Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

Bản Tin Báo Chí

 

55 Đoàn Thể, Tổ Chức Trong Và Ngoài VN Cùng Kêu Gọi Tẩy Chay Bầu Cử 20-5

 

Ngày 8 tháng 4, 2007“Hãy phản đối trò hề bịp bợm phản dân chủ ‘đảng cử- dân bầu’ của đảng CSVN qua cuộc bầu cử quốc hội sẽ tổ chức vào ngày 20 tháng 5”, đó là thông điệp của 55 đoàn thể, tổ chức đã cùng ký tên chung trong "Lời Kêu Gọi Tẩy Chay Bầu Cử 20-5".  Các đoàn thể này ở Việt Nam, Âu Châu,  Á Châu, Bắc Mỹ, và Úc Châu, và thuộc nhiều thành phần từ chính trị, xã hội, đến chuyên môn, cộng đồng.

Lời Kêu Gọi này kêu gọi đồng bào trong nước phản đối bằng những cách như tẩy chay, hoặc bất hợp tác như để phiếu trắng, gạch xoá phiếu, v.v.

Vì nhà nước CSVN dùng võ lực để dành độc quyền làm chủ các cơ quan truyền thông, nên Lời Kêu Gọi cũng mời gọi đồng bào trong nước truyền đạt thông điệp này cho nhau một cách rộng rãi, bằng những cách như viết thông điệp trên tờ giấy bạc (thí dụ, viết 20/5 rồi gạch chéo), hoặc gởi SMS (thí dụ, viết 20/5 = 0). Trong LKG có một số hình ảnh để hướng dẫn cách thức tiến hành.

Ngoài ra, các đoàn thể trên cũng mời gọi đồng bào hải ngoại truyền đạt thông điệp này đến người quen trong nước, bằng những cách như gởi SMS với nội dung tương tự, email, điện thoại, v.v.

Lời Kêu Gọi Tẩy Chay Bầu Cử 20-5 được công bố vào ngày 8 tháng 4, 2007, đánh dấu đúng 1 năm ngày Khối "8406" ra đời. Ý nghĩa của thời điểm này đã được giải thích trong Lời Kêu Gọi là để "… chia xẻ với mọi người Việt sự uất hận trước hình ảnh ngày 30-3 tại một cái gọi là “phiên toà”, nhà cầm quyền Hà Nội đã bịt miệng LM Nguyễn Văn Lý, một khuôn mặt tiêu biểu của Khối 8406."

Được biết, việc liên lạc, phối kiểm vẫn đang được tiến hành, và trong các đợt thông báo kế tiếp sẽ liệt kê danh sách những tổ chức, đoàn thể đã không kịp để tên trong đợt công bố này.

Đồng thời, các tài liệu liên quan đến chiến dịch vận động " Tẩy Chay Bầu Cử 20-5" được lưu trữ trong website: http://taychaybaucu20x5.com/

 

LỜI KÊU GỌI

TẨY CHAY BẦU CỬ 20-5-2007

CUỘC “BẦU-CỬ” GIAN-DỐI

Cách tiến hành “bầu-cử” Quốc-Hội vào ngày 20-5 sắp tới là một hành-động vi hiến trắng trợn của Đảng CSVN. Đảng này đang ngang nhiên đặt quyền-lợi của họ lên trên quyền-lợi của Tổ-Quốc và dân-tộc. Họ cũng đang ngang nhiên xoá bỏ quyền của người dân được chọn lựa người đại-diện thực sự cho mình trong một cuộc bầu-cử công-bằng và tự-do.

Quốc-Hội không thể là một Quốc-Hội thật sự của dân, do dân và vì dân, nếu Đảng CSVN vẫn tiếp tục “đảng cử dân bầu” như hiện nay.

Đảng này tự cho mình quyền dành 90% ghế cho đảng-viên, và chỉ-định đảng-viên nào được vào danh-sách ứng-cử. Số 10% ghế còn lại thì nhà nước CSVN lại tự cho mình quyền chấp nhận ai, không chấp nhận ai ra ứng cử.

Thái độ phản-dân-chủ này được minh-chứng rõ ràng qua lời tuyên-bố của Nông Đức Mạnh, tổng bí thư Đảng CSVN, trong một buổi họp ngày 21-3 về “Báo cáo công tác cả nhiệm kỳ khoá XI của QH”: “nhắc nhở QH khoá tới tuyệt đối không nên để trò chơi dân chủ lồng vào QH, như vậy là rất nguy hiểm”.

HÃY TẨY CHAY VÀ BẤT HỢP TÁC

Vì những lý do trên, phong trào dân chủ trong nước kể cả Khối 8406 đã lên tiếng kêu gọi đồng-bào trong nước bày tỏ sự phản-đối cuộc “bầu-cử” này. Hai trong số những cách để phản-đối là tẩy chay, và bất-hợp-tác:

- Tẩy-chay không đi bầu,

- Bất-hợp-tác bằng cách đi bầu nhưng gạch xoá lá phiếu, hoặc để phiếu trắng, v.v., và

- Gạch chéo lên các bích chương vận động bầu cử do nhà cầm quyền CSVN dán ở nhưng nơi công cộng.

Để chuyển-đạt lời kêu gọi nói trên, gần đây một số áp-phích và tờ rơi đã được tung ra nơi công-cộng qua nhiều hình thức như trong HÌNH 1 dưới đây:

HÌNH 1: Áp-phích của Đảng Vì Dân dán tại Sàigòn (trên trạm điện-thoại công-cộng trước cổng trường Đại-Học Luật) và tại Hà Nội (trên cây đối diện Bưu-điện). Hàng trên là “20-5 (bị gạch chéo)”, và ở dưới là hàng chữ “Đảng cử Dân bầu”

Những cách như trên mới chỉ là bước khởi đầu. Để lời kêu gọi tẩy chay và bất hợp tác được loan truyền đến hàng trăm ngàn hoặc hàng triệu người, thì cần phải được dân chúng tiếp nối loan truyền rộng rãi hơn nữa.

Hiện nay, đã bắt đầu có cuộc tiếp nối loan truyền này, bằng cách viết trên tờ giấy bạc, như tờ thả trên lề đường trong HÌNH 2 dưới đây.

HÌNH 2: Một cách để tiếp nối loan truyền là viết trên tờ giấy bạc, thí dụ theo kiểu 20-5(gạch chéo) hoặc “20 chia 5 bằng 0”

Đây là cách loan truyền rất hữu hiệu, vì tiền là vật mau chóng luân lưu qua tay nhiều người, và người nhận thông điệp có thể dễ dàng chính mình tiếp tay bằng cách viết lên thêm nhiều tờ khác.

Việc truyền-đạt thông-điệp trên tờ giấy bạc là việc không cần xảy ra ở các quốc-gia dân-chủ. Nhưng ở Việt-Nam, nhà nước Hà Nội dùng võ-lực để tước-đoạt quyền tự-do báo-chí của nhân dân. Do đó, chính họ đã ép dân phải dùng các phương-tiện như trên để truyền-đạt tư-tưởng của mình.

HÃY TRUYỀN-ĐẠT ĐẾN MỌI NGƯỜI

Chúng tôi, những đoàn-thể trong và ngoài nước, và những cộng-đồng hải-ngoại ký tên dưới đây:

          1. Kêu gọi đồng-bào trong nước tẩy-chay hoặc bất-hợp-tác trong cuộc bầu cử này

         2. Kêu gọi đồng-bào trong nước tiếp tay truyền-đạt thông-điệp tẩy-chay hoặc bất-hợp-tác này bằng những cách như viết trên tờ giấy bạc, gọi điện-thoại, gởi SMS đến điện-thoại di động v.v.

          3. Kêu gọi người Việt hải-ngoại truyền-đạt đến thân-nhân bạn-hữu trong nước bằng điện-thoại, thư từ, gởi SMS đến điện-thoại di động, v.v.

          Hôm nay là đúng 1 năm sau ngày Khối 8406 tuyên-bố thành lập. Chúng tôi chọn ngày này để ký, là để bày tỏ sự ủng-hộ đối với Khối 8406 và mọi người mọi tổ chức đang tranh-đấu cho một nước Việt-Nam dân-chủ. Ký ngày hôm nay, chúng tôi cũng cùng chia xẻ với mọi người Việt sự uất hận trước hình ảnh ngày 30-3 tại một cái gọi là “phiên toà”, nhà cầm quyền Hà Nội đã bịt miệng LM Nguyễn Văn Lý, một khuôn mặt tiêu biểu của Khối 8406.

Ngày 8 tháng 4 năm 2007.

ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ:

Cộng Hoà Foundation

Đại Việt Quốc Dân Đảng

Đảng Dân Chủ Nhân Dân

Đảng Thăng Tiến Việt Nam, Văn phòng Hải ngoại

Đảng Vì Dân

Hiệp Hội Dân Chủ Hiến Định Pháp Trị Đa Nguyên (Úc Châu)

Liên Minh Dân Chủ Nhân QuyềnViệt Nam

Liên Minh Dân Chủ Việt Nam

Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa Kỳ

Phong Trào Quốc Dân Việt Nam Hành Động

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam

Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản

Uỷ Ban Yểm Trợ Dân Chủ Việt Nam

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Việt Nam Quốc Dân Đảng

ĐOÀN THỂ CHUYÊN BIỆT:

Ca Đoàn Nắng Mới

Câu Lạc Bộ Tuổi Trẻ Tranh Đấu Nhân Quyền

Đoàn Thanh Niên Hồn Việt

Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu Pennsylvania & New Jersey, USA

Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị & Tôn Giáo Việt Nam

Hội Cử Tri Việt Mỹ

Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam Cộng Hòa Michigan, USA

Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Ontario – Ontario, Canada

Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN Pennsylvania New Jersey & New York, USA

Hội Khoa Học & Kỹ Thuật Việt Nam

Hội Quốc Tế Y Sĩ  Việt Nam Tự Do

Hội Tù Nhân Chính Trị và Nạn Nhân CSVN tại Pháp

Khu Hội Tù Nhân Chính Trị Vùng Hoa Thịnh Đốn

Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa – DFW, TX, USA

Màng Lưới Tuổi Trẻ Lên Đường Việt Nam

Phong Trào Hiến Chương 2000 – Ontario, Canada

Phong Trào Hưng Ca

Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại

Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn

Tập Thể Cựu Chiến Sĩ Việt Nam

Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng  Thành Phố  Saint Louis - USA

Uỷ Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam

Ủy Ban Toàn Quốc Tẩy Chay Bầu Cử 20-5

ĐOÀN THỂ CỘNG ĐỒNG:

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu

Liên Hội Người Việt Canada

Hiệp Hội Người Việt tại Nhật

Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Detroit, MI, USA

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Đông Bắc Pennsylvania, USA

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Allentown, Pennsylvania, USA 

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia ĐB Bethlehem Easton, Pennsylvania, USA

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Reading, Pennsylvania, USA

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Lancaster PA & VPC, USA

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Vùng Phụ Cận, TX, USA

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Fort Worth và Vùng Phụ Cận, TX, USA

Cộng Đồng Việt Nam Bắc California, CA, USA

Cộng Đồng Việt Nam Nam California, CA, USA

Cộng Đồng Việt Nam Nam Florida, FL, USA

Cộng Đồng Việt Nam Oregon, USA

Hiệp Hội Người Việt San Diego, CA, USA


Liên lạc email: vanphong@nguoivietparis.com