Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt khắp nơi

Khẩn xin


Nguyễn Vân Tùng
SVSQ/K.2/70 TBTĐ

Houston, 27-5-10

Chúng tôi rất cần một danh sách tất cả các SQ/QLVNCH đã bị sát hại nơi các trại tù CSVN nơi quê nhà để đệ trình lên:
1.- Tổng Thống Hoa Kỳ,
2.- Luỡng Viện Quốc Hội HK,
3.- Văn Phòng Liên Hiệp Quốc,
4.- Tất cả các Cơ Quan hiện đã và đang giúp chúng ta trong vấn đề nhân quyền, tự do cho đất nuớc VN.
5.- Những cơ quan truyền thông ngôn luận Quốc Tế.

Danh sách này chúng tôi cần vào thuợng tuần tháng 6 năm 2010.

Chúng tôi biết rằng đây là việc rất khó vì làm sao có đuợc một danh sách đầy đủ. Tuy nhiên nếu qúy vị cùng chung tay tiếp sức với chúng tôi bằng cách phổ biến lời khẩn xin này của chúng tôi đến với những nguời đã từng bị trong chốn lao tù nơi các trại cải tạo, dù rằng chỉ biết đuợc một vị Sĩ quan đã bị sát hại hay nhiều hơn càng tốt, xin vui lòng gửi cho chúng tôi với những chi tiết như sau:
a/- Cấp bậc và tên họ đầy đủ của vị SQ đó.
b/- Đơn vị phục vụ sau cùng,
c/- Ngày vào trại cải tạo, tên trại đó và những trại chuyển tiếp nếu có,
d/- Ngày bị sát hại và tên trại đã sát hại vị SQ này.
Tất cả những chi tiết này, cúi xin qúy vị gởi về địa chỉ email của chúng tôi:
tonytv1@msn. com

Chúng tôi cũng cúi xin tất cả qúy diễn đàn, qúy cơ quan truyền thông ngôn luận nơi mỗi địa phương cùng qúy thân hữu của qúy vị, vui lòng phổ biến rộng rãi lời van xin này của chúng tôi đến mọi nguời.

Chân thành cảm ơn sự cộng tác của Qúy Vị.

Nguyễn Vân Tùng

Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com