHỦ” vào dịp Tổng Thống Bush thăm Việt Nam nhân tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC)"  ngày 18-19 tháng 11 năm 2006.

Lời hứa nầy đã được thực hiện bằng Thư Ngỏ của 28 người dân chủ trong nước gửi Tổng Thống George W. Bush được đăng nguyên một trang báo Washington Post số ra ngày Thứ Ba, 14 tháng 11, 2006. Đính kèm là phóng ảnh Thư Ngỏ Anh và Việt ngữ. Sở dĩ BVĐ/LKGDC đợi đến hôm nay mới công bố thành quả này là vì việc liên lạc, chuyển đạt tin tức với các nhà dân chủ trong nước cần phải giữ kín để tránh những cản trở, ngăn chận của nhà cầm quyền CSVN.

Về mặt tài chính, chi phí đăng Thư Ngỏ lần nầy cũng được tờ Post cho hưởng giá biểu "từ thiện" (charity rate – 41,233.50 MK nguyên trang). Nếu tính thêm một số chi phí điều hành linh tinh khác, Quĩ LKGDC hiện còn thiếu một số tiền khoảng 10,000 MK.

Trước tình trạng thiếu hụt nầy, BVĐ/LKGDC khẩn thiết kêu gọi Đồng Bào khắp nơi, các đoàn thể Cộng Đồng, các tổ chức Tôn Giáo, Chính Trị, các cơ quan Truyền Thông Báo Chí, tích cực đóng góp tài chính, yểm trợ và quảng bá rộng rãi công cuộc vận động nầy để BVĐ có đủ ngân khoản thanh toán số tiền còn thiếu trên.

Chi phiếu đóng góp xin đề “A Call For Democracy” hoặc “Lời Kêu Gọi Dân Chủ” và gửi về địa chỉ P.O. Box 32563, San Jose, CA 95152 BVĐ/LKGDC hy vọng sẽ tiếp nhận được sự ủng hộ tích cực của Đồng Bào để sớm trang trải số thiếu hụt. Và như đã thực hiện trong thời gian qua, tất cả các khoản đóng góp sẽ được liệt kê minh bạch trong các Thông Cáo Báo Chí và lưu trữ đầy đủ trong các websites của BVĐ.

Các ý kiến, đề nghị xin liên lạc Ban Vận Động Gây Quĩ Đăng Báo “Lời Kêu Gọi Dân Chủ”, P.O. Box 660935, Arcadia, CA 91066, eMail: ACFD@ACallForDemocracy.org, Website: www.acallfordemocracy.org.

 

BAN VẬN ĐỘNG GÂY QUĨ ĐĂNG BÁO “LỜI KÊU GỌI DÂN CHỦ”

HOA KỲ,  CALIFORNIA, SAN FRANCISCO – OAKLAND: Ô. Nguyễn Khắc Chương, Ô. Huỳnh Lương Thiện, Ô. Nguyễn Hồng Tuyền; SACRAMENTO: Ô. Buì Quỳnh, Ô. Trần Văn Ngà; SAN JOSE: Ô. Lê Văn Hải, BS Nguyễn Xuân Ngãi, Ô. Lê Phước Tuấn; FRESNO: Ô. Vũ Nhân; LOS ANGELES – LITTLE SAIGON: Ô. Trần Quốc Bảo, NS Nguyễn Hữu Chẳng, Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Ô. Phan Điệp, Ô. Nguyễn Như Tấn, Ô. Huỳnh Việt Trung; SAN DIEGO: Ô. Đỗ Như Điện, Ô. Cao Chánh Hựu, Ô. Nguyễn Thanh Trang; COLORADO, DENVER: Ô. Vũ Sĩ Cường, Ô. Hồ Thanh Danh, Ô. Nguyễn Hoàng, Ô. Việt Quyền, FLORIDA, MIAMI: Ô. Chu Bá Yến; LOUISIANA, NEW ORLEANS: Ô. Vương Kỳ Sơn; MARYLAND, BETHESDA, Bà Ngô Thị Hiền; MASSASCHUSET, BOSTON: Ô. Trần Trung Đạo, Bà Trương Thị Túy Ngọc, Ô. Trần Quang Tuấn, Ô. Lâm Sĩ Văn; MINNESOTA, MINNEAPOLIS: Ô. Phạm Văn Vy, BLOOMINGTON: Ô. Phạm Văn Yến; NEW YORK: Bà Nguyễn Hồng Liên; NORTH CAROLINA: Ô. Nguyền Duy Anh; PENSYLVANIA, PHILADELPHIA: Ô. Nguyễn Đình Toàn; SOUTH CAROLINA: Ô. Phạm Kha, Bà  Lê Thị Phước; TEXAS, ARLINGTON: Bà Âu Thị Ánh; DALLAS: Bà Đào Liên Bích; HOUSTON: Ô. Dương Phục, Cô Sandra Liên,

Ô. Trần Minh Tâm, Ô. Phạm Thiện, Ô. Nguyễn Tri Sử; VIRGINIA: Cô Lữ Anh Thư, WASHINGTON DC: Ô. Ngô Ngọc Hùng, Bà Nguyễn Thế Sinh; CANADA, TORONTO: Ô. Nguyễn Hữu Hùng, Ô. Lê Thanh; PHÁP, PARIS: DS Nguyễn Quốc Nam, Ô. Trần Minh Răn; ÚC CHÂU, SYDNEY, NSW: LS Đào Tăng Dực, MELBOURNE, VIC: Ô. Lâm Minh Cảnh, BRISBANE, QEENSLAND: Ô. Hồ Ngọc Lang./.


 

 

A CALL FOR DEMOCRACY

Open letter to President George W. Bush

on the occasion of his trip to Vietnam

 to attend the APEC Summit

in November 2006

 

 

Vietnam, November 14th, 2006

 

Dear Mr. President:

 

On behalf of all Vietnamese people who struggle for democracy and freedom in Vietnam we warmly welcome you to our country on the occasion of your trip to Hanoi to attend the Asian Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit.

 

When arriving in Vietnam, you will see, in addition to the natural beauty of our country, many high-rise buildings and splendid mansions belonging to the elite of the Vietnamese Communist Party and wealthy businessmen.  However, you won’t see the poverty of the majority of Vietnamese people who live in the countryside or in suburban areas.  You will not be allowed to see the impoverished farmers who keep on coming to Hanoi to protest against the confiscation of their land year after year, their plight unheard.  

 

Mr. President:

 

The Vietnamese people have no free elections. In Vietnam, the Communist Party chooses all candidates prior to an election, and people who are not chosen by the Communist system cannot run in an election. Since all candidates are nominated by the Party, from the People’s Committee at the village level to the National Assembly, elections are only a ploy used by the regime to disguise their intentions. This is the reason why people’s legitimate complaints are never addressed.  

 

The Vietnamese people have no freedom of the press, and therefore freedom of speech is severely limited. Although Vietnam currently has more than 600 newspapers, all are owned and controlled by the Party.  Until now, no private newspaper has ever been allowed to appear.

 

Vietnam has one of the strictest systems of control over public use of the Internet in the world. Many web sites with information on freedom and democracy are not available in Vietnam.

 

The Vietnamese people do not have freedom of religion and worship. Religious organizations which were not established by the state, such as the Unified Buddhist Church of VietNam, the Hoa Hao Buddhist Church, the Cao Dai Congregation and the Mennonite Church of Vietnam, are all prohibited from operating.  Many Buddhist monks and Christian priests are placed under “administrative restrictions,” i.e. under detention in their own pagodas or churches.

 

Recently, due to pressure from the United States, the European Union, and other countries and international organizations, the Vietnamese government released some prisoners of conscience.  Nevertheless, hundreds of political dissidents are still detained or placed under “administrative restriction” based on Decree 31-CP which allows anyone to be detained up to two years without a court order.

 

Corruption in the Communist Party of Vietnam is at an epidemic level.  Vietnam is classified as one of the most corrupt countries in the world but nobody within Vietnam dares to point that out because we don’t have freedom of the press. The most corrupt people are high-ranking members of the Vietnamese Communist Party themselves.  

 

 

Despite legal restrictions, the Vietnamese people still seek real democracy and freedom. Among the appeals is the “Call for Democracy for Vietnam” issued by the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in 2001, the “Nine Steps towards Democracy in Vietnam” by the Non-Violent Movement for Human Rights in 2005, and most recently the “Declaration for Democracy and Freedom” courageously released on April 8, 2006 by 118 private citizens inside Vietnam. 

 

Mr. President:

 

You have said many times that spreading democracy is one of your great goals. We found it very encouraging when you said that you always side with those who fight for freedom in the world and will support them in this effort.  We hope, therefore, that you will use your forthcoming visit to encourage the Communist leaders of Vietnam to adopt real democracy.  In order to implement this policy, first and foremost they would have to discard Article 4 of the Vietnam constitution which gives absolute power to the Vietnam Communist Party, repeal the 31-CP Decree, release all political dissidents currently detained in prisons or under house arrest, and move resolutely in restoring the freedom of the press, freedom of religion, and freedom to form organizations and political parties, and freedom to stand for election.

 

With our best wishes for a successful trip and for good health and happiness to you and Mrs. Bush, we remain,

 

Yours most respectfully,

 

Engineer Nguyen Phuong Anh (Hanoi)

Retired Colonel Pham Que Duong (Hanoi)

Engineer Bach Ngoc Duong (Hanoi)

Lawyer Nguyen Van Dai (Hanoi)

Catholic Father Nguyen Huu Giai (Thua Thien)

Mr. Nguyen Thanh Giang, Ph. D. (Hanoi)

Engineer Do Nam Hai (Saigon)

Mr. Tran Van Hoa (Quang Ninh)

Mr. Nguyen Ho (Former Labor Union Leader, Saigon)

Professor Nguyen Chinh Ket (Saigon)

Professor Tran Khue (Saigon)

Retired Major Colonel Tran Anh Kim (Thai Binh)

Mr. Le Quang Liem (Hoa Hao Buddhist Leader, Saigon)

Catholic Father Phan Van Loi (Hue)

Catholic Father Nguyen Van Ly (Hue)

Mr. Cao Van Nham (Hai Phong)

Lawyer Le Thi Cong Nhan (Hanoi)

Pastor Ngo Hoai No (Evengelical Missionary League, Saigon)

Technician Nguyen Phong (Hue)

Pastor Nguyen Hong Quang (Mennonite Church of Vietnam, Saigon)

Retired Army Officer Vu Cao Quan (Hai Phong)

Mr. Nguyen Dan Que, MD (Saigon)

Mr. Pham Hong Son, MD (Hanoi)

Venerable Thich Nu Dam Thoa (Senior Buddhist Nun, Bac Giang)

Writer Tran Khai Thanh Thuy (Hanoi)

Writer Hoang Tien  (Hanoi)

Catholic Father Chan Tin (Saigon)

Journalist Nguyen Khac Toan (Hanoi)

 

 

A Call For Democracy

PO Box 660935

Arcadia, CA 91066

Website: ACallForDemocracy.Org

Email: ACFD@ACAllForDemocracy.Org


 

LỜI KÊU GỌI DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM

 

Thư Ngỏ gởi Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush

nhân chuyến đi Việt Nam tham dự Hội Nghị APEC tháng 11 năm 2006

 

Việt Nam ngày 14 tháng 11 năm 2006

 

Kính Thưa Tổng Thống,

 

Nhân dịp Tổng Thống đến Hà Nội tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Á Châu- Thái Bình Dương (APEC) tại Hà Nội, chúng tôi ký tên dưới đây, những công dân Việt Nam tích cực vận động dân chủ hóa đất nước xin được hân hoan chào mừng Tổng Thống.

 

Đến Việt Nam, Ngài sẽ được xem một số thắng cảnh của đất nước chúng tôi và sẽ thấy tại các đô thị có những tòa nhà cao tầng và nhiều biệt thự xinh đẹp của các quan chức và đại phú gia Việt Nam. Nhưng chúng tôi tin rằng Ngài khó thấy được cảnh sống cơ cực, lầm than của đại đa số dân nghèo, cũng như những khu nhà “ổ chuột” ở các vùng ven thị. Ngài không thể thấy được cảnh hàng chục đoàn nông dân bị quan chức nhà nước cướp đoạt ruộng đất lếch thếch kéo nhau đến Hà Nội để khiếu kiện, từ năm nầy sang năm khác một cách vô vọng vì không ai quan tâm, xét xử.

 

Nhà cầm quyền khăng khăng rằng Việt Nam có dân chủ. Nhưng thưa Tổng Thống, tại Việt Nam, người dân chỉ có quyền bầu các ứng viên do Đảng Cộng Sản đưa ra thì làm sao có dân chủ được? Từ Hội Đồng Nhân Dân xã cho đến Quốc Hội, các ứng viên đều do Đảng cộng sản tự ý lựa chọn cho nên việc bầu cử chỉ là hình thức dối trá và các cơ quan dân cử phải răm rắp tuân theo “gậy chỉ huy” của Đảng. Chính vì thế nguyện vọng và quyền lợi của người dân không được ai quan tâm, bênh vực.

 

Nhà cầm quyền khoe rằng ở Việt Nam hiện nay có trên 600 tờ báo, hàm ý nói rằng có tự do ngôn luận, tự do báo chí. Nhưng, thưa Tổng Thống, tất cả đều là báo của Đảng Cộng Sản, do họ chỉ huy. Cho đến nay, không một tờ báo tư nhân nào được xuất bản. Mới đây, một nhóm dự định ấn hành tờ báo giấy “Tự Do Dân Chủ” tại Hà Nội vào ngày 2 tháng 9, nhưng ba ngày trước đó, họ đã bị công an đến tòa soạn lục soát, tịch thu hết mọi bài vở và máy vi tính, sau đó họ còn bị cảnh sát tra hỏi, sách nhiễu trong nhiều ngày liên tiếp. Chẳng những không có tự do báo chí, Việt Nam còn là một trong những nước kiểm soát Internet ngặt nghèo nhất thế giới.

 

Nhà cầm quyền nói rằng dân chúng được tự do đi lễ nhà thờ và chùa, nhưng trong thực tế các giáo hội dân lập như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành, v.v. đều bị cấm hoạt động. Nhiều tu sĩ tôn giáo đang bị “quản chế hành chánh”, tức là bị giam lỏng tại chùa hay nhà thờ.

 

Gần đây, do sức ép của Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu và dư luận quốc tế, Hà Nội chỉ trả tự do cho vài tù nhân lương tâm. Trong khi vẫn còn hàng trăm tù nhân chính trị và lương tâm khác đang bị giam cầm hay quản chế do Nghị Định 31-CP cho phép công an tùy tiện bắt giam hoặc quản chế bất cứ ai trong 3 năm chỉ vì lý do an ninh mà không cần lệnh của tòa án.

 

Nay Việt Nam tuy đã tiến bộ về mặt kinh tế, nhưng về mặt chính trị vẫn còn tệ hại. Hơn nữa, nạn tham nhũng lan tràn từ trên xuống dưới chẳng những đã tạo nên nỗi thống khổ lớn lao cho người dân, mà còn kìm hãm đà phát triển kinh tế, cản trở sự hợp tác với các đối tác nước ngoài. Việt Nam bị xếp hạng tham nhũng nhất nhì thế giới, nhưng ít ai dám phanh phui vì không có tự do báo chí và vì những người tham nhũng phần lớn là các đảng viên Cộng sản đầy quyền lực.

 

Những tệ nạn nói trên xảy ra vì hiện Việt Nam là một nước độc tài. Điều 4 Hiến Pháp dành  cho Đảng Cộng Sản là đảng duy nhất cai trị Đất nước. Chính cái thể chế độc đảng, toàn trị đó đã đẻ ra mọi điều bất hạnh cho nhân dân chúng tôi. Vì thế những người yêu nước đã không ngừng đấu tranh một cách bất bạo động để chuyển hóa đất nước từ thể chế độc đảng, toàn trị sang dân chủ, đa nguyên, đa đảng. Nổi bật nhất là “Lời Kêu Gọi Cho Dân Chủ Việt Nam” do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất công bố năm 2001 và “Lộ Trình 9 Điểm Nhằm Dân Chủ Hóa Việt Nam” của Cao Trào Nhân Bản đưa ra năm 2005, cũng như “Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ 2006” do 118 nhà dân chủ công bố ngày 8 tháng 4 năm nay.

 

Thưa Tổng Thống,

 

Chúng tôi rất phấn khởi khi nghe Ngài tuyên bố luôn luôn đứng về phía những người dân chủ trên toàn cầu và sẵn sàng ủng hộ họ trong công cuộc vận động dân chủ. Vì thế, chúng tôi hy vọng trong chuyến công du Việt Nam sắp tới, với tư cách là vị Tổng Thống của siêu cường dân chủ trên thế giới, Ngài sẽ thuyết phục nhà cầm quyền Việt Nam sớm chấp nhận con đường dân chủ hóa. Trước nhất, họ phải hủy bỏ Điều 4 Hiến Pháp, trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, hủy bỏ sắc lệnh quản chế hành chánh 31-CP, thực thi quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tôn trọng quyền tự do lập hội và lập đảng. Nếu được như vậy thì chuyến đi nầy của Tổng Thống sẽ đem lại nhiều ích lợi thiết thực cho hai quốc gia chúng ta và chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng sâu sắc trong tâm khảm mọi người dân Việt.

 

Chúng tôi kính chúc Tổng Thống hoàn thành tốt đẹp chuyến công du Việt Nam và kính chúc Ngài cùng phu nhân mạnh khỏe và hạnh phúc.

 

Chúng tôi đồng ký tên dưới đây nhân danh những người yêu chuộng Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam:

 

Kỹ Sư Nguyễn Phương Anh (Hà Nội) - Cựu Đại Tá Phạm Quế Dương (Hà Nội) - Kỹ Sư Bạch Ngọc Dương (Hà Nội) - Luật Sư Nguyễn Văn Đài (Hà Nội) - Linh Mục Nguyễn Hữu Giải  (Thừa Thiên) - Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang (Hà Nội) - Kỹ Sư Đỗ Nam Hải (Sài Gòn) - Ông Trần Văn Hòa (Hà Nội) - Ông Nguyễn Hộ (Cựu Chủ Tịch Công Đoàn, Sài Gòn) - Giáo Sư Nguyễn Chính Kết (Sài Gòn) - Giáo Sư Trần Khuê (Sài Gòn) - Cựu Trung Tá Trần anh Kim (Thái Bình) - Cụ Lê Quang Liêm (Phật Giáo Hòa Hảo) - Linh Mục Phan Văn Lợi (Huế) - Linh Mục Nguyễn Văn Lý (Huế) - Ông Cao Văn Nhâm (Hải Phòng) - Luật Sư Lê Thị Công Nhân (Hà Nội) - Mục Sư Ngô Hoài Nở (Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm, Sài Gòn) - Chuyên Viên Nguyễn Phong (Huế) - Mục Sư Nguyễn Hồng Quang (Hội Thánh Mennonite Việt Nam, Sài Gòn) - Cựu Sĩ Quan Vũ Cao Quận (Hải Phòng) - Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế (Sài Gòn) - Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn (Hà Nội) - Sư Bà Thích Đàm Thoa (Bắc Giang) - Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy (Hà Nội) - Nhà Văn Hoàng Tiến (Hà Nội) - Linh Mục Chân Tín (Sài Gòn) - Nhà Báo Nguyễn Khắc Toàn (Hà Nội).