Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo 
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

 

Văn hóa -  Lớp học

1. Nhạc Cổ Truyền:


Nhà Văn Hoá Cổ Truyền Huỳnh Hạnh:
01 Rue de Bourgogne   94 400 Vitry S/Seine

Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc
28 Ter rue des Mallets  95150 Taverny
Tél : 01 39 95 28 53     Fax : 01 34 18 11 15   Điện thoại cầm tay : 06 60 48 66 86

Email : infor@phuongca.org   site web : www.phuongca.org

 

Lớp nhạc cổ truyền Thuỳ Trang

Tél : 01 49 80 56 28


2. Tiếng Việt và dạy kèm Toán Lý Hoá cho trẻ em

ALDER:

04bis Rue des Fères Blai  94200 Ivry sur Seine

Môn dạy : Pháp văn,Việt Văn, Toán, Lý, Hoá từ 6ème đến Termi

 

Chùa Khánh Anh do Gia Đình Phật Tử Quảng Đức phụ trách:

14 Avenue Henri Barbusse   92220 Bagneux

Dạy tiếng Việt  liên lạc : anh Vinh 01 39 86 70 78 hay 01 46 55 84 44

 

Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam tại Paris:

Association des Jeunes Vietnamiens de Paris

www.httnparis.org

Dạy tiếng Việt : anh Khánh  01 42 30 70 79

 

Giáo xứ VN do anh chị trong Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đảm nhiệm:

Môn dạy : Việt ngữ cho đoàn viên Thiếu Niên Thánh Thể

38 rue des Epinettes  75017 Paris mỗi chiều thứ bảy

 

Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris

Association Générale des Etudians Vietnamiens de Paris www.agevp.com

Trụ sở THSV, 132, avenue d'Italie, Paris 13, Métro : Maison Blanche
ĐT : 01 45 88 74 70   Email :
agevp@agevp.com (trách nhiệm : anh Trần Đại Ấn)
Đóng góp chi phí cho lớp dạy kèm :
55 euros nguyên năm (nhiều hơn tùy hảo ý)
Môn dạy : Pháp văn, Toán, Lý, Hoá từ 6ème đến Terminal


Ca đoàn F.A.V.I.C
Dạy tiếng Việt cho người lớn , vui chơi ca hát bằng tiếng Việt
Tél : 01 43 70 17 16  Email : thieudoan@yahoo.com


Lycée La Fontaine: Dạy tiếng Việt
 01 Place de la Porte Molitor   75016 Paris
 

Carrefour Junior des Langues et des Culture
Nguyễn Hoàng Mai
22 Allée de la Forêt  77185 Logne
Tél : 01 60 17 08 71


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com