Cộng đồng người Việt khắp nơi

 

Công an bắt Mục Sư Nguyễn Công Chính

Sau ba ngày dùng mọi biện pháp khng chế và khủng bố tinh thần MS Nguyễn Công Chính, như suốt đêm ngày cho Công an bao vây nhà MS với con số lên tới năm mươi người, chúng mắc võng ngủ tại chỗ, tổ chức đánh bạc tại chỗ, phá của nhà MS, và hàng ngày buộc MS đi làm việc từ 8 giò sáng cho tới 21 giờ mới thả về, không cho ăn uống, trong quá trình làm việc chúng dùng những tên Dương, Thọ, uống rượu vào làm việc với MS, và cho nhiều tên trước đây tùng đánh MS ngang qua ngang lại ngoài cửa để làm khủng hoảng tinh thần, chúng chỉ buộc là từ bỏ không được sinh hoạt tôn giáo.

  Cho tới sáng nay ( 08/03/2007 ), vào lúc 9 giờ thì chúng đem xe bít bùng tới nhà MS, với lực lượng toàn thường phục, vào xô xát, phá hoại toàn bộ đồ dùng gia đình nhà MS, xô xát với vợ con MS làm vợ MS không đi lại được bình thường,và đánh MS Chính trước khi bắt đi. Vậy thông báo cho mọi người biết để quan tâm tới tình hình MS Nguyễn Công Chính.

 

                                                            Phóng viên Dân chủ VN

http://www.doi-thoai.com