Cộng đồng người Việt khắp nơi

 

Kính thưa toàn thể quý vị,

 

Tết Đinh Hợi sắp đến. Chúng ta có may mắn chuẩn bị một năm mới với gia đình, thân hữu.Tuy nhiên chúng ta cũng không nên quên là anh Lý Tống, đang còn trong vòng tù ngục tại Thái Lan.

  Rất mong quý vị, bỏ một vài phút ngắn ngũi, gởi đến anh Lý Tống, một thiệp Xuân, để làm ấm lòng một chiến sĩ tranh đấu cho quê hương .

   Sau đây là địa chỉ của anh Lý Tống :


         Mr   LY TONG
        Bangkok  Remand  Prison 5
        Ngam  Wong  Wan  Road , Jatujak
        Bangkok  10900
        THAILAND


     Trân trọng kính chào và kính xin phổ biến rộng rãi.


       CHÂU