Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt khắp nơi

Tổng Lãnh Sự HK tại SG là một người Mỹ gốc Việt:
LÊ CÔNG ẨN


Thông tin với tất cả sự dè dặt.Sau khi thông tin do đại sứ Hoa Kỳ Michael W. Michalak xác nhận, là ông Lê Công Ẩn đã được chính phủ và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bổ nhiệm làm tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, rất nhiều đồng hương Việt tại hải ngoại cũng như từ Việt Nam xôn xao, cả mừng lẫn lo; Vì đây là lần đầu tiên một người Việt nắm giữ chức vụ quan trọng này.

Hàng ngàn người Việt khắp nơi tìm kiếm thông tin về ông, từ Google, cho đến các trang web ngoại giao; Ngay cả thông qua các nguồn thông tin từ các vị dân biểu Việt hay các giới chức Việt cao cấp làm việc với chính quyền liên bang, nhưng tuyệt nhiên, không có thông tin gì về ông Lê Công Ẩn.

Theo thông tin Tầm Nhìn có được, ông Lê Công Ẩn vốn là nhân viên ngọai giao làm việc tại Pháp, tại tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Paris. Trong độ tuổi 50, ông thông thạo Pháp, Anh, và dĩ nhiên Việt Ngữ. Đặc biệt, ông có mối thâm tình sâu đậm với một đồng hương Việt tại Utah, là người ông dự định mời về Sài Gòn làm việc chung với ông tại tòa lãnh sự Hoa Kỳ.

Không có bất cứ tấm hình hay thông tin gì khác về ông được công bố, ít nhất là cho đến đầu tháng 5, dù chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, ông sẽ nhận nhiệm sở tại Sài Gòn.

Việc bổ nhiệm người Việt đầu tiên làm tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn là bước tiến khôn ngoan có tính toán kỹ của bộ ngoại giao Hoa Kỳ, khi chính sách mới của Hoa Kỳ ngày càng tập trung hơn vào Đông Nam Á.


Tin tren internet, khong ro nguon


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com