Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo 
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

 

Tìm việc làm

 

1. Tìm việc săn sóc , giữ người già, dọn dẹp nhà cửa .
Xin liên lạc với chị Dương: 06 33 61 92 40


2. Cán sự điều duỡng ( Y tá ) tốt nghiệp năm 75, tìm việc săn sóc, giữ người già.
Xin liên lạc với chị Nguyễn: 06 32 85 79 68


3. Tìm việc săn sóc, giữ người già, dọn dẹp nhà cửa .
Xin liên lạc với chị Sinh : 01 72 31 90 41

4. Hướng dẫn du lịch tại Paris
Việt ngữ lưu loát,
Kinh nghiệm 5 năm làm việc tại Paris
liên lạc 0617040736
EMAIL:saigonvoyage@yahoo.com.vn

 

 


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com