Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo 
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

 

Văn hóa - Thư viện và Nhà sách

Thư Viện Diên Hồng 

www.dienhong.info

Mở cửa suốt ngày chủ nhựt tại Trung Tâm Văn Hoá – Xã Hội của  HộI Y Sĩ VN

07 rue du Disque  75013 Paris


 

Thư Viện Giáo Xứ :

    38 rue des Epinettes  75017 Paris

    Mở cửa suốt ngày Chủ Nhật


 

Thư viện Internet:

·        Nhà Xuất Bản & Nhà Sách Việt ngữ:

   Asia Books Direct

   09 Rue Saint Bernard  75011 Paris 

   Tél : 01 43 71 22 37

 

   Trung tâm Băng nhạc Diễm Phương

   Centre Commercial Olympiades - 44 Avenue d’Ivry  75013 Paris

   Tél : 01 45 82 66 60

 

   L’Harmattan

   05-07Rue de l’Ecole Polytechnique   75005 Paris


 

Nhà sách Nam Á :

Centre Commercial Olympiades - 44 Avenue d’Ivry  75013 Paris

Tél ; 01 45 84 81 87

 


Nhà sách Khai Trí:

93 Avenue d’Ivry  75013 Paris

Tél : 01 45 82 12 40


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com