Cộng đồng người Việt khắp nơi

Thành lập văn phòng đại diện Hiệp Hội Đoàn Kết Công-Nông Việt Nam

 

Hiệp Hội Đoàn Kết Công-Nông Việt Nam

The United Workers-Farmers Organization of Viet Nam

Phát Ngôn Nhân Hiệp Hội : Trần Quốc Hiền – Sài Gòn, Việt Nam

Đại diện các tỉnh phiá Bắc: Cao Văn Nhâm – Hải  Phòng, Việt Nam

Đại diện tại Hải Ngoại: Lê Trinh Minh – USA, email: uwfovn@yahoo.com

Thông Cáo

Việt Nam ngày 10 tháng 1 năm 2007

Kính Gửi:

-          Đồng Bào Trong và Ngoài nước

-          Các cơ quan truyền thông

-          Các tổ chức nhân quyền quốc tê

-          Những ai đồng quan tâm

Về việc: Thành lập văn phòng đại diện Hiệp Hội Đoàn Kết Công-Nông Việt Nam

Kính thưa qúy vị

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập, thiểu số tư bản cùng với các quan chức, đảng viên tham nhũng đã cấu kết để bóc lôt tầng lớp công nhân và nông dân. Nhiều cuộc đình công đòi quyền công bằng và làm việc với đồng lương tương xứng đã diễn ra khắp nước. Đòi hỏi phải có công đoàn độc lập, công nhân phải có quyền tự quyết lãng công, đình công và đấu tranh cho nhu cầu cơm áo đã là những sự kiện có tính cấp bách cần phải giải quyết để công nhân được an tâm lao động, được đồi xử công bằng và bình đẳng.

Đối với tầng lớp nông dân, nhiều gia đình đã phải lâm cảnh trắng tay vì đất đai, ruộng vườn, nhà cửa bị cướp vì tham nhũng, hà hiếp từ các quan chức chánh quyền. Nhiều nông dân đã phải từ bỏ quê về thành phố, tham gia vào tầng lớp công nhân kiếm sống qua ngày, một số khác đã và đang khiếu kiện đòi  nhà nước trả lại đất đai bị quan chức, đảng viên cuớp trắng trợn.

Hiệp Hội Đoàn kết Công-Nông Việt Nam ra đời nhằm đấu tranh cho các quyền lợi căn bản của những thành phần bị áp bức này. Tiếc thay, trong thời gian qua thay vì giải quyết bằng phương cách đối thoại thì nhà cầm quyền đã đàn áp dã man. Nhiều thành viên lãnh đạo cũa Hiệp hội đã bị cầm tù vì can đảm cất lên tiếng nói đấu tranh cho quyền lợi của Công-Nông Dân. Nguyễn Tấn Hoành, Trần thị Lê Hằng, Đoàn Văn Diên, Đoàn Huy Chương, Lê Bá Triết, Nguyễn Tuấn đang bi giam tại các trại như B34, Đồng Nai, 4 Phan Đăng Lưu Sài Gòn.  Hoặc đang bị truy nã, sách nhiễu như Lưu Văn Xi, Trần thị Tuyết v.v…Tuy nhiên, Hiệp Hội sẽ không từ bỏ mục tiêu đấu tranh hợp pháp và ôn hoà cho quyền lợi Công và Nông dân của Hiệp hội.  Vì vậy: Hiệp Hội Đoàn Kết Công-Nông Việt Nam tuyên bố:

- Kêu gọi các tổ chức, đảng phái đấu tranh cho quyền làm người, các công đoàn lao động quốc tế, các giới chức chánh quyền quốc gia tự do tiếp tay và yễm trợ để Hiệp Hội được tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi của Công và Nông dân Việt Nam.

- Kêu gọi Công nhân trực tiếp liên lạc và tham gia Hiệp hội để cùng đấu tranh cho các trường hợp bị bóc lột lạo động, bị tai nạn lao động, đòi quyền thành lập nghiệp đoàn, quyền đình công, lãng công hợp pháp.

- Kêu gọi Nông nhân có hồ sơ khiếu kiện, có trường hợp bí áp bức, chiếm đoạt nhà cửa đất đai ruộng vườn đang lâm cảnh màn trời chiếu đất, án oan cùng liên hệ, tham gia với chúng tôi để cùng đấu tranh đòi lại sự công bằng.

Trân trọng

Trần Quốc Hiền

Phát ngôn nhân Hiệp hội Đoàn Kết Công-Nông Việt Nam

vanphonghiephoi_vn@yahoo.com

Điện thoại: 84.909.817.004 

 

 

The United Workers-Farmers Organization (UWFO) of Viet Nam
Spoke person for UWFO: Mr. Tran Quoc Hien - Sai Gon, Viet Nam
Northern Regions Representative: Mr. Cao Van Nham - Ha Noi, Viet Nam
Overseas Representative: Mr. LE Trinh Minh --- USA


Official Announcement


Viet Nam - 10 January 2007
Respectfully Sent To:
- Vietnamese Peoples At Home and Abroad
- All Media News Agencies
- All International Human and Labor Rights Groups
- All Concerned Individuals
RE: Establishment of Offices Representatives of the UWFO of Viet Nam


Ladies and Gentlemen:
In a situation when the country begin to entering into the accession of development, elite venture capitalists together with many corrupt government officials have been jointly colluded in order to plunder the class of workers and farmers. There have been numerous labor strikes across the country calling for the rights of equal opportunity and the decent working wages. A demanding for an independent labor union; labor workers must have the right to form picket line, striking and fighting for the needs of putting foods-on-table that had been the urgent issues to which must be immediately resolved in order for the workers to feel at ease on workings and to be treated justly and fairly.
To the class of farmers, many families had totally lost everything on the deprivation of land, farm and houses because of corruption and intimidation by the government officials. As many farmers had left their villages for the metropolitan areas, some have joined class of labor workers to make daily livings, others have been petitioning calling on the government to compensate for their lands which had been deprived squarely by the corrupt officials.
The United Workers-Farmers Organization (UWFO) of Viet Nam is born which to aim in fighting for the fundamental rights for these oppressed groups. Unfortunately, in the recent times instead of resolving by means of dialogue, however the ruling government has been brutally cracking down on them. Many leading members of the UWFO have been imprisoned by their courageousness in voicing for the fight of  Workers-Farmers rights. Leading members as Mr. Nguyen Tan Hoang, Ms. Tran Thi Le-Hang, Mr. Doan Van Dien, Mr. Doan Huy Chuong, Mr. Le Ba Triet, Mr. Nguyen Tuan are being detained at the prison camps such as B34, Dong Nai, and 4 Phan Dang Luu in Sai Gon. Or being hunting down, intimidating as Mr. Luu Van Xi, Ms. Nguyen Thi Tuyet, and so on. Nonetheless, the UWFO shall not give up the aim that is fighting for the rights of Workers and Farmers lawfully and peacefully. Thereby, the United Workers-Farmers Organization of Viet Nam officially announces:
- Calling on groups, political parties fighting for the rights of the people, international labor unions, diplomats and government officials of the freed nations to land a helping hand and support us so that the UWFO has a chance to continue fighting for the labor rights of Worker and Farmers of Viet Nam.
- Calling on Workers to participate in and contact the UWFO directly to jointly fighting for the many cases of labor plunder, labor accident, and the rights to form trade union, to strike and to picket lawfully.
- Calling on Farmers who have petitioning paper works, with cases of oppression - the deprivation of houses, land and farm - in conditions of homelessness, resentments, should join with and contact us to collectively fighting for our equalities.
Regards,

Trần Quốc Hiền

Spokeperson for UWFO

Email: vanphonghiephoi_vn@yahoo.com

Tel: 84.909.817.004