Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt khắp nơi

Phi Đoàn 219: Tìm Thân Nhân PHĐ Ân, Hạnh, Hùng, và Nghiêm


Vào ngày 16 tháng 3, năm 1975, một trực thăng võ trang của Phi Đoàn 219 Nha Trang bị SAM7 tan xác trên vòm trời Ban Mê Thuộc gần BCH TĐ53BB của Tr/T Ân (18VBĐL) thuộc SĐ23BB, QLVNCH .Tất cả bốn nhân viên phi hành đều hy sinh và bị bỏ lại; khi họ yểm trợ tái chiếm thị xã Ban Mê Thuộc. Đây là trực thăng cuối cùng bị bắn tan xác trên cao nguyên nam VN.

Sau 35 năm tìm kiếm, gia đình của cố Đại Úy Dương Đức Hạnh đã tìm được địa điểm lâm nạn của chiếc trực thăng võ trang thiếu may mắn. Khi dân chúng đào xới đã tìm thấy hàng ngàn viên đạn mini-gun và những vãnh vụn của trực thăng và thân xác của những người quá cố đã được dân chúng chôn vội vàng trong ba ngôi mộ trong một thửa vườn ở BMT mà gia đình Dương Đức Hạnh đã thăm viếng, cầu nguyện, và cúng tế. Dân chúng ở đây cũng đã tìm được một thẽ bài với tên "Nguyễn Văn Ân."

Gia đình Hạnh đã liên lạc được với gia đình anh Hùng nhưng không tìm ra thân nhân của hai anh Ân và Nghiêm. Xin quý vị, ai có tin tức về thân nhân nhân của hai anh Ân-Nghiêm, vui lòng liên lạc: Trần Vê, 714-495-8740; hoặc qua email:tranve71@gmail.com, trước ngày 30 tháng 6, 2010.

Gia đình Hạnh và Hùng sẽ gặp nhau ở BMT vào đầu tháng bảy, 2010 để lo phần mồ mã, cầu siêu, cúng tế cho phi hành đoàn bị nạn năm xưa. Gia đình Hạnh-Hùng xin quý vị vui lòng giúp đỡ về tin tức của Ân-Nghiêm.

Gia đình Hạnh-Hùng xin chân thành cảm ơn lòng từ tâm và thì giờ vàng ngọc của quý vị. Gia đình Hạnh Hùng đã chuẩn bị tiền bạc, xin gia đình Ân & Nghiêm và quý vị khỏi bận tâm về đóng góp tiền bạc phúng điếu.

Kính chúc quý vị an khang thịnh vượng và suốt đời hạnh phúc sức khỏe.

Xin quý vị rộng lòng tha thứ cho những thiếu sót trong thư điện này.

Kính,TV.


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com