Những điều cần biết khi mua xe trong nước Pháp :
 
 Trước khi mua xe yêu cầu xem giấy căn cước của người bán để so sánh tên của
 người bán và tên chủ xe trên giấy chủ quyền xe  (carte grise) . Cần biết là giấy
 chủ quyền xe  có thể được làm với :
 
 a)  ông
 b)  bà
 c)  cô
 d)  một công ty hay một entreprise tên cá nhân
 e)  ông và bà
 f)  ông hay bà
 g)  hai tên của hai người (thí dụ như hai cha con hoặc hai người bán ...)
 h)  xe thuê của một công ty cho thuê xe hoặc của một nhà banque
 i)  một hội đoàn
 vv...
 
 Nếu thẻ chủ quyền có tên một người hoặc hai người thì những người này sẽ ghi ngày bán và ký tên trên thẻ chủ quyền ở mặt phải của thẻ ngày bán và những chữ ký này phải giống như ngày ghi trên giấy bán xe. Chữ ký của người bán và chữ ký của người mua đều phải có trên giấy bán xe  (mẫu mới hay cũ đều có giá trị  như nhau)  
 Nếu trên thẻ chủ quyền là tên của một công ty thì công ty này ký tên và đóng dấu của công ty trên thẻ chủ quyền xe và trên giấy bán xe. Con dấu này phải mang cùng tên với tên của công ty trên thẻ chủ quyền. 
 Trường hợp xe thuê là của một công ty cho thuê xe hay thuê của một nhà banque. Trên thẻ chủ quyền có hai tên trên hai hàng  thì hàng đầu tiên là tên của công ty cho thuê và là chủ nhân thực sự của chiếc xe. hàng thứ hai mang tên của người thuê. Có hai loai thuê xe a)  option d'achat có nghiã là người thuê sau này sẽ mua lại xe b)  thuê dài hạn option longue durée nghiã là chỉ thuê khi cần sau đó sẽ trả lại
 xe. 
 Những thẻ chủ quyền có ghi thêm chữ o.a trước một tên riêng hay tên của một công ty.. có nghiã là xe thuê với điều kiện người thuê sẽ mua lại.người thuê này không được bán xe với thẻ chủ quyền này. Khi người thuê đã mua lại xe họ cần phải làm lại một thẻ chủ quyền thứ hai với chỉ riêng tên của ho trên thẻ  (tên của công ty cho thuê không còn nữa trên thẻ thứ hai này)  
 Người mua có thể mua lại xe loai này trực tiếp với nhà banque đứng tên trên thẻ . Trong trường hợp đó tiếp xúc thẳng với nhà băng hoặc công ty cho thuê xe (maison de leasing ..) .

 Nếu là người thuê xe thì khi mua lại xe thẻ chủ quyền không cần có con dấu và chữ ký của công ty cho thuê mà chỉ cần giấy bán xe ký tên với con dấu của nhà băng hay của công ty là đủ. Nếu không phải là người thuê xe thì cần phải có con dấu và chữ ký cùng ngày bán xe trên thẻ chủ quyền và trên giấy bán xe.
  Người mua xe phải có giấy bán xe  (bản chính)  làm bởi người chủ xe với đầy đủ tên họ của người bán và địa chỉ của người bán. Số xe và ngày bán.tên họ của người mua và địa chỉ của người mua phải được ghi đầy đủ trên giấy này. Giấy bán xe phải được vìết rõ ràng không được tẩy xóa hay sửa chữa nhất là hoàn toàn cấm sửa lại ngày bán và tên họ của người mua.nếu viết sai phải làm lại một giấy khác. 
 Thẻ chủ quyền xe yêu cầu giữ sạch sẽ.không được làm rách hoặc tẩy xóa ở phần tem thuê với con số ghi ở dưới. Số này dùng để kiểm tra các thẻ chủ quyền để xem có hợp pháp hay không. Trên thẻ chủ quyền loại mới cũng không yêu cầu tách rời phần giấy nhỏ bên dưới của thẻ. Phiá sau phần nhỏ này là tên họ và địa chỉ cùng ngày bán và được ký tên bởi người bán. Phần này chỉ xử dụng khi thẻ chủ quyền được làm bằng thư
  (correspondance)  và trong trường hợp này người mua không có gi khác để lại xe. Thể thức này chưa được phổ biến nhiều nên yêu cầu khi áp dụng phải cẩn thận để tránh bi phạt.
 
 Giấy xác nhận là xe không bị cầm cố hay bị phạt (certificat de non gage hay là certificat de situation)
  Giấy này rất quan trọng. Khi mua cần yêu cầu người bán đưa cho minh xem cẩn thận vì nếu người bán không đưa giấy có thể là xe có vấn đề .
 a)  xe còn bị cầm cố bởi nhà banque : gagé
 b)  bị phạt bởi nhiều lý do như thìếu bảo hiểm hoặc xe  không đèn hoặc người lái không có bằng...opposition 1
 c)  kiểm tra kỹ thuật quá hạn opposition 6
 d)  nợ nhà nước vì không trả giấy phat opposition 5 và 8
 e)  opposition 7 liên hệ tới giấy chủ quyền bị mất cắp cần phải được điều tra
 
 Có thể xem giấy này trên site của nhà nước . Bán không cần phải in ra chỉ cần xem nếu không gagé và không có opposition  (aucune)  là có thể mua được. Ngoài ra cũng có những bất ngờ nhỏ khác những phải đến làm thẻ chủ quyền ở préfecture thì mới biết được.
  Kiểm soát kỹ thuật  (contrôle-technique)  cho những xe hơi hơn bốn năm. Thí dụ thẻ chủ quyền đầu tiên làm ngày 01/06/2006 thì kiểm soát kỹ thuật lần đầu tiên sẽ là trước ngày 01/06/2010. Ngày 02/06/2010 nếu không có kiểm soát thì sẽ bị phạt. Kiểm soát kỹ thuật thì có ba trường hợp
 1) nếu không có gì phải sửa chữa hoặc rất it thì sẽ có một vignette mầu xanh chữ a và ngày kiểm soát lần tới trong hai năm
 2)  kiểm tra chỉ có giá trị hai tháng contre-visite để sửa chữa xe  sau hai tháng phải làm một kiểm tra khác để sử dụng xe
 3)  kiểm tra kỹ thuật chỉ có giá trị để làm thẻ chủ quyền mà không thể sử dụng xe được vì cần phải có những sửa chữa quan trọng : controle technique non roulant.
  Khi mua xe thì thẻ chủ quyền phải được người bán ký tên và ghi ngày bán một cách rõ ràng và tuyệt đối không được tẩy xóa trên thẻ. Nếu có dấu tẩy xóa thì người chủ xe phải xin lại một thẻ chủ quyền khác  duplicata trị giá một 1 cheval fiscal 46 euros trong Île de france.
  Nếu người bán đã ghi một ngày khác với ngày bán thực thụ thì phải vìết một thư xác nhận ngày bán kèm theo một photocopie thẻ căn cước của họ  (áp dụng trong vùng seine st denis)
 
 Khi đến làm thẻ chủ quyền thì đem theo : 
 - thẻ chủ quyền bản chính
 - giấy mua xe bản chính
 - giấy kiểm soát kỹ thuật xe  (thông thường thì được làm bởi người bán xe)
 Giấy này có giá trị sáu tháng sau khi kiểm tra để bán xe.người mua phải đến thay thế thẻ trong thời gian sáu tháng này. Nếu qua sáu tháng thì người mua phải làm lại kiểm tra kỹ thuật.
 Kiểm tra với contre visite thì chỉ có giá trị hai tháng sau đó mà thôi. 
 Kiểm tra non roulant thì có giá trị nếu người mua không sử dụng xe vì chưa sửa chữa lại được.
  - căn cước hoặc bằng lái xe hay giấy thông hành  (passeport)  còn hiệu lực của người mua. Nếu muốn làm một thẻ chủ quyền với tên của hai người thì phải có hai căn cước .
 - giấy xin thay đổi tên trên thẻ chủ quyền  (demande de certificat d' immatricultion)  điền đầy đủ và có chữ ký của người mua. 
 Nếu người mua không thể đến tại préfecture hay sous préfecture thì có thể ủy quyền cho người khác với giấy ủy quyền ký tên của người mua. Người đại diện phải đến với tất cả các giấy tờ mua xe và căn cước của người mua cũng như căn cước của người đại diện.
 - giấy chứng nhận địachỉ của người mua như  biên nhận tel hay edf hay loyer. Giấy khai thuế hay biên nhận tel di động cũng được chấp nhận nếu tên trên
 các giấy này là tên của người mua.
 
 Nếu người mua ở nhờ nhà của người khác thì phải thêm vào hồ sơ một là thư xác nhận cho ở tro và căn cước của người cho ở trọ  (lettre d'hébergement et carte d' identité de l' hébergeant)
 Cần phải biết nơi cần trình diện để xin làm thẻ chủ quyền xe. tùy département mà phải đến ở préfecture hay sous préfecture.
  Chúc các bạn tiết kiệm được thì giờ vì hiện nay thời gian chờ đợi để được cấp thẻ chủ quyền xe nhiều khi rất lâu. Nên đem theo sách báo để đọc trong khi chờ đợi và tránh đem theo trẻ em.Ngược lại nếu có trẻ em dưới 2 tuổi đừng quên xin
 ticket prioritaire. Nếu là người bị tàn tật thì cũng được thẻ đặc biệt này để tránh chờ đợi. Nhưng phải có thẻ của cotorep và là tên của người mua thì mới được.

 Huynh Hoa