Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo 
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

 

Văn hóa - Giới thiệu tác phẩm

SÁCH MỚI ẤN HÀNH:

diendanthovan@yahoogroups.com

 au nom de Ha Phuoc Thao (HaphuocThao@hotmail.com)

 

VĂN HỌC SỬ VIỆT NAM- VĂN HỌC HIỆN ÐẠI

(Từ 1945 cho đến hiện nay)

Ðây là một bộ Văn Học Sử Việt Nam, gồm 4 tập, dày 2.200 trang. Tác giả bộ sách là ông Nguyễn Thiên Thụ, nguyên giảng sư trường Ðại Học Văn Khoa Saigon, và giáo sư thỉnh giảng tại các Viện Ðại Học Vạn Hạnh, Hòa Hảo, Cao Ðài và Cần Thơ. Tác giả đã tốn hơn mười năm nghiên cứu văn học hai miền Nam, Bắc, hải ngoại và quốc nội, gồm khoảng 300 nhà thơ, nhà văn, nhà báo và nhà biên khảo như Trần Trọng Kim, Nhất Linh, Hồ Biểu Chánh, Chế Lan Viên, Hồ Dzếnh, Xuân Diệu, Huy Cận, Hữu Loan, Quang Dũng, Phan Khôi, Trần Dần, Phùng Quán, Phùng Cung, Nguyễn Ðăng Thục, Thanh Lãng, Doãn Quốc Sỹ, Nguyễn Mạnh Côn, Thanh Tâm Tuyền, Nhã Ca, Xuân Vũ, Phan Nhật Nam, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Chí Thiện, Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyên Sa, Trần Hồng Châu, Võ Phiến, Phạm Thiên Thư, Bùi Giáng, Võ Kỳ Ðiền, Võ Phước Hiếu, Nguyễn Chánh Thi, Võ Ðại Tôn, Ðặng Phùng Quân, Hồ Trường An, Phan LạcTiếp, Phan Lạc Phúc, Vĩnh Hảo, Hà Thúc Sinh, Luân Hoán, Nguyễn Văn Ba, Phan Ni Tấn, Vĩnh Liêm, Trần Hoài Thư, Dư Thị Diễm Buồn, Trà Lũ, Hàn Song Tường, Vũ Thị Dạ Thảo, Trang Châu. . .

Giá toàn tập gồm cước phí: Canada $ 138; M ỹ $127.

Liện lạc với nhà xuất bản : Bà HONG NGUYEN

45 Inverkip Ave

Ottawa ON K1T 4B8 CANADA

E mail: sontrung@yahoo.com


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com