Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo 
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

 

Văn hóa - Hội Thơ Văn

1. Câu Lạc Bộ Văn Hoá

Sáng lập viên : Đỗ Bình vơí sự góp mặt như Lê Mộng Nguyên, Nguyễn Bá Hậu , Trịnh Hưng, Nguyễn Đức Tăng, Nguyễn Bá Linh…

Tél : 01 30 38 34 70 Email : dobinh@hotmail.fr


2. Diễn Đàn Thơ Văn :

Diendanthivan@yahoogroups.com


3. Ăn Mày Văn Chương

http://amvc.free.fr


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com